hits

Bygg landet! Ikke selg det, ikke la det ruste

Vi skal bygge landet, ikke selge det. Våre naturressurser skal være under nasjonal kontroll. Vi styrker offentlige investeringer i vår infrastruktur. Vi styrker norsk næringslivs evne til å investere I lønnsomme arbeidsplasser. Vi investerer litt mer av oljeformuen i vårt eget land, fremfor å kjøpe akskjer i Coca Cola. Vi styrker satsingen på forskning og teknologiutvikling.

Jeg skriver dette, fordi Arbeiderpartiet gang på gang forsøker å svartmale med lettvinte påstander om at landet selges. Det er et skremmebilde som fordummer valgkampen, og kun det. Det er tvert imot Arbeiderpartiet og Stoltenberg som har solgt landet, som lot infrastrukturen forfalle, som diskriminerte norske eiere. Nå er det APs Hadia Tajik som i media frykter hva som kan skje med borgerlig regjering. Hun glemmer visst at vi allerede har styrt landet i 4 år. Resultatet kunne VG fortelle. Det er primært under Arbeiderpartiet/Senterpartiet at verdier er solgt, ikke under H/FrP.

Det var Arbeiderpartiet som delprivatiserte Statoil og Telenor. AP og Giske solgte Ewos ut av landet, og som deretter ble solgt for det dobbelte. Under AP forsvant aksjeposten i Kredittkassen ut av landet, eierskapet i DNB ble redusert, Norsk Medisinaldepot ble solgt ut av landet. Under AP ble eierskapet i bade Arcus og Olivin redusert, og det var AP som satte i gang salget av Cermaq og av Entra. I tillegg fremla AP selv fullmakter til salg av en rekke ytterligere bedrifter, men som ikke har blitt realisert. Og det var AP som skrøt av å ha solgt 500.000 dekar skog fra Statskog. SV og SP var med på det meste av dette.

Nå har vi over fire års erfaring med H/FrP regjering å vise til. Pilene peker nå oppover, etter flere år med kraftig nedtur i oljenæringen. Kraftig fall i oljeprisen skapte utfordringer, men målrettede politiske tiltak og forbedringer i generelle rammevilkår gir resultater. 50.000 oljearbeidsplasser er mistet de siste tre årene, men ca 94.000 nye arbeidsplasser er kommet til. Uten drahjelpen fra oljenæringen, slik forrige regjering kunne nyte.

Vi bygger mer vei og jernbane enn noen gang før, og vi vedlikeholder. Vi må ta godt vare på infrastrukturen vi allerede har. Norske entreprenører vinner oppdrag. Da Arbeiderpartiet styrte rustet infrastrukturen. Nå ruster vi den opp. Det er slutt på rødgrønt forfall.

Vi bygger ut langt mer fornybar energiproduksjon nå enn under forrige regjering, fordi vi har forbedret rammebetingelsene.

Vi satser mer på vannkraften vår, og bidrar til at mer av vannkraften bedre kan brukes til å utvikle industriproduksjon i Norge.

Vi bygger flere kraftlinjer for å sikre landet mot kraftkriser, som rammet Norge flere ganger under forrige regjering.

Vi har endret rammebetingelsene som gjør det mer attraktivt å investere i grønne datasentre, i grønn skipsteknologi, i mineralutvinning, i skognæringen- slik at vi kan bygge landet og skape et allsidig og bredt næringsliv.

Vi bruker litt mer av oljeformuen for å styrke infrastruktur, forskning og kunnskap ? fordi det øker fremtidig verdiskaping i landet.

Vi skal bygge Norge med norske eiere, ikke utenlandske. Derfor har vi gradvis redusert skattestraffen som norske eiere må betale i konkurranse med utenlandske. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke skatten på norsk næringsliv (3,9 milliarder kroner), og spare alt i utlandet. Jeg tror ikke økt statlig eierskap i Coca Cola og General Motors styrker norske næringsliv.

Vi skal sikre at fellesskapet får sin del av verdiskapingen gjennom skattesystemet og gjennom arbeidsplasser.

Det er bare tull når Arbeiderpartiet snakker som om Norge skal gi bort eierskapet og gi opp beskatningsretten. Det er påstander som bare fordummer det offentlige ordskiftet.

Vi skal bygge landet sammen. Ikke bare staten, men alle oss som bor her:
Gjennom en rettferdig effektiv og dyktig stat som fremmer gode og stabile rammebetingelser,
Gjennom kompetente, ansvarlige og nyskapende bedriftseiere, grundere, store og små bedrifter som skaper arbeidsplasser og innovasjon,
Gjennom flinke og selvstendig arbeidsfolk som kan sitt fag.

Arbeiderpartiets fire år i opposisjon har vist at det ikke lenger finnes drivkraft til å bygge landet. Knapt noen løsninger kommuniseres, bare frykt om motstanderne. Vårt land skal styres av visjoner, ikke frykt.

21 kommentarer

Denne Olsen fortjener en medalje i selvskryt, løgner og bortforklaringer.

Norge tror ikke på deg lenger!

Kalle kanin, det er noe dritt når alt man har blitt tutet ørene fulle av i ap-menigheten slår sprekker? Den beste politikeren etterfulgt av listhaug

Jo, Kalle Kanin. Solvik Olsen er absolutt en politiker som har troverdighet. Se hva han har fått til som samferdselsminister. Må denne gode utvikling fortsette.

Beste samferdselsminister noen sinne.

AP og de rødgrønne herpet norsk infrastruktur og lot våre investeringer ruste på rot. Ingen solgte mer av arvesølvet enn Stoltenberg & co. Kredittkassen ble svensk og hovedkontoret til Stockholm.

AP er dyktige på slagord og billig retorikk takket være alle reklamefolkene i partiet. Men det er lenge siden AP bygget landet. De skal frelse verden!

Joda, Kalle Kanin, jeg tror på ham. Listhaug derimot, er jeg ikke like happy for. :) Men jeg tenker jo også at media stort sett er røde og nok på Støre sitt parti...

I tillegg til samferdselsministerens liste er vi også kåret til verdensmester i levekår (alle klasser), Alt dette har regjeringen fått til i en nedgangsperiode. Man kan bare tenke seg hvor mye lengre vi hadde kommet uten snubletrådene KrF og venstre.

bjørn bråthen

bjørn bråthen

Bra med fakta og naturligvis fakta de rødgrønne lakeier ikke liker og de har naturligvis ingen konkrete motargumenter. Det blir for vanskelig !!

AP og vennene i norsk media tror vi velgere er stein dumme og ikke husker 88 løftebrudd fra de rødgrønne. Det skulle skinne av eldreomsorgen men den ble mattere og mattere. Fattigdom skulle fjernes med ett pennestrøk men pennen knakk. Og ungene på skolen skulle mates med kylling og laks, men SV serverte et skrukkete eple.

Beklager, send slagordene tilbake til PR gjengen i partiet og vis respekt for voksne velgere.

Vi vet hvilken regjering vi har men frykter hva vi får med Støre. Det er nok tåke i norsk politikk!

Ola Henriksen

Ola Henriksen

Et god beskrivelse av virkeligheten.

Solvik Olsen er en politiker som kan være med på å redusere politiker-forakt. En som arbeider for folk og samfunn.

Dette hadde vært troverdig hvis FrP gikk bort fra å privatisere Statskraft, selge Flytoget og elers være hissig på å privatisere statlig eide bedrifter (som Avinor) an mass. Du er genial som samferdselsminister Solsvik-Olsen, men pivaiseringshungeren til FrP er å selge landet til utenlandske kapitalister som har ingen andre motiv enn å suge så mye penger de klarer ut av Norge. Bare å tenke på å gi utenlandske selskap kontroll over norks kraftindustri og norsk jord er så hinsides korttenkt at det er kun Anders langes parti sitt forslag om å selge hele kontinentalsokkelen som kan måle seg i idioti.

Roy Inge Nilsen

Roy Inge Nilsen

Jada Solvik Olsen med et vegvesen med 4 lærlinger skal landet bygges. At du tør spør nå jeg, at du tør å nevne begrepet "bygge landet" etter å ha gitt Kinesere kontrakt på bruprosjektet Hålogalandsbrua. Altså det skal komme statlig eid kineske firma til Norge å bygge bruer og vei, mens dine landsmenn står i ledighetskø.

Bedre å fortsette med høyre og frp i 4 år til. Enn å ha 4 elendige år med tåke jonas. 8 år med jens var skrekk nok til aldri mere ap med makt igjen.

Kalle Kanin. Er du oppegående nok, så forklarer du hvorfor du mener dette, i stedet for lettvint drittslenging.

Erna Eriksen Lindquist

Erna Eriksen Lindquist

Ketil Solvik Olsen er den mest sindige og arbeidssomme , fesultatorienterte SAMFERDSELSMINISTER...noensinne i min levetid har opplevd i Norge !..UTEN SAMMENLIGNING..!!..Takk for 4 utrolig flotte arbeidsår i H-FRP Regjeringen skal han ha..!!! Tusen takk!! Jeg trodde ikke, til du kom, at det fantes slike dyktige ledre, Statsråder å finne i vårt kjære fedreland..SÅ , DUKKET DU OPP..!!! FRP har hatt usedvanlig dyktige Statsråder..disse 4 første år i den Norske Regjeringen, faktisk----LOVENDE FOR LANDETs FRAMTID DETTE...OM DE FÅR FORTSETTE, MINST 4 ÅR TIL....!!

Solvik-Olsen er en av de få politikere som er interessert i å bygge Norge.

AP og de rødgrønne lot det ruste mens de var travelt opptatt med å redde verden.

Bygg i vei før Jonas & co senker reverseringståka.

Jon Øiongen

Du må lese litt mer om norske konsesjonslover vedrørende vannkraft før du kaster deg over tastaturet. Forsøk å google offentlig eierskap i norsk vannkraft - det er 100 % umulig for utlendinger eller private å få kontroll over vannkraften i Norge - det er alltid sikret offentlig eierskap. Det har vært slik i nesten 100 år! Det kalles for Konsesjonsloven.

Tro ikke på Fake Media og billig AP-retorikk.

Og norske fosser kan ikke flyttes til utlandet.

Solrik Olsen er den som har gjort den beste jobben ved siden av Siv Jensen. Listhaug gjør hva hun kan for å få sparken etter valget. Kan ikke skjelle ut KrF etter noter når de sitter med nøkkelen til kontoret hennes

La oss alle håpe på at vi får beholde Ketil Solvik Olsen i minst 4 år til.

Jeg ser med skrekk og gru på dette om AP/SP skal overta. Med SV og MDG på slep blir det en katastrofe. Uansett hvem som eventuelt overtar stolen til Solvik Olsen, vil få et gedigent problem. Alle AP sine samarbeidspartier er motstandere av veibygging.

Vi har gjennom tidene kun hat en samferdselminister som kan måle seg med Solvik Olsen. Det var Håkon Kyllingmark som uten oljepenger klarte bygge ut flyplasser over hele landet.

AP sine statsråder på området har gjennom tidene har vært en katastrofe.

Scott Johansen

Scott Johansen

Kjenner Ketil Solvik-Olsen som en litt innadvendt men lynende intelligent statsråd som evner å gjøre en forskjell. En statsråd landet trenger i de 10 magre årene som landet går i møte.

Ketil har også fått skryt i media for å være tidenes beste statsråd som har vist at han evner å skape resultater, der andre før han kun har produsert utredninger og bygget klattvis og delt.

Så for de som ønsker at Norge skal forsette å modernisere landets transportinfrastruktur, og sikre landets innbyggere og næringsliv moderne veier og jernbane, så er det bare en ting å gjøre, stem FrP...

einar berstad

einar berstad

Solvik-Olsen er den beste statsråd, sterk i gjennomføring og har belegg for det han sier. Vi har hatt eksempler på samferdselsministere som bare pratet uten å få gjort noe, Olsen gjør noe og det skikkelig. Grunnen er nok at han er vestlending og har studert i USA og lært seg hva som skal til. Jeg hadde håpet at han fikk fortsette og at han fikk ryddet opp i de statlige etater - og lære de å få jobbene gjort, rydde opp i IKT rotete systemer og få folkene til å tørre å ta initiativ og komme med gode løsninger - ikke bare kopiere - kopister som det kalles.

Ærlig talt Solvik Olsen : Løgner blir ikke sanne selv om de gjentas mange ganger.

Skriv en ny kommentar