hits

Ja til investeringer i Norge. Nei til APs omsorg for utenlandsk finansnæring

Jeg innrømmer det. Jeg tror det er fornuftig å investere litt mer av oljeformuen i Norge. Benytte litt mer av handlingsrommet til å bygge ut bedre infrastruktur fremfor å kjøpe utenlandske obligasjoner. Jeg tror på å investere i utdanning og forskning. Og jeg tror på å gi norsk næringsliv bedre rammebetingelser, slik at vi utvikler norske eiermiljøer med lokal forankring. Dersom vi kan øke veksten og styrke konkurransekraften til  norsk økonomi så er det bedre for vår fremtid enn om vi har litt mer kroner i utenlandske obligasjoner.

Jeg vet Arbeiderpartiet mener dette er uansvarlig. At mer av pengene heller skulle blitt syltet ned i finansinstitusjoner i utlandet. Men det gir liten mening for meg når Arbeiderpartiet gang på gang foreslår å øke skattene for norske bedrifter slik at oljefondet kan investere de samme kronene i utenlandske konkurrenter. Det er ikke arbeidsplasser i utenlandsk finansnæring jeg er mest bekymret for, det er norske arbeidstakere og norske bedrifter jeg ønsker å støtte opp om.

Derfor er jeg tilfreds med at regjeringen har investert litt mer av oljeformuen i Norge de siste årene. Og det har vært ekstra viktig å gjøre det nettopp nå. Oljeprisfallet skapte betydelige utfordringer for næringslivet. Ledigheten økte, behovet for omstilling var akutt tydelig. Dette står i sterk kontrast til den oljedrevne økonomiske veksten vi så fra 2004 til 2013. Høye oljepriser ga høye investeringer i oljenæringen - og det løftet resten av oss. Med lave oljepriser vi mistet katalysatoren i norsk økonomi. Vi kunne ikke lene oss på oljedrevet vekst, slik forrige regjering kunne.

Alt med måte, selvsagt. Selv om vi har økt oljepengebruken så har likevel oljeformuen vokst. Ja, den har nesten doblet seg, til nesten 8000 milliarder kroner. Vi har ikke brukt opp våre barns penger, slik AP ofte gir inntrykk av. Men jeg tror våre barn vil sette pris på om vi faktisk vedlikeholder våre veier slik at de kan bruke mindre penger på å vedlikeholde kjøretøy.

Det er en markert forskjell på dagens regjering, og de som nå utfordrer oss fra venstresiden. Arbeiderpartiet gjentar og gjentar kritikken om høy pengebruk. Støre er kritisk til at vi har brukt 100 milliarder oljekroner. Et regnestykke fra AP tilsier at det er 80 milliarder kroner for mye i 2017. Da må vi anta de faktisk vil gjøre noe med det, akkurat slik AP også endret pensjonssystemet for å underregulere pensjonene og redusere statens utgifter. Trond Giske har nylig omtalt dette som det beste spareprogrammet for den norske stat. Jeg tviler på at pensjonistene er enige.

Mens AP er tydelige i sin kritikk av oljepengebruken, så er de samtidig musestille om de faktiske konsekvensene av deres løsning. Trolig fordi de vet det vil bety kraftige kutt i viktige oppgaver. Riktignok lover AP å øke skattenivået med 15 milliarder kr. Det gir 15 milliarder kroner mindre i bedriftene og husholdningene. Penger som skal rett ut av landet. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett så vi konturene. De foreslo å øke formueskatten med ca 4 mrd kr og ville sende et tilsvarende beløp til oljefondet. Rett og slett øke skattene på norsk næringsliv for å gjøre kapital tilgjengelig for utenlandsk næringsliv. Det skaper ikke norske arbeidsplasser! Jeg mener det er hårreisende. Men det er bare starten. Dersom skattene "bare" øker med 15 mrd kr, så mangler AP og Støre fortsatt 65 milliarder kr for å redusere oljepengebruken ned til et "ansvarlig nivå": Hvor skal de kutte?

De siste fire årene har vi brukt de store pengene på de viktige tingene. Vi bygger infrastruktur slik at vi øker kapasitet og fjerner flaskehalser innen vei og jernbane. Vi vedlikeholder det vi har, slik at forfallet reduseres for første gang på tiår. En rekke steder bygger vi sykehus, fengsler og universitetsbygg, for å redusere helsekøer, soningskøer og styrke kompetansen vår. Vi investerer i etterutdanning av lærere og bygging av studentboliger. Skattelettelser styrker næringslivets konkurransevilkår. Vi har forbedret rammebetingelsene innen kraftsektoren, slik at det nå bygges ut langt mer fornybar energiproduksjon enn de nærmeste tiårene før oss. Det bygges og skal bygges flere titalls nye ferjer, for å bedre tilbudet og bedre miljøet. Vi har kraftig redusert veksten i byråkratiet - ja faktisk mer enn halvert det. Kommuneøkonomien er den sterkeste på flere tiår. Og med bedre vilkår for statlig støtte til sykehjemsutbygging, ser vi nå vekst i antall nye sykehjemsplasser.

For meg er det noen av de viktigste sakene vi skal løse i fellesskap. Men APs gjentatte kritikk mot pengebruken kan kutte i alt dette for heller å øke sparingen i oljefondet. Derfor  - hvor skal AP kutte for å frigjøre sine 65 milliarder kroner? Og dersom AP likevel ikke mener dette er viktig ? hvorfor gjentar AP og Støre kritikken om oljepengebruk gang på gang på gang? Nei, vær stolt av at vi bygger landet vårt. Oljepengene er ikke noe å skamme seg over - la de komme vårt land til gode gjennom flere realinvesteringer. Det vil gi oss flere ben å stå på.

30 kommentarer

Vi har tidenes beste samferdselsminister og ikke la kampanjene i pressa (som alltid støtter AP) ødelegge den flotte innsatsen.

TV2 og NRK er godt i gang med sin kampanjejournalistikk for Støre og de rødgrønne.

Vi trenger ikke 88 nye løftebrudd fra AP, Støre og de rødgrønne.

Arild Folkvord

Arild Folkvord

Her du inne på noe helt essensielt i mitt hode, men i flere andre hoder er det borte vekk. Stå på Olsen. PÅ lang sikt er det smarteste vi kan gjøre.

Egil Nerhovde

Egil Nerhovde

Dette er politikk som fører Norge fremover. Fantastisk bra fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

En god idé. Men hold pengene langt unna offentlig sektor. Skap skatteinntekter, ikke utgifter. Kampen om de offentlige kronene er tøff for staten allerede. Selv kommunene og staten i tillegg til næringsliv er med i den kampen alt.

Se hvordan det gikk i Oslo der AP og Raymond måtte la seg styre av MDG og Rødt.

Det er full stopp i veibygging, det kommer 55 nye bomstasjoner og satsene for passering dobles. Eiendomsskatten øker med 50 % og midlene brukes til å kjøpe luksusleiligheter på Oslo Vest for å bosette flyktninger. Selv søppelhenting ble et problem da de rødgrønne overtok makta og nå skal Oslo sentrum legges øde.

Media vil helt sikkert føre en hard kampanje for å sikre de rødgrønne seier (som vanlig) - og det er viktig at folk ikke lar venstresidens journalister sette premisser for valgkampen.

Regjeringen bygger Norge - noe AP sluttet med for 30 år siden.

Hei

Støtter fult ut det arbeidet som vår samferdselsminister gjør og sier.

Kjørte bil fra Ålesund til Bodø i Mai og fikk oppleve at på E6 i Saltdalen i Norland var det stor byggeaktivitet og utbredelse av vei. Kjempeflott, infrastruktur på vei er utrolig viktig,for bil er fortsatt et fremkomstmiddel for folk flest. glem AP/Støre/Giske, de bare prater, for deres verktøykasse ligger i kjeften.

Her glemmer Samferdsel minister fondets egentlige formål. Det er i utgangspunktet statens pensjonsfond. Pengene skal dekke fremtidige pensjonsutgifter. Som stortinget fikk kraftig mere regning til når de godtok at ALLE skulle ha tjenestepensjon. For oss som startet å jobbe i kommune og stat har alltid spart opp og tjent mindre enn privat. Her var noe av kompensasjonen Ift lønn. Statens pensjonskasse hadde gunstig låneordning, med dette greide dagens regjering å ødelegge. Samtidig ødela de grunnlaget også for hvordan SPK tjener penger til nettopp pensjoner for statsansatte. Kanskje en skulle fylle opp litt av SPK sine midler etter hva dere har ødelagt?

Dette er rett , AP er avgifts parti. Og det har aldri vært bedre veier her I Rogaland under Kjetil som minister . Stå på og bygg Norge. Håper på fire felts vei mellom Stavanger og Kristiansand kommer snart , det er vi på Vestlandet som fyller opp oljefondet ikkje Østlandet . Har ikkje sett en rigg I Oslofjorden. Nå må pengene gå til der di utvinnes og ikkje pøses inn til feil landsdel.

(Holdt på å skrive noe ironisk, men frpere skjønner jo ikke det.)

Det kommer til å bli kostbart å vedlikeholde all ny infrastruktur som bygges, mer enn den verdien det skaper.

Richard, staten har blitt lønnsledende. Argumentet faller i grus.

Vil si meg ganske så uenig her. Rent investerings messig vil en tapping av fondet gå ut over den faktiske avkastningen vi tilføyer vårt nasjonalbudsjett hvert eneste år.

Tar vi bort X-antall milliarder vil dette få en stor konsekvenser langsiktig, da vi baserer vårt "utbytte" på prosenter.

Investerer vi pengene i Norge vil ingen ny kapital ankomme Norge. Derfor har fondet retningslinjer som tilsier at pengene IKKE skal investeres i Norge.

Jeg tror det er viktig at forvalterne og kompetente fagfolk bestemmer hva som er best for at fondet skal være bærekraftig.

Selvsagt må oljepengene brukes i Norge, hva nytte har vi av dem ellers? 8 billioner er småpenger som pensjons sikring, de vil bare vare i maks 10-15 år, blir de investert i infrastruktur, utdanning helse og innovasjon i næringslivet derimot vil de mangedoble seg og gi en varig avkastning.

Dag: "Kostbart å vedlikeholde all ny infrastruktur...?" - Hva er alternativet - å ikke ha infrastruktur i det hele tatt? Det må være det dummeste jeg har lest overhodet.

Solvik Olsen nevner noe viktig i sin kronikk: "Alt med måte, selvsagt" - og det er vel det som er stikkordet her. Vi kan ikke bruke penger som fulle sjømenn, men vi kan ikke heller spare oss til fant.

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å satse på god infrastruktur for hele landet + forskning og utvikling + få vekk formueskatten - den blir et konkurransefortrinn for utenlandske selskaper/eiere.

Jeg stemmer nok ikke FRP, men her er jeg helt på linje med Samferdselsministeren. Hvem som får min stemme til høsten er jeg faktisk ikke sikker på, men det blir ihvertfall ikke AP.

Bare å se til Sarpsborg og hva 102 år med AP-styre har ført til. (Kaos og en død by, og det som har skjedd i byen er på tross av AP, og ikke på grunn av)

Solvik Olsen: Bruk Sarpsborg som eksempel på hvor galt det kan gå mht. lokal frykt for å ta en avgjørelse. Sarpebrua kan kalles "Arven etter Engsmyr (tidl. ordfører) - og dagens Ordfører + lokalt AP er jo en vandrende katastrofe for byen.

Bra skrevet Ketil. Dette har jeg som utflytta nordmann tenk og önska for Norge i 30 år. Har aldri forstått hvorfor Norge skulle ha de dårligste veiene når det er det rikeste landet av alle. Ta 100 milj. av fondet til å höye våre pensjoner også. Pengene går jo tilbake til staten når vi har handla for dem, så det er jo bare ett lån vi får.

Enig med "Sarping". Godt skrevet.

Uenig med "Jostein". Du har ikke forstått hva dette dreier seg om. Det er ikke slik at kapital "ankommer" Norge. Det er kun snakk om en pengebinge som gjør null og niks for landet så lenge man ikke investerer i landet. Kina forstod etter hvert dette, og har ved å investere i eget land klart å skape velstand.

Ganske ironisk dette, ettersom Ketils egen jernbanereform ikke er annet enn et sugerør ned i statskassa for å sende midlene rett ut av landet.

I stedet for å sende overskuddet tilbake til norsk økonomi skal alt sendes ut i form av profitt for utenlandske aktører.

Snakk om å møte seg selv i døra.

Svein Ernst Gerhardsen

Svein Ernst Gerhardsen

Endelig en norsk toppolitiker som tar til fornuft. Det må da være mulig å investere Norge uten at det blir "inflasjon", som så mange politikere hevder.

Hermansen, hvem startet jernbanereformen, egentlig?

Når oljefondet ble stiftet var hensikten å sikre infrastruktur, utdannelse og forskning i Norge. Dette er viktige områder for en god økonomi. Senere så Stortinget, anført av AP, at det offentlige pensjonssystemet ikke var bærekraftig og lurte innbyggerne ved å omgjøre hensikten til pensjoner i det offentlige. Dette for å redde sin egen politiske karriere ved å la pyramidespillet fortsette selv om toppen blir for stor.

Pensjonssystemer kollapser for tiden i de fleste land av flere sammenfallende grunner. Derfor vil det uansett presses fram privat individuell pensjonssparing og nytt system.

Jeg kan ikke huske veiene har vært i bedre stand enn etter valget 2013, og kort tid før var det huller overalt som forårsaket ulykker med død og lemlestelse i tillegg til ekstra reparasjoner på biler.

Solvik-Olsen må bli finansminister om noen år når samferdselspolitikken er satt og ikke kan gå baklengs.

Hykler! Regjeringen ønsker å konkurranseutsette alt de kan av statlige arbeidsplasser slik at private utenlandske oppdragsgivere kan hente arbeidsplasser og norske penger ut av Norge. Se bare hva som skjer innen vei- og banebygging og konkurranseutsettingen som er i ferd med å ramme NSB.

Øyvind, jernbanereformen er KSOs hjertebarn. En lett googling forteller alt du trenger å vite.

Scott Johansen

Scott Johansen

Make Norway Great Again

Jeg er faktisk enig med Solvik-Olsen. Noe av olje-

pengene må brukes nå, i Norge. Denne Tåkefyrsten

bryr seg ikke om Norges fremtid, bare om sin egen.

Alle som ønsker at Norge blir som før, kan aldri

stemme på Erna eller Tåkefyrsten. Begge partier har

bevist at det de gjør er å fremme multikulturen,

som ødelegger landet vårt.

Demokratene i Norge er klare på innvandring. alle

andre partier kommer med tomt snakk eller ingenting.

La oss gi dette lille partiet styrke, så kan både

grådige Høyre-Erna og Tåkefyrsten AP ha det så godt.

Vi vil ha vårt land tilbake, dvs. uten innvandrere

som bare utnytter oss. De fleste som bor her og tar

ferie i hjemlandet sitt, er ikke FORFULGT. Men Erna

og Støre støtter jo dette, forstå det den som kan.

Det er VÅR fremtid dette gjelder. Eller vil vi at Oslo

snart skal hete MEDINA? Det er dette våre "berikere"

vil. Vi må bruke hodet, denne avstemningen er nok den

allerviktigste vi har hatt. Norges fremtid står på spill

Tror neppe Solvik Olsen mener å forbruke oljefondet i Norge. Han mener vel å investere i lønnsomme prosjekter og firmaer innenlands på lik linje med hva som gjøres i utlandet. I dag investeres det vel bare i utlandet.

En god tanke om det er slik han mener å bruke deler av fondet. Hele fondet kan selvfølgelig ikke investeres i Norge.

Kai Hermansen

Kai Hermansen

Det at vi faktisk HAR et oljefond på 8000 mrd kr sier meg at de riktige folkene har tatt de riktige avgjørelsene. Og Kjetil Solvik Olsen er ikke en av de, med all respekt for Kjetil S. Olsen. Hadde Frp sittet i regjering over tid den gangen oljefondet ble opprettet hadde vi neppe hatt noe fond. De pengene hadde kommet rike investorer og bedrifter til gode og ikke Norges øvrige befolkning. Oljefondet skal investeres slik at det gir inntjening der oljen slutter å gi inntekter. Da må den være uavhengig av oljesektoren og alt som svinger deretter. Fortsett som før, det fungerer!

Kai: Helt enig at man har gjort mye riktig fram til nå. Og som han skriver: "Alt med måte". Alle partiene på stortinget var vel enige om å etablere xxx-fondet og at man kun skal bruke avkastningen til dårlige tider - slik at fondet ikke blir borte for fremtidige generasjoner- det kan vi vel være enige i?

Så var det vel også Finansdept. + noen partier (kan være AP + Høyre + noen andre) som også fant ut at man kan ende opp som Nederland dersom alle pengene brukes innenlands - også dette var en god vurdering etter min mening.

MEN, når vi så har en infrastruktur som råtner på rot, så bør det gjøres noe med det. Det er noe som vil tilkomme hele befolkningen til gode. Selvfølgelig vil det også bli vedlikeholdskostnader, men det må da tas med i beregningen ut ifra hvor mye penger som kan benyttes.

Som han skriver: "Alt med måte" og gjør vi for mye, så blir det en boom av byggeprosjekter og byggefirmaer i Norge, som plutselig står uten jobb når prosjektene er ferdige. Noe kan og bør settes ut for å unngå dette, så dette er helt sikkert en vanskelig balansegang - all den tid det ikke finnes styringsmuligheter i anbudene da mye vurderes ut ifra pris.

Likeså, så kan man ikke bygge ut en stor offentlig forvaltning - det være seg om vi har en høyre-styrt eller AP-styrt regjering - de siste 20 årene har vel ikke det hatt noen betydning - de begge ansetter i stor stil + leier inn konsulenter.

Derfor må vi bruke noen av midlene til forskning og utvikling slik at vi har noe som kan gi oss skatteinntekter i årene framover. Vi kan ikke alle sitte å flytte papirer eller klippe hverandre til evig tid. Det går en liten periode, men til slutt er det stopp. Derfor bør det da legges til rette for at vi kan få etablert noen suksess-bedrifter som blir værende i Norge.

Tenk om FAST og Opera ikke hadde blitt solgt og hadde blitt værende i Norge. Det er mange spennende miljøer i Norge på IKT-siden med svært mange flinke hoder og hadde vi brukt penger på NTH eller andre gode universiteter så skal du se at det dukker opp flere smarte folk med gode ideer. Vi må bare sørge for at de ikke stagnerer og blir kvalt av for rigide/konkurranse-vridende regler som gjør at utlendingene kjøper opp norske selskaper for raskt.

Det burde være en selvfølge at pengene investeres i Norge og i vår fremtid - men en snever liten elite på venstresiden i Oslo sier at "Norge er verdens rikeste land" - og følgelig skal eliten "redde verden". Og som vanlig får de beste spalteplass i media og sendetid på TV og radio.

Hvem har bestemt at bitte lille Norge med 5 millioner mennesker skal redde verden?

Og hvorfor er det så galt å bygge veier, jernbane, havner og annen infrastruktur i Norge? Vi får høre at AP skal reversere det meste dersom Støre & co kommer til makten.

Tobben, om statsansatte og AP hadde løftet en finger når private arbeidsplasser stod i fare og Kina overtok norske prosjekter i Norge som for eksempel i vannkraftsektoren og hvis Jens hadde hatt samme pensjonsreform for statsansatte som da han ranet oss i privat sektor skulle jeg giddet å bekymre meg over privatisering og tjenesteutsettelse til utlandet. Men nå heier jeg for at de skal få akkurat same behandling. NSB og andre kan sutre så mye de vil, men de må nok omskolere seg slik jeg måtte. Det, var dyrt og kom på toppen av at jeg må spare til egen pensjon. Det er mange som meg nå...

Lykke til.

Oljefondet er ikke på 8000 milliarder. Det ligger ca 1000 milliarder høyere på grunn av den lave kronekursen, og fondet dekker ikke en gang statens foreløpige pensjonsforpliktelser på 7800 milliarder. Hvis kronekursen stiger igjen, faller fondet tilsvarende..

Met Kjetil Solvik Olsen har rett i at vi må investere for å effektivisere landet, samt få flere ben å stå på. I går fikk vi vite at vannprisen kan øke med hele 140% fordi kommunene ikke har vedlikeholdt vannrørene vi også betaler for. Den ulovlige Boligskatten ble innført fordi kommunene like over årtusenskiftet merkelig nok ble anbefalt å selge kraftverkene sine, og nå har fått en KRAFTIG befolkningsvekst i tillegg, og som også legger et stort press på infrastrukturen.

Det norske politiet sitter med foreldet datautstyr, mens de rødgrønne finansierte det polske politiet med topp moderne utstyr. Vi bygger motorveier i Tyskland mens våre egne forfaller. De selger ut alt i Norge, mens det hamstres eiendom i Washington, London, Paris, Berlin og Brussel... MERKELIGE GREIER...

Publikums samlede bruttogjeld er på nær 7000 milliarder. Boliggjelden er femdoblet på 15 år og boligrenten er rekordlav. Dette mens vi har et etterslep på infrastruktur som vil koste opp mot 5000 milliarder.

Nå varsler man dobling og vel så det, i vannpriser, i strømpriser og i boligskatt. Og jeg lurer på om renten kan bli rekordhøy. Husk at når det kommer til den ulovlige boligskatten så har man pant i hjemmet ditt, og denne skatten (Ny husleie) må du betale selv om du skulle miste inntekten din.

Hadde jeg vært politiker ville jeg jobbet for å sikre folk retten til sine egne hjem. Det er helt ufattelig at det får pågå. Jeg ville også sikret det norske folk sikker og stabil strøm og vannforsyning.

Melka koster det samme på Lindesnes som på Nordkapp. Hvorfor klarer man ikke dette med så viktige ting som strøm og vann? Det er ingen vilje til det? Folket skal melkes alle veier?

Jeg ville også jobbet for å effektivisere skatte og avgiftssystemet. Vi kunne spart 300 milliarder i året på EN skatt. Det koster ufattelig å drive inn alle disse skattene og avgiftene. Bare det å drive inn 30 milliarder i bompenger koster 15 milliarder. Halvparten forsvinner nemlig i bygging og drift av bomstasjoner

Støtter K. S. O. 200%,og det betyr at hans jafs av oljefondet er altfor små. Etter nå å ha kjørt gjennom heile Europa fra søndag til idag så er det enda klarere:

Norge har behov ikke bare for fylling av etterslepet i vei-vedlikehold, men i helt nye minst 4-felts veier helt til Kirkenes pluss dobbeltsporet jernbane like langt.

Er ikke enig i FrP's totale program, men vi kan ikke lenger la inkompetente bygge landet!

Skriv en ny kommentar