hits

desember 2016

Miljøvennlig politikk er mulig, uten å flå innbyggerne

Hvem er grønnest i landet? Den med høyest krav om avgifter? Den med flest restriksjoner? Mange av årets miljødebatter bommer kraftig på målet. God miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret eller kreve høyest mulig avgifter. Ei heller om å ha mest uforbeholden "trosbekjennelse". God miljøpolitikk handler om å ha gode løsninger som lar seg gjennomføre og som gir langsiktig nytte, ikke bare kortvarig følelse av "handlekraft". Vi må sikre at folks hverdag fungerer og blir mer miljøvennlig.

Fra venstresiden er det spesielt bilistene som får unngjelde. Og nettopp det politikkområdet viser tydelig ulik tilnærming mellom borgerlig og rødgrønn politikk. Dagens flertall har sikret milliardøkning til veivedlikehold og -utbygging, redusert det samlede skatte- og avgiftstrykket for bilistene, og samtidig reduseres utslippene fra nye biler slik at luften vår blir renere. Vi evner kombinere ulike interesser.

De rødgrønne partiene foreslår derimot milliardøkninger i bilavgiftene, og skaper usikkerhet rundt en rekke veiprosjekt. De opptrer som om gårsdagens biler skal kjøre på morgendagens veier i all evighet. Det er kortsiktig tenkt. Folk flest får ikke en bedre reisehverdag dersom bilen deres skattlegges enda hardere. Tvert imot. Det gjør det bare vanskeligere for de å spare opp penger slik at de kan skaffe seg moderne og mer miljøvennlige kjøretøy. Og mange vil fortsatt bruke bilen i hverdagen fordi det handler om å få dagens oppgaver til å henge sammen. 

Politikere skal ha respekt for lommebøkene til innbyggerne. Folk flest sitter ikke med mange hundre tusen kroner på konto, klar til å kjøpe en ny bil hver gang en politiker får en idé. Mange sliter fortsatt med at de fulgte rådet fra forrige regjering om å kjøpe dieselbil, meg selv inkludert. Hverdagen blir ikke bedre når rødgrønne lokalpolitikere innfører lokale bomringer med skyhøye takster. For hvem skal til slutt kjøpe de brukte dieselbilene som politikere sier skal byttes til noe mer miljøvennlig? Gjør man som de såkalte miljøpartiene ønsker, så vil dagens dieselbileiere helt miste sin egenkapital. Da blir det vanskeligere å bytte til elbil.

Nettopp derfor har regjeringen en balanse i avgiftsendringene vi fremmer. I kompromisset mellom de borgerligere partiene blir det litt dyrere å bruke bilen, nettopp for at de som har alternative transportløsninger skal vurdere de nøyere. Men vi gjør det billigere å eie bilen, slik at vi ikke straffer de som er avhengig av den. Jeg skal ærlig innrømme at som FrP-politiker er avgiftsøkning på drivstoff noe jeg ikke liker, fordi jeg mener avgiftene allerede er høye. Men i sum får bilistene lettelse, og da oppnår vi et overordnet mål for FrP - bilen blir litt mindre melkeku for staten.

Siden regjeringsskiftet har bilrelaterte avgifter gått ned samlet sett - over to milliarder kroner totalt. Effektavgiften er fjernet, engangsavgiften endret, omregistreringsavgiften er kraftig kuttet, årsavgiften blir redusert - for å nevne noe. Samtidig brukes det nesten ti milliarder kroner mer til veiformål. Det er greit å ha i mente når man er irritert over en liten justering i drivstoffavgiftene. Det er mer enn oppveid for i det store bildet.

Vi ser nå at Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med KrF og Venstre, leverer langt bedre virkemidler innen miljøfeltet enn noen tidligere regjering. Det betyr ikke at alt er løst, men retningen er riktig. Det er viktig å huske når rødgrønne politikere og enkelte i miljøbevegelsen kritiserer små detaljer i enkeltsaker. Men de samme politikerne gjorde selv dieselbilen til et "miljøtiltak" i byene og stod bak millliardsløsing på hastverksprosjekt av en "månelanding" på Mongstad. 

La meg samtidig påpeke at det ikke bare er bilistene som er i våre tanker. Etter regjeringsskiftet har jernbanebudsjettet økt med over 50 prosent. Det betyr rundt sju milliarder kroner mer til vedlikehold og investeringer, hvert år! Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt, det er flere avganger. Passasjerveksten er enorm, fordi en del mennesker opplever at de får et bedre alternativ som gjør hverdagen bedre.

Vi satser kraftig på kollektivtrafikk, spesielt i byene. På fire år har vi bevilget 5.100 millioner kroner i såkalte belønningsmidler for kollektivtrafikk. Til sammenligning bevilget rødgrønn regjering ca 1.800 millioner kroner til samme formål. Det bygges mer sykkelvei, samtidig som vi jobber for å kutte byggekostnadene. Det er rekordlave utslipp fra nye biler, redusert avgift på biodiesel, elektrifisering av skipsfart, flere ladepunkter og mye mer.

Vi må sammen finne løsninger som vil redusere miljøskadelige utslipp og samtidig bedre folks transporthverdag. Det opplever innbyggerne som godt samarbeid, og det er en forutsetning for suksess. Den miljøpolitiske debatten tjener ingen når den skaper usikkerhet og frustrasjon i folks hverdag.