Pyromaner og brannforebygging

I Statsbudsjettet 2017 foreslo Senterpartiet økte bilavgifter. Og i klimakampens hete, sommeren 2016, foreslo bl.a. Senterpartiet at bilavgiftene de neste årene må øke så mye at folk ikke lenger kj...

APs dystre verden

I går hørte jeg flere taler fra AP og LO topper. En dag hvor man angivelig skal kjempe for solidaritet og likeverd. Men hvor 1. mai talene baserte seg på frykt og fordommer for å skremme om&nb...

APs debatt mot stråmenn

Aps landsmøte har vært en oppvisning i kritikk mot en virkelighet som ikke finnes. I oppslag etter oppslag ser vi AP kritisere regjeringen, men det er påfallende hvordan de argumenterer mot en anne...

Når pyromanene klager

Når AP/SP i media klager på drivstoffpriser, er det som å høre en pyroman klage på brannvesenet. I Stortinget har det rødgrønne alternativet kjempet for økte drivstoffavgifter, økte engangsavgifter...

hits