Pyromaner og brannforebygging

I Statsbudsjettet 2017 foreslo Senterpartiet økte bilavgifter. Og i klimakampens hete, sommeren 2016, foreslo bl.a. Senterpartiet at bilavgiftene de neste årene må øke så mye at folk ikke lenger kjøper bensin- og dieselbiler. Men utad later Senterpartiet som de vil kutte kostnadene for bilistene.

Den type dobbeltspill fortsatte da Senterpartiet kommenterte regjeringens reviderte statsbudsjett torsdag 10.05. Igjen klaget Vedum over bilavgifter. Avgifter som den rødgrønne opposisjonen ønsker å øke, men som Senterpartiet later som skal kuttes. Han opptrer dermed som en pyroman som skal rådgi brannvesenet. Dersom Vedum mener alvor, bør han stemme FrP.

La meg minne om noen fakta. Regjeringen har redusert bilavgiftene. Det offentlige bruker nå mer penger på vei enn staten tar inn i bilrelaterte avgifter (inklusiv bompenger). I disse dager har rundt førti bompengeselskap fått brev med tilbud om økte statlige bevilgnigner dersom de kutter bomtakstene. Dette er et tiltak regjeringen lenge har ønsket å gjennomføre, men fikk først flertall i Stortinget høsten 2016. Stortinget stemte ned lignende forslag fra regjeringen sommeren 2015 og høsten 2015. Og den rødgrønne siden var altså imot bompengekutt. Derfor er det freidig av SP å etterlyse ytterligere bompengekutt, når hans regjeringsalternativ vil ha høyere bompenger enn i dag.

Senterpartiet beklager seg også over flere byråkrater. Igjen fremstår det som pyromanen som klager på brannvesenet. Under dagens regjering har vi redusert antall ansatte i departementene, mens det var vekst under Vedums regjering. Og veksten i antall ansatte i direktoratene er halvert sammenlignet med Vedums regjeringstid. Konsulentbruken i jernbanen var ca dobbelt så høy under rødgrønn regjering som tilsvarende periode nå. Vi er ikke i mål med vårt mål om å redusere antall byråkrater, men trenden går helt klart i riktig retning. Vedum bør stemme FrP dersom han er opptatt av færre byråkrater.

Vedums overfladiske tilnærming til fakta bekreftes når han later som det ikke ligger inne en krone til bedre ulveforvaltning. Faktum er at det ligger 40 millioner kroner til ny tilskotsordning til kommunar innanfor ulvesona, til merking av ulv og til auka kunnskap og formidling. Og Vedum glemmer å nemne at den ulvelovgivningen han nå kritiserer har hans eget parti vært med å formulere og vedta.

Dersom Vedum faktisk står for de standpunkt han kommuniserer til Nettavisen så har jeg bare et råd - stem FrP.

50 kommentarer

Einar Salbu

12.05.2017 kl.07:28

Det er morsomt å lese når en FrPer anklager andre for dobbeltspill.

Det er ingen partier som til de grader spiller dobbelt enn FrP. Det har faktisk vært FrPs røde tråd. Bompengene som skulle bort, handlingsregelen som skulle bort, oljefondet som skulle deles i flere fond.....Listen over FrP dobbeltspill er uendelig og FrP lever fremdeles av å presentere et vrengebilde av virkeligheten.

Denne gangen presentert av den alltid like arrogante Solvik Olsen.

Kritisk

12.05.2017 kl.07:32

Einar Salbu

De rødgrønne hadde 88 løftebrudd på sin samvittighet bar i første periode iflg VG - det må være norsk rekord for en regjering som hadde flertall. Og det ble knapt bygget en meter vei og jernbanen forfalt til det katastrofale.

Og norsk presse domineres av venstresiden står det i Hegnar i dag - journalister gir kun 3,6 % av sine stemmer på hatobjektet Frp. SV og Rødt får til sammen 20,5 %.

Er det et demokratisk underskudd i norsk presse og bør det ryddes opp?

Einar Salbu

12.05.2017 kl.07:48

Jeg tviler på om du i det hele tatt har lest disse såkalte 88 løftebruddene. Det har jeg. De aller fleste av dem er en latterlig konstruksjon uten verdi. Det burde du også kunne ha lest ut av dem om du i det hele tatt hadde tatt deg tiden.

Her er f.eks. "løftebrudd nr. 1: Lovte rimelige plass i kulturskolen til alle. Resultat: Ulik pris i kommunene.

Vil du ha nr. 2 også? Utrede mulighet for kulturbåt. Resultat: Skrinlagt.

Resten av disse løftebruddene er av samme kvalitet. Det forunderlige er at noen er så tjukk i hue at de fremdeles presenterer dem som løftebrudd i debatter. Skjerp deg.

Roger Johansen

12.05.2017 kl.07:53

Det som fascinerer meg noe grenseløst, er hvordan Einar Salbu og andre ihuga motstandere av fakta evner å overse problemstillinger som presenteres for dem fullstendig.

I denne bloggen kommenteres SP og Vedum sine krumspring, uten at Salbu evner å reflektere det minste over fakta i saken. Som vanlig. Hat, hets og usakligheter er det eneste som gjelder. Fakta er mindre viktig.

Å diskutere med sånne som Einar Salbu er like givende som å stange hodet i en murvegg. Der i gården er det totalt mangel på evne til å ta til seg informasjon, noe som bevises ettertrykkelig i innlegget under bloggen.

Troverdigheten til Einar Salbu og resten av hylekoret er jo så lav at det ikke finnes andre enn dem selv som tror på fantasiene de skriver. At slike har stemmerett er en trussel mot demokratiet.

Kritisk

12.05.2017 kl.07:55

Det er VG som listet opp 88 rødgrønne løftebrudd bare i Stoltenbergs første periode. Og VG er som resten av norsk presse vennligsinnet til de røde og hater Frp inderlig.

Frp er i mindretall men du fremstiller det som om de har flertall på en villedende måte.

Ikke vær en politisk struts Einar Salbu - skjerp deg!

Ståle S

12.05.2017 kl.08:02

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/05/Norske-journalister-stemmer-fortsatt-knallroedt

Venstresiden tåler ikke at de ikke har 100 % kontroll over norsk presse og TV - siden norske journalister stemmer blodrødt. De har lagt Frp for hat og nåde den journalist eller redaktør som skriver noe positivt om partiet.

Det er aktivister fra venstresiden som er plassert i kommentar- og debattfeltene til eksempelvis Nettavisen og andre som bevisst går kompromissløst ut mot alt Frp sier og mener - og de angir gjerne venner og kolleger som sier noe positivt eller trykker "likes" på Facebook. Einar Salbu er kanskje utplassert?

Det hele er skremmende og minner om gamle DDR. Massiv hjernevask.

Einar Salbu

12.05.2017 kl.08:25

Roger Johansen: Du har åpenbart stanget hode i en murvegg mer enn en gang. Du liker bedre å diskutere andre debattanter, gjør du ikke?

Kritisk

12.05.2017 kl.08:32

Det gjør vel også du Einar Salbu - diskutere andre debattanter og samtidig blindet av hat mot et parti i en mindretallsregjering?

Hvorfor går aktivistene på venstresiden amok når Frp sier og mener et eller annet?

Jon Storløkken

12.05.2017 kl.08:32

Einar Salbu, hvorfor diskuterer du noe helt annet enn det denne bloggen handler om? Å komme med sure oppstøt om noe helt annet enn det dette handler om er jo det som kjennetegner et selvutnevnt nettroll.

AB

12.05.2017 kl.08:38

Einar Salbu: Troll.

Anders

12.05.2017 kl.08:43

Einar Salbu, Hvordan gikk det med løfte #3: Vann i alle svømmebasseng?

Bente

12.05.2017 kl.08:48

I Norge er det slik at det er flertallet som bestemmer. Meg bekjent er ikke 16,3 % flertall. Da klarer vel også Salbu å fatte at man ikke får gjort det man ønsker, med mindre andre har samme ønske. Opposisjonen har i inneværende periode kun ønsket å stemme MOT regjeringen, nesten uansett sak.

Det er ikke verre, Salbu, og det kalles demokrati.

Espen

12.05.2017 kl.08:48

For den godeste Salbu er det tydeligvis viktigst hva politikerne sier. At de stemmer motsatt betyr visst mindre.

Tom

12.05.2017 kl.08:52

Desperat av Solvik Olsen og Frp. De er tydeligvis livredde og velger nå å angripe SP spesiellt. Folk flest vet jo at Frp er partiet med flest løftebrudd noen gang. Hahahaha

Skal bli deilig å få hatpartiet ut og vekk. Aldri har debatten og holdningene til folk vist seg styggere, enn når Siv og Sylvi kom til makten. Og det er ikke tilfeldig!

Erik

12.05.2017 kl.08:54

Jeg ser at mange er opptatt av denne Salbu her... Personlig er jeg mer opptatt av at regjeringen har levert ganske godt på sin plattform og samarbeidsavtalene. De blåblå har ført en god politikk på de fleste områder, både kortsiktig og ikke minst langsiktig, og vi begynner å se resultatene med piler som peker rett vei på de fleste områder som betyr noe for næringsliv, de som investerer der, folk flest og nasjonen som helhet. Økonomisk robusthet og trygghet for alle...

Arne Langerud

12.05.2017 kl.08:58

Jeg mener man må sammenlikne FrP i regjering på samme måte som AP/SV/SP når de var i regjering- Alle lover masse når de er i opposisjon, men i en regjering der partiet ikke har absolutt flertall, vil det ikke være mulig å innfri løftene. Slutt å krangle om at enkeltpartier ikke oppfyller sine valgløfter, det er ikke mulig i dagen storting. Se heller på hvordan stemmegivingen i stortinget har foregått. eks så har AP stemt for mer enn 50% av denne regjeringens skattelettelser. Dagens asylpolitikk har også AP og SP vært med å beslutte.

BareLurer

12.05.2017 kl.08:59

Einar Salbu - har du hatt en vanskelig oppvekst, lider du av tourettes, eller er du bare ufyselig av natur?

Einor Voll

12.05.2017 kl.09:02

Einar Salbu,

Forskjellen er vel at daværende regjering gikk ut offentlig med en Soria Moria erklæring med hva de lovte å gjennomføre, dette i full enighet mellom partiene.

Likevel klarte de ikke gjennomføre dette...

Rimelig stor forskjell fra å være en mindretallsregjering som er avhengig av støtte utenfor regjeringen.

Her har du paradokset:

Rødgrønn regjering hadde 88 løftebrudd som nevnt over. Rødgrønne skal selv øke avgiftene, AP ønsker hele 15 milliarder i økning.

På tross av dette klager de på økte avgifter på 4 milliarder fra nåværende regjering og de klager på løftebrudd, som f.eks bompengekutt. Som de selv stemte ned i stortinget.

Hvem driver da med dobbeltspill?

Oskar

12.05.2017 kl.09:09

Einar Salbu

I steden for å liste opp løftebrudd som FRP ikke har fått igjennom fordi de ikke har flertall i regjeringen, kan ikke du svare på det Kjetil Solvik Olsen her hevder? Sp vil i regjering øke avgiftene på bil sammen med AP. Nekter du for at dette er riktig?

Antisosialist

12.05.2017 kl.09:27

Senter-populisten Vedum har oppdaget at NRK og TV2 er på hans side.

Det tok noen år før Senterpartiet oppdaget det, men populisten Vedum bruker det for alt det er verdt. Senterpartiet er like beskyttet som Arbeiderpartet, de kan si akkurat hva de vil, uten å bli konfrontert med det. De kan komme med populære lovnader og valgflæsk uten dekning eller hensikt, og uten at de får motbør fra media. De andre partienes reaksjon på bløffen blir heller ikke fremført i media. Altså er de 100% beskyttet av LO/AP-media i Norge.

Vedum har testet grensene for hvor mye han kan si og hvor mye han kan lyve, uten å bli konfrontert i media. Han har fått bekreftet at det er vanntett, han kan si AKKURAT HVA HAN VIL.

Utrolig at dette er mulig i det hele tatt i 2017, det er slik man ser for seg kommuniststaten Nord Korea, men dette er Norge. AP-diktaturet Norge.

Antisosialist

12.05.2017 kl.09:30

Veldig glad for at Solvik Olsen tar på seg oppgaven med å avsløre bløffen som andre partier driver med, og sannheten om andre partier som ikke media sier noe om.

Oppgitt

12.05.2017 kl.09:31

Tom

Hvorfor hater venstresiden Frp så inderlig at dere ikke klarer å argumentere eller tenke logisk? Einar Salbu og deg og dine venner som kontrollerer norsk presse, inkludert NRK...

Dere bruker usakligheter og kallenavn - samtidig som dere skal bekjempe mobbing og trakassering? Snakk om dobbeltmoral - og dere har kontroll over norsk media på en skremmende måte.

De rødgrønne hadde 88 løftebrudd bare i sin første periode og nå angriper dere Frp som er i mindretall. Lær dere hvordan demokratiet fungerer.

Forøvrig er SP det mest nasjonalistiske og isolasjonistiske partiet vi har - og vil stenge grensene ikke bare for mat men også ut av EØS som AP er for.

Det blir jo kaos...

Einar Salbu

12.05.2017 kl.09:42

Bente skriver "I Norge er det slik at det er flertallet som bestemmer. Meg bekjent er ikke 16,3 % flertall. Da klarer vel også Salbu å fatte at man ikke får gjort det man ønsker, med mindre andre har samme ønske. Opposisjonen har i inneværende periode kun ønsket å stemme MOT regjeringen, nesten uansett sak.

Det er ikke verre, Salbu, og det kalles demokrati."

Jo, Bente. Det er verre enn som så, for et av FrPs løfter før valget var at partiet ikke skulle gå i regjering for å forvalte andre partiers politikk. Ut fra det du hevder så er det faktisk det FrP gjør.

Men det hele dreier seg om ansvarsfraskrivelse fra FrP. Så lenge partiet stemmer for noe får det stå for det og ikke si at de egentlig mener noe annet. Et slikt parti kan vi ikke ha i ledende posisjoner. Det sier seg selv

Jimmy Tingnes

12.05.2017 kl.09:45

Valgflesket, arrogansen og frekkheten til de rød grønne og Vedum kjenner ingen grenser......tror folk bør begynne å bli lei av disse klovnene på venstresiden som lyver til folket og velgerne så det renner av dem...man kan da ikke ta slikt seriøst?

Oppgitt

12.05.2017 kl.09:55

Einar Salbu

Du er en gjenganger i kommentarfeltene og nekter å aksepter at Frp med 16,3 % ikke har flertall men alltid stemmes ned. Bind av hat og fordommer.

Samtidig fornekter du at VG dokumenterte 88 rødgrønne løftebrudd bare i første periode - ny norsk rekord!

Når man er blendet av hat viker fornuften - men du har jo media på din side.

Det er direkte skremmende at hver 5. journalist stemmer på SV og Rødt, samt at de røde ville fått 100 representanter av 169 dersom journalister fikk bestemme.

Hvordan klarte venstresiden å kuppe norsk media, inklusive NRK?

Halvard

12.05.2017 kl.10:00

SP bør gå mot FRP og H.

Det hadde blitt en slagkraftig maskin som ville gi ALT FOR NORGE. Noe jeg tror den norske velger hadde funnet interessant.

Er nok redd for at SP i valget vil se annet resultat enn antatt, med den retning de nå ser ut til å velge.

Husk! Det er i dag kun meningsmålinger som viser SP sin popularitet.

Zain

12.05.2017 kl.10:02

Bondesosialistene ledes av komiske Vedum. Takk for mange ufrivillige latterutbrudd.

Åge Fred Gram.

12.05.2017 kl.10:02

FRP innfrir.Skattelette,ingen bompenger,lav bensinpris,lave matvare priser,lave utgifter for og bo.Enorm kjøpekraft med FRP.

Steinar

12.05.2017 kl.10:07

Basert på Vedums uttalelser til media, kan han absolutt gå inn som en typisk kjernevelger i FrP. Jeg mener Solvik-Olsen her har en helt korrekt analyse av hva som er SPs strategi - "fremsett en usannhet og gjenta den med jevne mellomrom, da blir den snart oppfattet som en sannhet". Å hevde noe annet har med ideologi og gjøre. Den gode grunnen til at TV2 og NRK fremhever SP ideologi har først og fremst med det faktum at AP er særdeles avhengig av et sterkt SP for at regjeringskontorene kan inntas. Uten SP blir det ingen kontorplasser i regjeringslokalene til AUFere, LO politikere og akademiske AP ideologer.

Einar Frostad

12.05.2017 kl.10:16

Senterpartiet og dagens ledelse bør skjerpe seg, det er tydeligvis viktigere for partiet å få regjeringsposisjoner enn å drive politikk som gagner grasrota i partiet, som består av bøndene. Senterpartiet sier dem er imot Eu, hvorfor går de da inn for å samarbeide med det Eu vennlige Arbeiderpartiet.

Senterpartiet sier for tiden, at de ønsker det motsatte av hva de faktisk kommer til å bidra med, om de klarer å danne regjering sammens med Ap.

Med Ap i regjering, vet vi at folk blir skattlagt høyere. vi får en mer liberal Innvandringspolitikk, noe som fører til mer kriminalitet og økte utgifter for samfunnet.

Økt skatt vil blant annet bidra til mindre arbeidsplasser, da det blir vanskeligere å konkurrere med utenlandske bedrifter, samt at utflaggingen av bedrifter til andre land igjen vil skje, som sist gang de rødgrønne satt i regjering.

En stemme til Sp, er det samme som en stemme for en sosialistisk regjering, og er det virkelig slik de trofaste Sp velgere vil ha det.?

Kalle Kanin

12.05.2017 kl.10:19

Løgnhalsen Olsen har blitt desperat. Maken til bortforklaringer og tullprat har jeg sjeldent vært borti.

Nå må Norge våkne og kaste denne tullballregjeringen ut av lokalene!

OS

12.05.2017 kl.10:26

Om man saumfarer partiprogrammet til FRP og S, så er de faktisk ikke så langt fra hverandre på enkelte kjernesaker som er av større betydning for Norsk økonomi.

slik som innvandring, EØS EU, NATO.

Et FRP / SP samarbeid hadde kanskje vært et bedre alternativ for AS Norge enn AP/SP, eller Høyre/FRP, fordi Høyre er mer et AP light.

Demokrat

12.05.2017 kl.10:30

Når man leser kommentarene til politisk bevisstløse fanatikere som Salbu, forstår man at allmenn stemmerett er en fryktelig dårlig ide.

Demokrat

12.05.2017 kl.10:33

Kaniner er heller ikke særlig glupe.

Trist at hatefulle løgnere og våsere har stemmerett.

Tom

12.05.2017 kl.10:34

Oppgitt

Vel, takk for komplimentet om at jeg er så "stor" at jeg kan kontrollere norsk presse :D Snakker om hvem som bruker usakligheter?

Jeg har forøvrig alltid stemt høyre. Men så lenge de samarbeider med hatpartiet(frp), kommer jeg aldri til å stemme H igjen. Ikke kommer jeg til å stemme AP heller og når jeg derfor har resonert meg frem til, "hva skal jeg stemme da?" Da havner jeg på SP. Som jeg gjetter mange andre i min situasjon også gjør. Det er nok en av grunnene til at SP har vokst kraftig siste året. De er ett alternativ midt imellom 2 onder. Samtidig så heier jeg på distriktene og ikke maurtuene (byene). Jeg heier også på Forsvaret og Heimevernet spesielt.

Frp minner meg om barnet i barnehagen som daglig mobber og slår andre og som begynner å hylgrine (kjempe)høyt, når noen, til slutt, tar igjen. Offerrollen lenge leve...

Hva har frp klart? Segways, lakrispiper, frislipp av snøscootere og etablert ett generelt hat mot muslimer. De har økt bompengene til ett rekordnivå og drivstoff har aldri vært dyrere. De har tatt fra de fattige/vanskeligstilte og gitt til rike. De har tiltrukket seg fremmedfiendtlige, konservative kristne og surmaga pensjonister (Nettavisens kommentarfeltkrigere). Ellers så ser jeg ikke mye positivt de har bidratt til..

Veiene de bygger alt for dyre, slik at det blir kun dem med Tesla, som har råd til å bruke dem.. (Det skal feks koste 1200kr(!!!) å kjøre 20 mil tur/retur på nye E-39, mellom Stavanger og Kr.Sand).

Ketil

12.05.2017 kl.10:48

Solvik-Olsen med innertier her og det stemmer det han skriver. Dessverre er det noen FRP hatere her, som har litt problem med virkelighets oppfatningen sin.

Demokrat

12.05.2017 kl.10:53

Vesle Tom(i hodet), takk for at du gjør det klinkende klart at du ikke har annet enn vås og tøv å komme med. Men, det kjennetegner jo dere politisk bevisstløse narrer.

Tom

12.05.2017 kl.11:02

Demokrat

Hva traff jeg deg på; Fremmedfiendtlig, konservativ kristen, surmaga pensjonist, eller kanskje du er alle 3 tingene?

HA em ellers fin dag:)

Tobben

12.05.2017 kl.11:03

Fantastisk morsomt å lese kommentarene fra haterne på venstresiden, aldri et argument kun grønn galle som spys ut over kommentarfeltet. Hvorfor ikke komme med argumenter til det Solvik Olsen faktisk sier? Det er jo rett frem og helt riktig observert, fakta og ikke synsing. Men forstår jo selvfølgelig at det er vanskelig å argumentere mot sannheten.

Og til deg Tom, lykke til med din stemme til SP som selvfølgelig indirekte er en stemme til AP,som du slett ikke vil stemme på....flott gjordt av en trofast H-velger

Ottar Rakvåg

12.05.2017 kl.11:14

Ketil Solvik-Olsen.

The best samferdselsminister - ever.

Tom

12.05.2017 kl.11:23

Jeg kan si det samme som deg Tobben. Fantastisk morsomt å lese kommentarene fra haterne på høyresiden. ;) Det er kun galle som spys utover kommentarfeltet.

Det er akkurat dette som skjedde når frp kom i posisjon. Debatten ble stygg, og usaklig. Og det er det Frp som er skyld i, jmfr Gjedda, Listhaug, Sandberg OSV.. (Det er heller ingen plass kommentarfelter er styggere enn i de blås favorittavis, nemlig her på nettavisen).

Jeg minner igjen til kommentaren min om at Frp er den slemme gutten i barnehagen, som griner høyest når noen tar igjen..

Takk for lykkeønskninger. Jeg vet jo selvfølgelig at en stemme til SP også tjener AP. Men størst mulig SP er da bra. Og ingenting er bedre for Norge, enn at frp forsvinner ut av regjeringslokalene.. Jeg tenker også på nasjonens sikkerhet mtp feks HV. Frp og høyre vil legge ned heimevernet. Ap også forøvrig. Men ikke SP;) De ønsker å styrke HV..

SP er heimevernet sitt parti!

Tommy

12.05.2017 kl.13:04

Tom

Jasså - dere sutrer fordi venstresiden ikke har 100 % kontroll over norsk presse?

Dere bør være fornøyd med at hovedparten av norske journalister stemmer blodrødt.

Hver 5. journalist stemmer SV og Rødt - mot usle 4 % av norske velgere. Demokratisk?

Men venstresidens hatere tåler ikke å bli sagt imot - det vet vi alt om.

Antikommunist

12.05.2017 kl.13:58

Kalle Kanin.

Du kaller Solvik Olsen for en løgnhals, men greier ikke å påpeke hva løgnene består i. Det er nivået til sånne meningsløse troll som deg og Einar Salbu.

Ikke et (1) eneste argument som bærer saken deres. Det må være fælt å være så til de grader tomskallet.

Gridsen

12.05.2017 kl.14:22

Vi registrerer at NRK og TV2 er fra seg av begeistring for at AP og SP kan komme til makta igjen.

Norske journalister stemmer knallrødt og hva har AP lovet et media i økonomisk krise mot at de støtter APs valgkamp?

Når NRK som lisenskanal misbruker sin posisjon ved å drive politisk og partisk valgkamp er det på grensen til korrupsjon.

Uansett flott at folk er våkne og sier fra.

Oppgitt

12.05.2017 kl.15:07

Å høre noen klage over dagens regjering for deretter å gi støtte til den rødgrønne konstellasjonen gjør litt vondt. Begge fløyene er samme skitne korrupte gjørma og det er på høy tid nordmenn snur ryggen til den falske oppkonstruerte oppfatningen om at det finnes en høyre-venstre side i politikken. Det er kun for å holde folk uenige, for hvis vi plutselig skulle begynne å bli enige om ting forsvinner hele maktgrunnlaget deres.

Oskar

12.05.2017 kl.15:17

VEl Tom, en stemme til SP er en stemme for en regjering som ønsker høyere avgifter og skatter til folk flest. Det går mest ut over de med familie og de som bor i distriktene. For du nekter vel ikke på at en stemme til SP og AP vil gi høyere bensin og dieselavgifter? Dette rammer først og fremst de som ikke har tilgang til den offentlige transport tilbudet som finnes i byene. For øvrig angriper du Solvik Olsen med argumenter du ikke kan underbygge, men det er vel også kjennetegnet til den vanlige SP og AP velger. De mangler argumenter.

Sten

12.05.2017 kl.16:46

SP sier de vil stenge grensene og isolere Norge - men hvordan skal norske bønder få tak i billig og underbetalt arbeidskraft fra Øst-Europa?

En stemme til SP er en stemme til AP og rødgrønt kaos.

Og norske bønder er fullstendig avhengig av importert kraftfor fra utlandet, siden de ikke gidder å sende krøttera til fjells eller slå høy og gress. Norge gror igjen men soya fra USA og Sør-Amerika redder landbruket.

Skal AP og SP regjere sammen blir det komplett kaos og kulturkollisjon. AP er for den urbane elite på Oslo Vest - mens SP er for Indre Sogn og bondebygdene på Østlandet. Dette går aldri bra men skatter og avgifter kommer de garantert til å øke - og lite annet.

OleG

13.05.2017 kl.07:37

Tom: "De har tatt fra de fattige/vanskeligstilte og gitt til rike."

Korleis foregår i praksis denne overføringa frå fattig til rik?

Kritisk

13.05.2017 kl.08:06

Tom:

Hvorfor tar LO millioner fra medlemskassa til de fattige arbeiderne og gir til Norges rikeste parti som heter AP og som ledes av en multimillionær på beste Oslo Vest?

Og hvorfor gir LO millionfallskjerm til sin høyt lønnede exleder og som fattige arbeidere bare kan drømme om når de får fyken?

AP er god på slagord og billig retorikk - derfor har de så mange fra PR-bransjen i ledelsen.

Skvatt

15.05.2017 kl.10:49

Flott or Solvik Olsson at han avsluttar innleggjet sitt med å skriva på nynorsk. Men sidan han kjem frå ein nynorskkommune i ein nynorsk fylkjeskommune lyt me beint fram krevje or honom at han skriv berre på nynorsk. Låt meg føreslå at han skriv det neste innleggjet på 50% nynorsk, og at detta lyt auke med 10% for kvart følgjande innlegg. Då lyt det ikkje taka longe tida føre det verte 100% nynorsk i innleggja hass'. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits