hits

Magisk tryllestav bygger ikke vei, AP!

Veksten i samferdselssatsingen er doblet under dagens regjering. I snart fire år har vi jobbet målrettet for å bygge landet vårt bedre. Trygg infrastruktur - raskere, bedre og billigere. Det er et klart mål. Etter åtte år med rødgrønt forfall har vi snudd utviklingen til økt satsing og vedlikehold av vår infrastruktur. Gjennom bedre prioritering og bedre organisering bygges det nå rekordmye ny vei og jernbane. Kostnader kuttes. Og ikke minst - vi vedlikeholder vår infrastruktur. Se deg rundt når du ferierer i vårt vakre land. Sjansen er stor for at du vil se anleggsarbeid på vår vei og jernbane. Vi ser resultatene av bedre organisering - færre byråkrater, flere veiprosjekter, mer igjen for pengene. Det er også et tegn på suksess når våre statlige etater er blitt mer attraktive arbeidssteder for nyutdannede ingeniører.

Vi skal mer. I vår Nasjonale transportplan frem til 2029 har vi planer for ytterligere satsing. Vi skal bygge og vedlikeholde veier, jernbanelinjer, kystanlegg og flyplasser for mer enn 1000 milliarder kr! Og hele veksten i vår plan kommer fra økte statlige bevilginger. Dette er i positiv kontrast til tidligere regjeringer, der tilnærmet ukontrollert vekst i bompenger har vært sentral finansieringskilde. Det nytter med FrP i regjering og godt borgerlig samarbeid.

Vi har brukte mye tid på å sikre at vår plan er troverdig og henger sammen. Fremdriften er realistisk i lys av de budsjettrammer man anslår å ha. Finansieringsplanen tar innover seg helheten. Dermed blir planen et effektivt styringsdokument for våre etater, som skal gjennomføre prosjektene. Det er viktig for effektiv organisering og god økonomistyring. Det kan man dessverre ikke si om Arbeiderpartiets alternative transportplan.

Urealistisk alternativ
APs transportplan er både oppsiktsvekkende useriøs og urealistisk. I hele vår har vi blitt kritisert av AP for manglende prioritering og høy pengebruk. Vi så derfor med spenning frem til APs plandokument. Hva ville de kutte, hvordan ville de effektivisere? Svaret var nedslående. De leverer en uforpliktende og tilnærmet uprioritert ønskeliste, som er både underfinansiert og tidsmessig urealistisk. Kanskje ikke rart, når APs transportpolitiske talsmann innrømmet til Aftenposten at han ikke hadde lest grunnlagsdokumentene for Nasjonal Transportplan. Da blir fort elementære prioriteringer oversett og nedprioritert hos AP. AP er blitt et parti uten styring og uten kalkulator. Deres ønske om å kritisere regjeringen fortløpende har tatt bort fokus på faktisk utvikle egne gjennomførbare løsninger.

En rekke av prosjektene de foreslår finansieres med bare 10 % av de nødvendige midlene, noe Støre innrømmet på NRK Dagsrevyen 12. juni. Likevel lover de at prosjektene skal stå ferdig raskere enn regjeringens planer. Det må være deilig å sitte i kontoret til Støre og trylle frem rabatter på 90%, men jeg tror ikke noe på det. Jeg tviler sterkt på at Jens Stoltenberg ville lagt fram en plan som åpenbart ikke lar seg gjennomføre. I tillegg forutsetter AP storstilte effektiviseringstiltak som skal spare enorme milliardbeløp, men i Stortinget kunne partileder Støre ikke peke på et eneste konkret tiltak. Derimot har AP vært imot regjeringens effektiviseringstiltak. Dermed gjenstår AP med en magisk tryllestav som fremste virkemiddel - en tryllestav som skal magisk fjerne 90% av kostnadene. Harry Potter ville vært misunnelig.

La oss ta noen eksempler. Ap sier de vil fremskynde samferdselsprosjekter med en totalramme på 50 mrd. kr, men setter bare av 5 mrd. til formålet. Det er umulig for både velgerne og Statens Vegvesen å vite hvilke prosjekter som skal prioriteres, siden det i realiteten ikke er foretatt en prioritering. Ikke rart byråkratiet vokste dobbelt så raskt under rødgrønn regjering.

Videre påstår Arbeiderpartiet de vil fullføre InterCity-utbyggingen innen 2030. Men også her gir de seg selv 90 % rabatt. De setter av 2 mrd. til en fremskynding som koster over 20 mrd.

De påstår også at de vil ferdigstille fergefri E39 i 2033. Dette koster flere titalls milliarder kroner, men her er Ap ekstra spandable og gir seg selv 100% rabatt. De legger ikke én ekstra krone på bordet for å finansiere dette løftet. Ja, vi vet det er valgår, men hvor lettlurte tror AP velgerne er?

APs bompengesjokk
Regjeringen foreslår i NTP å kutte bomtakster i over 40 veiprosjekt. Vi har lagt inn ekstra penger for å nedbetale bompengegjelden raskere. Dette burde Ap støtte, etter at de i nesten fire år har kritisert FrP for at vi ikke har fått flertall for å fjerne alle bomstasjonene. Ja, det er dessverre helt riktig. Regjeringen har fremmet en rekke forslag for Stortinget om bompengekutt, men Arbeiderpartiet og stortingsflertallet har avvist mange av forslagene. Dermed har bompengene økt, om en langt mindre enn rødgrønn regjering hadde planlagt.

For vi har lykkes med en del. Vi har klart å kjempe frem flertall for å slette gjelden og fjerne bomstasjoner på 8 veiprosjekt. Og i den nasjonale transportplanen har vi altså fått flertall med KrF/V for å kutte takstene i over 40 veiprosjekt gjennom økte statlige bevilgninger. Men da velger AP å stemme imot bompengekutt. Det avslører at det hele et spill fra APs side. De kritiserer regjeringen for kritikkens skyld, ikke fordi de ønsker noe endret. Tvert imot. Mens regjeringen legger opp til redusert bompengeandel, så vil AP øke bompengeandelen. Akkurat slik de holdt på sist de var i regjering.

Dermed følger de opp sine forslag i Statsbudsjettet om å skattlegge bilistene mer. De har foreslått økte drivstoffavgifter, økt årsavgift og økt engangsavgift. I NTP foreslår de altså på toppen å øke bompengenivået. Regjeringen foreslår derimot at det er økte statlige bevilgninger som skal finansiere veksten i veisatsingen. AP vil i stedet skru skatteskruen noen hakk strammere. Betal mer, få mindre er passende slagord for APs samferdselspolitikk. Det er ekko fra en rødgrønn regjering. APs forslag til endringer i NTP er god påminnelse om hvorfor vi ikke savner rødgrønn samferdselspolitikk. Spesielt tatt i betraktning at SV vil innføre nye bomstasjoner, men IKKE bygge vei for pengene.

Skal gjennomføres
Nasjonal transportplan skal gjennomføres. Da må vi klare prioritere, ikke lage planer med 90 % rabatt på kostnadene. Det er ikke en plan - det er tull og tøys. Jeg savner nesten Jens Stoltenberg. Ikke fordi jeg var enig i hans politikk, men jeg visste i det minste hva Arbeiderpartiet mente.

17 kommentarer

Nå tror ikke jeg at vi får veier uten bompenger, men ikke skryt for mye. :) Det ryktes allerede at bomstasjonene skal stå tett som sild i tønne på nye E39 i sør. Og beløpene er ikke små...

Men bedre det enn at det ikke blir noen nye veier. MDG bør ikke gis mer makt rundt om i landet.

Jeg lover å ikke stemme AP uansett. De er megaskumle for " folk flest" sin økonomi.

Godt sagt fra Norges beste samferdselspolitiker for tiden. La han bli sittende etter neste valg, eller forbered dere på nye Kleppa.

Jeg har som regel en tur om sommeren med bil fra Ålesund til Bodø t/r. Har aldri sett så mye asfaltarbeid som i fjor sommer. Har ennå ikke vært på årets tur og forventer like mye aktivitet i år også.

En særdeles dyktig samferdselsminister. Den beste Norge noensinne har hatt. Håper vi vinner valget og at du Ketil Solvik Olsen fortsetter som samferdselsminister.

Ap gjør bare nøyaktig det samme som Frp gjorde når de satt i regjering.

Hyklere alle sammen

"Jeg tviler sterkt på at Jens Stoltenberg ville lagt fram en plan som åpenbart ikke lar seg gjennomføre".

Ehh... månelanding? Hallooo??

Men du gir jo svaret selv, Ketil. Det bevilges bare 10% fordi resten skal komme fra bompenger! En rettferdig samferdselspolitikk fra de rødgrønne der, altså. Flere bompasseringer med dramatisk økt takst er nøyaktig hva MDG også ville gått inn for, så at det skal bli flertall for den rødgrønne løsningen etter valget trenger vi ikke tvile på. Det er bare å glede seg.

Kristoffer Nagell-Dahl

Kristoffer Nagell-Dahl

Veldig bra, Ketil! :-)

Dette var en veldig bra oppsummering. Det er ikke noe alternativ til gjennvalg av H/FrP regjeringen. Norge trenger deg som samferdselminister minst 4 år til!

Det er lenge lenge siden AP bygget landet opp - nå bygger de Norge ned.

De rødgrønne bygget knapt en meter vei i løpet av 8 lange år, der norsk infrastruktur som veier, jernbane, havner og flyplasser forfalt. SPs samferdselsstrategi var et knippe skilt 70 km/timen sneglefart - som vi fremdeles sliter med. Og nå har AP gått i allianse med bilhaterne i MDG og SV, som mener alle skal bo på Grünerløkka i Oslo og ta T-bane til jobb eller barnehage.

Frp bygger veier og vi har tidenes beste samferdselsminister i Solvik-Olsen - og til APs store irritasjon og frustrasjon. Hva skal de nå reversere?

Men i Oslo skal de rødgrønne bygge 55 nye bomstasjoner, doble avgiftene og presse alle biler ut av sentrum.

Husk det til høstens valg når venstresidens media starter sin propaganda for nytt AP-styre.

Pål Vedeld Djupvik

Pål Vedeld Djupvik

Snarest bør NTP plan om de 1000 milliardene som skal brukes begraves, det er nær 100% som skal betales av bilistene. Vegar og prosjekt som ikke er selv-finansierende bør ikke bygges, angående E39 for å få den lagt ut til Hareid (altså bare 22 km. mellom Volda og Ålesund) skal Solvik-Olsen bruke 102 milliarder kroner, kun fordi han har venner ute på øyene på kysten.Strekningen Kristiansund-Bergen-Trondheim er nesten 1000 kilometer. Vanvittigheten er enorm.

Veienlysetoglivet

Veienlysetoglivet

Hadde Norge hatt slike samferdselsministere opp gjennom tidene, som Solvik-Olsen, hadde det meste innen samferdsel virket som det forutsettes.

Hurre for ham og FrP/H som har stått på.

Hold APene langt unna regjeringskontorene. Der sitter de bare og spiser bananer!!

Bygutt: Nye Kleppa? Skal se vi får Lan Marie gnuen som Samferdselsminister. Sykkelklovnen. Bare stem i vei på AP så får vi en tsunami av drittpakker.

Helt utrolig hvilket skrekkens scenario vi står overfor i år.

Venstresidens media forsøker å stigmatisere og hetse folk som stemmer Frp. Mobbing og trakassering er limet som holder venstresiden samlet - men nåde den som kritiserer en av deres egne hellige disipler og menighet. Nå har de hatt så mye skandaler i egne rekker men det ties ihjel - sist ut var Støre og Hadia.

Frp har gjort en fantastisk jobb i regjeringen og spesielt innen samferdsel, fordi vi har en samferdselsminister som er interessert i samferdsel.

De rødgrønne har alltid ei gammel dame fra SP som knapt kan kjøre bil eller vet foran og bak på et tog. Og hun hopper når journalistene sier hopp!

Vær stolt av å gi din stemme til Frp og ikke la det hetse og mobbe av de venstreradikale.

Gjesp Frp og Frp velger skal alltid gå i offerrollen.

Elijah: For en idiotisk og usaklig mening. Du burde holde deg til brodering og den slags

Skjønner ikke at han snart er lei!

Eneste han gjør (bortsett fra å glise falskt) er å spre løgner og bortforklaringer.

Hør her Olsen: Hele Norge er dri**lei FrP og dets løgner. Vi gleder oss til høsten. Da vinker vi farvel til dere, mens AP får Norge på rett kjøl igjen.

Den beste samferdselsminister Norge noen gang har hatt.

Ap har hatt mye regjeringsmakt de siste 50 år, men det

ble lite vei.

Skriv en ny kommentar