APs dystre verden

I går hørte jeg flere taler fra AP og LO topper. En dag hvor man angivelig skal kjempe for solidaritet og likeverd. Men hvor 1. mai talene baserte seg på frykt og fordommer for å skremme om regjeringen. 

Alt de ikke vil snakke om
Helsekøene går nå markert ned. Det bygges flere sykehjemsplasser. Skolene ansetter flere lærere og stadig flere lærere får etterutdanning. Kommuneøkonomien er den beste på over ti år. Flere skip flagges hjem. Det er rekordhøyt aktivitetsnivå for bygging og vedlikehold av infrastruktur. Ledigheten går ned.  Dette er det verdt å heise flagget for, men AP og LO har valgt å male bildet av Norge med sorte pensler. 1. mai talene var dystre og mørke, men lite basert på fakta.

APs hovedfortelling var at skattelettelser har medført at velferdstjenester er bygget ned. Som listen min innledningsvis viser - APs påstand er helt uriktig. Ja, vi har senket en rekke skatter og avgifter fordi vi vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe og investere. Mindre kostbart å eie bil, båt og campingvogn. Samtidig har vi kraftig økt bevilgninger til helsevesenet, utdanning og forskning, infrastruktur, justis og forsvar. Dette har vi klart delvis fordi statens inntekter har økt som følge av at landets økonomi vokser, og delvis fordi vi har brukt litt mer oljepenger til å investere i landet vårt.

Derimot henger APs kritikk ikke sammen. Fordi AP sier både at vi leverer for dårlige tjenester og at vi bruker for mye penger. Visstnok hele 100 milliarder kroner for mye, ifølge et intervju med partileder Støre i Dagbladet. Skal AP kutte så mye i budsjettet, må Støre ikke bare reversere skattelettelser, han må kutte i velferdstjenester og infrastrukturinvesteringer i bøtter og spann. Tenk over det. AP har lovet å øke skattene med 15 mrd kr - som altså skal spares i oljefondet. Men da bruker de fortsatt 85 mrd kr for mye. Det betyr store velferdskutt dersom AP gjør som de har sagt. Regnestykkene henger rett og slett ikke sammen. Eller er dette bare retorikk? Er det å spre frykt og fordommer en del av strategien for å få til et regjeringsskifte?

Styrke norsk næringsliv

Man må spørre seg hvorfor AP mener det er smart å øke skattetrykket på norsk næringsliv, for å spare pengene ved å kjøpe aksjer i utenlandske selskap. Aps skattepolitikk favoriserer utenlandske eiere i Norge, svekker lønnsomheten i norske bedrifter og reduserer reallønnen til norsk arbeidskraft. Det er ikke et godt bidrag for å bygge landet.

Ei heller er det positivt når så mange 1. mai tog har paroler om å svekke norsk petroleumsnæring. Kraftig fall i oljeprisene har resultert i at 50.000 arbeidsplasser er forsvunnet fra oljenæringen på få år. Slikt gjør inntrykk. Den viktigste drivkraften i norsk økonomi siste tiår stoppet plutselig opp. Det er skapt over 80.000 arbeidsplasser i samme periode, og vi har lagt grunnlaget for ytterligere vekst gjennom målrettet arbeid med omstilling. Oljenæringen skal være en del av det.

Arbeidsplassene i olje/gassnæringen er svært lønnsomme, teknologidrivende og høykompetente. Vi må bidra til at næringen fortsatt kan blomstre, samtidig som vi utvikler øvrige næringer. Derfor har regjeringen gjort en rekke grep som styrker fiskeri-, skipsfarts- og havnæringene. Når AP i sine taler sier de vil ha en havstrategi, så viser det at de har sovet i timen. Regjeringen er allerede i gang med å gjennomføre en slik strategi. Vi jobber målrettet med teknologi og digitalisering, for å nevne noen, i staten, i sykehusene, i Vegvesenet etc etc. Rett og slett fordi vi kan kutte kostnader, skape nye arbeidsplasser, og levere bedre tjenester til innbyggerne.

Tilsvarende innen infrastruktur. Med AP/SP i regjering lot de vei og jernbane forfalle. De gjennomførte noen prosjekt med bygging av ny infrastruktur, men unnlot å vedlikeholde vei og jernbane tilstrekkelig. Dermed økte vedlikeholdsetterslepet i åtte rødgrønne år. Nå bygger vi mer enn noen gang før, og vi vedlikeholder det vi allerede har. 

APs dystre arbeidsmarked

Mest skuffet blir jeg over retorikken til AP og LO i arbeidspolitikken. De bidrar til å skape frykt og utrygghet gjennom sin dystre retorikk.

Fast arbeid er målet for regjeringen. Det har vi sagt klart og tydelig. Vi vil bidra til at flere står lengre i arbeidslivet, og at det blir lettere å komme inn i arbeidslivet for unge eller for de av oss med spesielle behov. Det handler om å senke terskelen inn i arbeidslivet. Der AP kanaliserer folk inn i vikarbyråene, så anser vi det bedre at folk får et ansettelsesforhold direkte hos en arbeidsgiver. Gjennom mange generasjoner AP politikere har vi sett at AP ikke har skaffet faste heltidsstillinger i offentlig sektor. Og vikarbyråene blomstret under rødgrønn regjering. Aps historie virker fullstendig glemt i deres 1. mai taler. Samtidig avslører AP at de har sovet i sine år i opposisjon. Man kan ikke med troverdighet late som om intet positivt har skjedd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, for norske arbeidsplasser, for lærlinger. Jeg observerer i alle fall at norske selskaper vinner de fleste kontraktene på samferdselsfeltet, og at andelen nordmenn på lønningslistene øker. Det er klarere krav om lærlinger og om underleverandører. Det er konkret, og det betyr noe.

Det lover dårlig når AP dyrker fordommer og vrangforestillinger. Det sier mest om at AP ikke tror på egen politikk når de må bløffe om andres politikk.

54 kommentarer

Reinert Skadsem

02.05.2017 kl.07:15

AP, SV og LO er ikke fornøyd før vi har det like idyllisk som i venezuela.

Julenissen

02.05.2017 kl.07:33

Skremmende å se hvor virkelighetsfjern Frp og Høyre er- ser dem ikke virkeligheten som andre ser. Tenk alt dem lovte før valget for 4 år siden, og hva er gjennomført? Bort med bompenger og hva er resultatet?

Odd Karlsen

02.05.2017 kl.07:36

Problemet er at gode nyheter fra H/FrP ikke slipper gjennom filteret til den venstrevridde pressen.

Antagelig vil det massive oppbudet skifte ut den beste regjeringen landet har hatt i moderne tid! :-(

presidenttrollet

02.05.2017 kl.07:57

En må være dum og dement for å stemme ap i år 2017. De kan ikke matte og ap har glemt alle sine løgner de 8 årene de satt ved bordet.

Kalle Kanin

02.05.2017 kl.07:58

Denne løgnhalsen Olsen sprer rundt seg med løgner og bortforklaringer at han nesten tror på det selv.

Forstå nå at vi i Norge er lei dette. Vi ønsker en ny regjering...noe vi heldigvis får til høsten.

Stig

02.05.2017 kl.07:58

88 brutte valgløfter hadde de rødgrønne i sin første periode. Lokket velgere i fella og siden skjedde lite, til tross for skyhøy oljepris.

Men nå er pressa i ferd med å skremme folk til å stemme AP igjen, for få økt pressestøtte.

Stemmefiskene

02.05.2017 kl.07:58

All ære til deg, Ketil, stå på :-)

...og vet at det ikke er en enkel jobb, den blir ikke lettere av politiske at "pokerspillere" (sammen med røde journalister) forsøker bløffe massene med transparente argumenter og angrep.

Inntil det finnes et alternativ for FrP så har du min stemme.

Stemmefiskene

02.05.2017 kl.08:00

All ære til deg, Ketil, stå på :-)

...og vet at det ikke er en enkel jobb, den blir ikke lettere av at politiske "pokerspillere" (sammen med røde journalister) forsøker bløffe massene med transparente argumenter og angrep.

Inntil det finnes et alternativ for FrP så har du min stemme.

Alf

02.05.2017 kl.08:08

Ola og Kari glemmer fort, Ap'ene kjører den en svertekampanjen etter den andre. Snakker lite,eller ingen ting om at over 60% av eksporten til utlandet er oljerelatert.Har man ikke jobb får en ikke ha det som alle andre,så vi må bevare og forsvare fedreland og ikke kaste det ut i en bunnløs strid om makt!

Britt

02.05.2017 kl.08:11

Håper virkelig denne regjeringen får sitte de neste 4 år også!

De har imponert meg, og jeg som nesten alltid har stemt sosialistisk, uff som jeg angrer på det.

Etter å ha reist rundt i landet ble jeg skremt over vegstandarden som næringslivet måtte benytte, og det ble avgjørende ved valget mitt. Da stemte jeg borgerlig, og vil gjøre det igjen!

Einor Voll

02.05.2017 kl.08:12

Fra et økonomisk ståsted, så har jo AP over lengre tid avslørt sine mangler på økonomisk forståelse.

For å skape vekst, så må man ordne arbeidsplasser i produksjon. Ikke administrasjon.

Derfor har nåværende regjering gjort det eneste riktige for å legge tilrette for dette.

De har senket selskapsskatten og økt utbytteskatten, ergo så vil det være mest lønnsomt å investere i egen vekst.

Kina har gjort lignende trekk, USA gjorde det under Obama og skal gjøre det under Trump(Dog halvering av skattenivået som nå er ekstremt)

Hugo

02.05.2017 kl.08:20

En av hovedårsakene til at regjeringen kan si at «færre pasienter venter», er i realiteten at pasienter er flyttet fra en ekstern venteliste som offentligheten ser, til en intern venteliste på sykehuset som «ingen» ser. Videre er det gitt rom for å flytte pasienter til "utredning" for å oppfylle venteliste garantien. Man får dermed ikke behandling som var intensjonen, man man får en samtale med lege i 15 minutter. Dermed er ventliste garanten oppfylt!Slik redeuseres altså ventelisten! Pasienter som er plassert i kategoriene «utredning av uavklart tilstand» kontra de som er sendt til behandling, har økt med forholdet 2:1 til 6:1 i perioden 2011?2015.

Oddbjørn Hansen

02.05.2017 kl.08:34

En minister som ikke har taket på fakta.

Hvilke helsekøer er på vei ned? Det å trikes med tall reduser ikke helsekøen.

Ledigheten er nedadgående? Ja, registrerte arbeidsledige er på vei ned, men antall sylselsatte av landets befolkning er betydlig mindre en det andre regjeringer har greid.

Kjøpekraften har gått ned,og folk flest er påført større utgifter med økte priser og avgifter.

Utrygheten for folk i midlertidige jobber, som ikke får etablert seg er utrulig dårlig gjordt.

Regjeringa sier di er for fast arbeid, men legger tilrette for midlertidige ansettelser.

Å bruke 20 milliarder på skattelette, 10 kr dagen for folk flest, mens det er enorme behov for syselsettingtiltak forteller regjeringas prioritering.

Jeg har full forståelse for att en regjering må bruke noe mer av våre oppspart midler når det forsvinner 50000 arbeidsplasser I en næring, men skattelette som bare gir større forskjeller er ikke veien å gå.

Hva så på samferdselssektoren. Har Solvik Olsen gjenomført det hans parti lovte, eller er regjeringskåtheten så stor at skattelette og makt er viktigere?

Halvard

02.05.2017 kl.08:44

Skuffet over norsk media.

Jeg mener man klart ser hvordan norsk presse favoriserer AP og partiene på venstresiden i sin nyhetsdekning. Spesielt etter at FRP kom inn i regjering sammen med Høyre.

Noen journalister opptrer nærmest som politiske aktivister for venstresiden i norsk politikk.

Det er skammelig.

Hvem skal kontrollere media?

PFU er bare en vits i så måte.

Erik

02.05.2017 kl.08:48

Ja, Ap og venstresiden har blitt "alarmister" som vi også ser i klimaretorikk for tiden. Alt går til helvete hvis vi ikke fjerner "livets gass", CO2 som er en forutsetning for alt liv på Jorden, og alt går galt hvis vi ikke fjerner den sittende regjering som åpenbart er en forutsetning for å kunne ruste landet for en framtid hvor utfordringer står i kø. Det hjelper lite å pisse i buksa når man er i ferd med å fryse i hjel. Man må komme seg ut av situasjonen og ikke kun dempe symptomene en stakkels stund...

Robin

02.05.2017 kl.08:51

Mange venstrevridde og sutrete mennesker her. Men ikke et eneste argument med roten i fakta å se.

Antisosialist

02.05.2017 kl.09:08

Det verste er at AP/LO-media på TV kun presenterte AP`s 1-mai taler. Ingen filmsnitt fra FrP-taler eller Høyre-taler.

Dette VET vi er slik, media er knallrød, men - AT DET FAKTISK ER SLIK IRRITERER MEG !!!

Er det virkelig ingenting å gjøre med norsk media, skal de bare få fortsette med sin sosialist-propaganda i all evighet?

Bygutt

02.05.2017 kl.09:13

Det er noe du kan gjøre; ikke kjøp eller abonner på papiraviser, ikke kjøp nettaviser med betalingsløsninger, stem på noe annet enn sosialistpartier.

Bygutt

02.05.2017 kl.09:30

Hr Hansen. Det var dette med taket på fakta da..

1. Hvilke triksing helsekøen som ikke ble benyttet av AP tenker du på ? Støres bruk av privatklinikker, eller Gros sniking i køen ?

2.Antall sysselsatte i befolkningen.. Hvilken effekt har asylstilstrømmingen hvor AP ønsker liberal politikk?. Mener du at et oljeprisfall på 75% over natten er irrelevant og uvesentlig ?

3.kjøpekraften har gått ned pga avgifter? Hvilken politikk forventer du av Ap på dette området? Mindre skatt og avgifter ? Mer kjøpekraft ?Lavere priser ?

4.Midlertidige ansettelser gir unge adgang til arbeidsmarkedet. Du foretrekker at surmaga, matleie HMS fantaster skal få blokkere for de unge, til det passer slike som deg å gå av med pensjon. Blokker for de unge så våre rettigheter sikres liksom ?

5. Skattelette for å unngå skatt på produksjonsmidler sikrer arbeidsplasser. Pengene går til slike som deg ved at du sikres fast arbeide. Alternativet er at et utenlands selskap flytter jobben din et annet sted på sikt. Mer skatt er ikke mer inntekt... det er vanskelig å fatte for AP folk.

6.om du setter deg inn i saker på samferdselssektoren, får du svar på dine egne spørsmål om dette

En ting til. En skatteøkning på 15 mrd finansierer ikke et bortfall på 100 mrd i oljepengebruk. AP kritiserer med andre ord regjeringen for noe de selv må gjøre for å få regnestykket til å gå opp. Skal du ha utvikling må du ta pengene fra politikere. Det tvinger dem til å prioritere. Prioritering gir økt effektivisering, et alternativ til mer skatt som AP ikke forstår.

Einor Voll

02.05.2017 kl.09:35

Oddbjørn Hansen:

Her viser du en del mangler.

1. Tallene på mennesker i helsekø måles likt som under alle regjeringer. Ergo så er de sammenlignbare.

2. Ledighetstallene, akkurat det samme som over. Ergo så er de sammenlignbare.

3. Kjøpekraften har gått grunnet økte avgifter. Likevel støtter du en ytterligere svekkelse av kjøpekraften slik rødgrønt ønsker?

4. Midlertidige jobber, hadde ikke vikarbyrådirektivet kommet inn uten noen form for begrensninger, så hadde flere jobber vært sikret. (forrige regjering)

4b. ekstra punkt, LO støttet en 2 timers streik i 2014 fordi regjeringen ønsket å innføre dette:

?Adgang til midlertidig ansettelse i 9 ev. 12 måneder uten vilkår, men med begrensninger for å hindre misbruk i ulke alternative forslag:

?Det bør ikke være adgang til å ansette midlertidig arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid (utover 9 ev. 12 måneder).

?Det bør heller ikke være adgang til å erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.

?Karantene for forlenget midlertidig ansettelse på dette grunnlaget for bedriften (9 eller 12 mnd)

?Dagens adgang består (eksempel: ved tidsbegrensede oppgaver eller i vikariat)

?Skal retten til fast ansettelse etter fire år omfatte flere grunnlag for midlertidig ansettelse eller kortes ned?

5. Vel store deler av skatteletten kommer på formuskatt, selskapsskatt og noe på inntektsskatt.

På den andre siden har man økt utbytteskatten. Noe som sier mye positivt om syselsettingtiltakene til regjeringen.

Dessverre er effekten uteblitt, ennå, grunnet valgår og man er redd for at AP skal endre dette tilbake. (De ønsker offentlig sysselsetting)

6. Samferdsel. FRP, ikke regjeringen, har ikke innfridd bompengeløftet. Men de har for første gang på 20-30 minsket etterslepet og de har vært mye effektiv i bygging av ny vei.

Til syvende og sist, nåværende regjering har sine svakheter slik alle regjeringer har. Men de har vist en mye bedre økonomisk forståelse enn de 2 foregående regjeringene og de ruster bedre for fremtiden.

Sysselsetting er offentlig sektor, ref stor administrasjon, er en kostnad. Produksjon gir varig vekst...

even martinsen

02.05.2017 kl.09:39

Støre vil øke fradrag for fagforeningskontingent. Skal bedrifter betale for denne tapte skatteinntekten? I såfall, hva helper fagforeningskontingent når bedriftene flagger ut?

Inge Palmer

02.05.2017 kl.09:50

Det er morsomt å se på kommentarene her . De fleste som har seriøse kommentarer , står ved dem med sine navn, ikke med "tullenavn" slik at ingen kan identdifisere dem . Er de redde for å stå for sine meninger og bli konfrontert med dem ??? Alle kan skrive krasse artikler i begge politiske retninger under psydeum , og de kan ikke settes til veggs for sine uttalelser .... En kan ikke få seriøse debatter om EN person skriver flere kommentarer mot hverandre anonymt .....

Ellers kan det jo sies at mye er skjedd under Ketil S Olsens tilstedeværelse i regjeringen i de 4 årene han har vært der enn i de foregående 8 år med sosialistisk vanstyre og "komitearbeid" .... For stort sett det eneste som skjedde i sosialistenes regjeringstid, var nedsettinger av komiteer , lage utredninger og skjedde det noe spontant , var det nye skatter og avgifter ..... Bevilgninger til veier og samferdsel ble spist opp av alle utredningene og komiteene som de nedsatte , og lite praktisk arbeid ble satt i gang ....

Espen

02.05.2017 kl.09:53

En må merke seg hva noen sier og hva som faktisk hjelper. Skattepolitikken som kjøres nå med skatteletter på inntekt som er gjort er prøvd over hele verden utallige ganger. Det har ALDRI fungert i noen land noen gang. Men det skulle tydeligvis fungere i Norge.

Når en sier at det totale skattetrykket har gått ned. For hvem er det en må se på. For den største delen av befolkningen har skattetrykket gått opp.

Så da kan man tenke seg hvor mye de lille biten som er igjen har fått i lette. Folk ser på hva de får i lønn og ikke hvor alle pengen totalt renner ut eller ikke kan skrives av.

Mange så til U.S.A. før. Når de var på sitt høyeste var skatt for de rikeste 90% på inntekt..... ja jeg skrev ikke feil. 90%!!!! så klart når de hadde avskrevet det ene og de andre var man nede i en 45-50% men dog.

Dette er ikke vanskelig. Vekst og god økonomi skapes når det er en sterk middelklasse.

For å gjøre det med en banal beskrivelse:

Hvis en person tjener 10.milliarder i året og kjøper 100 nye biler hvert år og så tjener 20.milliarder så kjøper mest sansynlig ikke denn personen 200 biler året etter.

Men om man f.eks. gir 50.000 flere menneskr råd til å kjøpe bil så øker salget med 50.000.

Et firma ansetter ikke flere folk eller gir mer lønn enn det må. Så må ikke produksjonen opp eller det ikke mangler arbeidskraft vil det ikke bli ansatt flere.

Så skal flere ha jobb, flere ha mer lønn så må flere handle. Hvis en bedrift tjener dobbelt så mye som året før så ansetter de ikke flere av den grunn. En ansetter flere for en må. Altså de produserer mer og må ha flere folk.fF

Jo mere folk som jobber jo mer skatt går inn og jo mer skatt som går inn jo mindre skatt må hver enkelt betale.

Paradokse i dette er dem som er så for disse skattelettene fjerner på person og inntektsbeskatning, utbytte etc. Dette gir ingen grobunn for flere arbeidplasser for en tar pengene UT av bedriften.

Men de har ikke senket arbeidsgiver avgift, holder tilbake på å senke bedriftsskatten og har inført en finasnsbeskatning som går rett på bunnlinjen har vegring for å ansette og gir nødvendigheten for oppsigelser.

Men dette gidder ikke folk å lese om.

Man stemmer på dem som gir deg knapper og glansbilder (billig røy og alkhol kan man også kalle det)

GODT VALG

STEM TIL Høsten... men vit hva du stemmer på

Harald Vilster

02.05.2017 kl.09:55

Når anonyme mennesker angriper vår beste samferdselsminister gjennom tidene og sier han lyver, da er begeret fullt. Når de venstrevridde så til de grader avslører at de ikke har fulgt med hva som er gjennomført disse 3,5 år og må dekke seg bak anonyanonymitet ved angrep og påstand om løgn. Da kan de ikke synke lenger, da er bunnen nådd.

GetReal

02.05.2017 kl.09:59

Både venatresiden og høyresiden bedriver så utrolig mye kritikk og selvskryt om samfunnsendringer de ikke har æren eller skylden for. Det er latterlig av venstresiden å skylde nedgang i sysselsetting som følge av nedgang i oljeprisen på høyresiden, og det er like latterlig av høyresiden å hevde at de har drevet noe konstruktiv motkonjukturpolitikk når andre næringer går bra. Og til dere som syter over venstrevridd presse, hva med å gjøre noe konstruktivt istedenfor å syte så inni det h...!? Ta utdannelse og begynn å jobb i media selv, eller start en ny avis, hva enn annet enn å sitte hjemme å sutre over noe dere ikke liker! Vi trenger en fri presse. Når dere heller velger å boikotte media og finne informasjon direkte hos de som sier det dere vil høre, altså kilder som ihvertfall ikke er nøytrale, så fører dere dere selv bak lyset og undergraver demokratiet.

John

02.05.2017 kl.10:01

Du har min stemme de neste 4 år basert på det du ha utrettet på tross av motstand fra resten av stortinget.

Bygutt

02.05.2017 kl.10:06

Dine eksempler er totalt villedende, likeså din påstand om 90% inntektsskatt i USA.

APs retorikk for tiden prøver å gi inntrykk av at noen få berikes på bekostning av fellesskapet.

Det er tull. Der dreier seg en moderat reduksjon av formuesskatten for å unngå at bedrifter som allerede konkurrerer dårlig (pga særnorsk kostnadsnivå) skal konkurrere enda dårligere. En bieffekt er at noen få som er rike også får en slik reduksjon.

Denne retorikken har til hensikt å kamuflere en politikk som alltid treffer middelklassen, nemlig økte skatter og avgifter.

Som vanlig blir de rike ikke berørt, og/eller det har utrolig liten effekt på det totale skattevolumet. De blir ikke berørt fordi de har ressurser til å omgå skatt uansett.

Se på Gro, Jagland, Stoltenberg og Støre. Ikke gjør som vi gjør, gjør som vi sier.

02.05.2017 kl.10:08

Det er skremmende å lese kommentarene her. De som kritiserer regjeringen og Solvik Olsen sin blogg gjentar kun slagordene fra den rødgrønne siden uten å komme med reelle tall som underbygger slagordene.

Det har ikke kommet noe nytt fra den rødgrønne oposisjonen siden dag 1 i oposisjon. Kun slagord og gjentagende sverting. Det eneste reelle av egen politikk er at skattene skal heves med 15 milliarder.

Sorry, jeg kan ikke stemme på noen som bare presenterer slagord og driver svertekampanjer.

Bygutt

02.05.2017 kl.10:13

Mitt innlegg ovenfor var rettet til Espen. Sorry at det ikke kom med.

Espen

02.05.2017 kl.10:13

Folk sutrer over en venstrevridd presse. Sist dette ble undersøkt var etter sist FRP sutret at de fikk så lite dekning grunnet at pressen var rød. Så da gikk man dette i sømmene. En bra serie som het "Stemmer dette" som går i sømmene på politikerne på om dette faktisk stemmer.

Da var det 60 % av journalistene som stemte blått (Høyre eller FRP) 55 % av redaktørene.

Så hvis en går ut fra det laveste da på 55% på redaktørene så er jo det sikkert noen journalister som stemmer på noen av dem i sentrum. Så hvis en da kun sier 10 % stemmer på KRF, Venstre, MDG, og KRF.

Så vil dem som kan regne litt se at det er overhengene mer i pressen som gå i blå retning en rød.

Så kom det til hvor skal en putte inn pengene i landet?

72 % av verdiskapnngen i Norge skjer på vestlandet. Nå vil aller fleste si "Ja men det er p.g.a. oljen."

Men når jeg leste om dette så tenkte jeg akkurat det sammen. Men siden jeg gadd å lese videre så var det UTEN oljen. Så hva er det da med?

Solvik Olsen er vel kanskje den som har stått seg best i sittende regjering det skal man ha. Men i et parti som fronter mye vei så begynner man å snekre sammen en NTP siste 6.mnd før valget. OK?!!

Så merk hvor var verdiskapningen skjedde.

Bergen tilhører vestlandet. Hva fikk Bergen og områdene rundt i NTP som man faktisk vet hva som realiseres. INGENTING!!!

Det som faktisk skjer er det som kommer første 4 år. Oslo og områdene rundt haglene milliardene. Men for oss vest. Nada. Alt som skjer etter 4 år i NTP er bare et tenkt scenario. Ikke hva som faktisk skjer.

Ikke det at foriege regjering var bedre. De hadde ny kystei inne. Der har det ikke skjedd annet en planlegging i fire år som har gått siden da.

Denne regjering har så utsatt ALT!!!

HURRA....

Espen

Bygutt

02.05.2017 kl.10:19

Espen. For noe tøv du serverer. Dine fakta er fullt på høyde med " De alternative".

Journalisters tilknytning er vel kjent.

Vil du sette deg inn i det, her er en link til deres eget organ, journalisten.

http://journalisten.no/2016/05/journalistene-blir-rodere

Om de ble rødere i fjor, må det skjedd en revolusjon frem til din "siste undersøkelse"

God bedring

Espen

02.05.2017 kl.10:29

Undersøkelsen gjort før det var før forje stortingsvalg. Denne er fra 2016. Når jeg ser den så slår det meg at ingen journalister velger KRF? Rart det ikke er en eneste journalist i f.eks. Dagen som stemmer KRF.

Merk! Jeg stemte FRP.

Overasket, kanskje?!

Skuffet JA!. Hva jeg kommer til å stemme på nå. Ingen aning.

Men når jeg ser dem som har sine hovedstolper på samferdsel ikke klarer å banke ned en eneste stolpe i regionen jeg bor i som bærer veldig mye av næringen som regjeringen som sitter ønsker å bygge videre på må jo det lov å stille et spørsmål hva er det de har tenkt å gjennomføre.

Espen

Bygutt

02.05.2017 kl.10:37

Espen. Dine fakta er fremdeles alternative, og hva du stemmer på blåser jeg i. Det jeg er opptatt av er at folk setter seg inn i hva APs alternativ innebærer;

Mer skatt og avgift til oss alle. Særlig avgift som rammer alle likt. Fra enslig mor i rusten Mazda til millionær Gahr Støre på Oslo Vest. Fra fattig minpensjonist til Røkke.

Den rørende omtanken som går på å "ta fra de rike og gi til de fattige" kommer til å bli til "ta fra de fleste", og sløse pengene bort i utallige blåøyde offentlige støttetiltak. Likeledes utallige milliarder til all verdens gode formål, mens eget forsvar og politi (og masse annet) neglisjeres.

Stem for all del ikke på AP.

Espen

02.05.2017 kl.10:53

Hva som er bedre med det som er nå?

Forsørgertilleg fjernet.

Tillegg for barn av uføre fjernet

Skattelette til personer som tjener under 500.000 i året utgjør nær ingenting.

Hvorfor er det hos dem som sitter vergring senke, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift. Har innført til og med finansskatt i regi av FRP..... i alle dager?

Men de skal ha. De har fjernet arveskatten. Som er blodig urettferdig. Hvorfor ikke heve inntektskatten på dem som tjener mye. (Nå tenker jeg ikke på de få milliardærene) men f.eks. 3-4 mill og oppover. Og ikke MYE men litt. Ha en flat skatt på toppen så en ikke betaler ultra mye skatt.

Reduser skattene på arbeidene kapital som bedriftskatt, lastebiler etc som er knytttet direkte til en bedrifts inntjening.

Men det er fokus på redusere skatten på penger som tas UT av bedriften. En må jo spørre hvorfor?

FRP skal ha pluss i margen for å få ned vedlikeholds etterslepet på vei. Men de store stolpene er det ingen som ser noe til.

Nei de har ikke flertall, og nei de kan ikke få igjennom alt. Men hva stolper har de fått ned som de har gått til valg på?

Samferdsel er jo det som de ha frontet mest og har ministeren.

Renny R. Toftegaard

02.05.2017 kl.11:02

Arbeiderpartiet er villige til å la norge stå på vent inntil valget til høsten. Jo flere arbeidsledige jo mer kan AP kverulere. AP må være klar over at det private næringslivet kvier seg for å ansette folk siden AP har lovet skatteøkninger dersom de vinner valget. Dette er et utrolig kynisk spill fra AP.

Bygutt

02.05.2017 kl.11:03

Espen. Du kan ikke dømme politikk på vegne av andre ved små enkeltsaker.

De store linjer ved valget er klare.

1. Mindre innblanding fra politikere i "dustesaker" selv om det er alt for mye av det.

2. Dempet skatte og avgiftspress, for å sette folk i bedre stand til å være kreative, skape virksomhet og ta vare på seg selv.

3. Politisk innsats for å bygge infrastruktur,øke innsts for varige investeringer. Ikke øke innsatsen for økt offentlig drift og forbruk.

Man kan argumentere for at sittende regjering ikke har klart ditt, eller gjort datt. Mitt poeng er at vi går i riktig retning. Dette tar tid.

Stem AP og reversering er svaret, formynderskap, sammen med uhemmet bruk av velgernes midler, pålegg og forordninger vi ikke trenger, og utallige initiativ for å "beskytte deg mot deg selv". Velg sjøl.

nytt

02.05.2017 kl.11:13

www.demokratene.no er et bra alternativ .alle som sitter der er en skufelse. kongen kune gjort det bedre

nytt

02.05.2017 kl.11:16

alle som siter på stortinget er en skufelse. kongen kune gjort det bedre stem www.demokratene.no:)

Espen

02.05.2017 kl.11:26

Til bygutt.

1. Enig

2. Men hvorfor heves da skatt på finansbedrifter og en vegrer seg på å redusere skatt som går direkte på bedrifter, av maskiner bygg etc og tviholder på å redusere skatt på penger som tar UT av bedriften.... skulle jo tro at en måtte a mindre skatt på det som var i bedriften forå kunne investere mer, beholde flere ansatte.

2. del 2. for å dempe skatt så må man også redusere bruk av skattemidler. Når de veldig røde partiene i landene går inn for ansettelsestopp i staten grunnet byrakrati som eksploderer.

3. Det ble innført et eget veiselskap for å ta seg av store veiprosjekt så både byggetid, planlegging og kostnadder skulle reduseres. Det er da et nytt statlig selskap med flere ansatte og mer bruk av penger. De la inn byggeprosjekter som alt har en helheltlig plan og sluttfase og byggetid.

Den første veien av nye prosjekter som skulle inn her var E16 Bergen Voss. Men den ble ikke lagt inn der for prosjektet var for stort. Var ikke det hele poenget at store prosjekter skulle inn der.

Det vi sitter igjen med virker som at det er dem som sitter nær politikerne som styrer og ikke politikerne. Man handler ved det bordet som hadde den beste vinen å drikke og ikke det beste produktet.

Et lite og konkret eksempel på hvordan noe høres flott ut men når en ser nøye igjennom det ikke er det.

Det er en viss type gastro operasjoner som utføres. skal ikke gå i detalj på akkurat det. en det er folk i kø på sykehusene for å utføre dette så en står utenfor arbeidslivet. Man utsetter dette til privat sektor og borte er de fra køen og ut i arbeidslivet. Det høres jo kjempeflott ut.

Så fikk jeg høre følgende. Denne type operasjon kostet ca 25.000 - 40.000 å gjennomføre på sykehusene. Det er da alle innvolverte personer. Sykehusene har kapasitet til å utføre det. Men ikke penger til lønn eller materill til dem som skal utføre det.

Pris på privat sykehus for samme operasjon 120.000,- kr.

Jeg er ikke imot privatisering. Men hvis det ikke blir billigere og like bra eller bedre??? En må gå mer i sømmene.

Får en mer for kronene og bedre leveranse.Privatiser. Gjør man det ikke glem det.

Jeg har også jobbet for de svake i samfunnet har sittet i debatter med de høyst rangert politikerne i landet. Et element som har kommet inn i Norge nå er at dem som må gå med rulator, sitte i rullestol o.l. kan nå ta bussen for ny busser er tilgjengelig.

Et parti var i mot dette på debatten.

Motargumentet var "Kunne ikke se noen vits at tilrettelegge bussene. han hadde aldri sett noen i rullestol ta bussen".

Men skal du klare deg selv når en blir gammel og ikke kan kjøre bil så må det være bedre at en som er skrøpelig kan ta bussen som de fleste andre enn å måtte belage seg på dyr spesialtransport som må tas fra felleskapet.

Espen

Arild Sømo

02.05.2017 kl.11:39

Jeg er glad for at fremtiden min ligger bak meg.

Når jeg ser utlevde "politikere", sånn som på landsmøtet til

AP,"avgiftspartiet". Trodde faktisk det var krigsdans fra Afrika. Jeg har under det meste av min tid levd under AP, styre. De fikk æren for å bygge opp igjen landet etter krigen.

(noe som forresten folket gjorde og ikke AP).

De skal også ha "æren" for å ha rasert det igjen også.

Veier, skoler, sykehus,infrastruktur forøvrig.

Er med stor interesse jeg ser at bystyret, med Raymond Johansen, i spissen, har kjøpt igjen, Hafslund.

Tenk det, tatt tilbake arvesølvet vårt, til kommende generasjoner? det også.

Nå har det seg sånn at jeg husker hvem som GA det bort "arvesølvet" også.

Noen i pressen som husker det? få høre.

Stemme på,SP, neppe.Bryr meg ikke så mye om sau og ulv. Ikke tror jeg at Hareide, får satt inn Vedum,som statsminister heller.

Hvem jeg skal stemme på? Vet ikke. Hvem er best på å konkuranse utsette? hvem er best på å sette ned komiteer?,

hvem er best på å bruke milliarder på unyttige klima tiltak?

Hvem er best på å kverulere om hvem som har hvert flinkest i de siste femti åra, osv.

Arild

02.05.2017 kl.11:46

Håper valget blir mellom AP-Sp og Høyre-FRP. Da får vi ansvarsfulle partier i regjering uansett ut fall av valget. Det beste ville vert at de små utgifts partiene falt ut av politikken. De er bare til plunder og heft.

Halvard

02.05.2017 kl.13:08

H-FRP og SP hadde vært godt for landet vårt.

Skjønner ikke at SP vil la seg bruke av AP, bare fordi AP skal ha statsminister Støre på plass.

SP burde søke mot H og FRP.

Lars

02.05.2017 kl.13:35

Ingen er perfekte. Verken dagens regjering eller tidligere rødgrønne regjeringer.

Jeg forventer ikke at noen heller skal kunne klare oppfylle alt hva de lover.

Men hva jeg vet, er at jeg ikke ønsker meg en traurig periode igjen med AP ved roret.

Gaunil

02.05.2017 kl.15:05

Det er deilig å ha en samferselsminister som har arbeidserfaring og står på til tross for mye motstand og skitkasting.

Alt er ikke kommet i mål ennå - men det er på god vei. Vi må tilbake til Håkon Kyllingmark for å finne en samferdselminister som kan måle seg med Solvik Olsen.

Jeg ser med skrekk og gru på hvem som overtar denne posten om det blir et rødgrønt flertall til høsten. Politikere fra den fløyen har kun erfaring fra partienes ungdomsorganisasjoner.

Om de velger en fra SP så blir det tilbake til tiden hvor man bygget en veistump her og en stump der. Ingen ting skal jo endres på i dette partiet.

Bønna Roffe

02.05.2017 kl.15:51

Asså, sjælsagt er'e rett av Partti' å både allarmera og svartmala den pollitikk'n som vi har blitt belemra med fra dem blåblå. Dem skatteletta for dem rikaste hjælper jo ikke vårs. Derfor må skatta opp, og vi må kutta ut oljeprodduksjon' for å redda klima og visa sollidaritet med dem fattigaste i væ'la. Så istedenfor å leva av olja kan vi bassera inntekta vårses på offentlig addministrasjon. Åffer ska're'kke bli nok med gryn ut av den tel at vi kan leva bra nok? Sjæl skjønner jeg'kke åffer alle kaksa ska' ha fri på 1. mai, å ta fri burde værra forbeholdt dem som demmonstrerer med å gå i tog, allternativt kaster brustein på snuten på natt tel da'n, men dem er kanskje ikke i jobb allikkavæl? Og bønna får holda seg hjemme og pløya på jordet, for i by'n vil vi verfa'kke ha 'rem. Ska'rru værra, vi'rru værra!?

Blomster-Ole

02.05.2017 kl.16:02

Vel, Gaunil, vi får virkelig håpe at den kommende Støre-regjeringen velger en samferdselsminister fra MDG, slik at klima og miljø kan få førsteprioritet når infrastrukturen for fremtiden skal bygges. Da tror jeg vi kan se frem til et landsdekkende sykkelveinett med spesialtilpassede hurtigsykkelfiler for raskest mulig forbindelse mellom alle de største byene. Og jeg tror vi fort vil få den beste samferdselsministeren siden Meltveit Kleppa som brukte mer penger på samferdsel enn noen hadde gjort før. Ja, vi har virkelig store ting å se frem til!

Knutkonsulent

02.05.2017 kl.16:13

Jeg registrerer at igjen kommer ikke innleggene jeg skriver med her.

Det er sensurering. Ketil vil tydeligvis ikke ha de ekte faktaene som kan ødelegge hans fine bilde av verden.

Slik sensurering er trist. Vil vi ha det slik?

Tom Johannesen

02.05.2017 kl.18:48

Det må jo være noe riktig sittende regjering gjør siden det ikke går verre med Norge enn det faktisk gjør. Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent, ned fra 3,1 prosent i mars i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger. Arbeidsledigheten i euroområdet er på 9,5 prosent. Regjeringen har klart å holde ledigheten i Norge på den laveste i Europa til tross for store utfordringer i arbeidsmarkedet i oljerelatert industri. De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover og oljefondet bare stiger. Samtidig er kommunene styrket og har bedre økonomi enn på mange år.

Halvard

02.05.2017 kl.19:53

Der skjer mye bra i Norge under denne regjering, men det tones ned av en venstresympatiserende presse.

Det er ikke bare Helga Pedersen som driver en svertekampanje?

Anon

03.05.2017 kl.01:17

Ap prøver å fremstille det som om det er rettferdighet som driver dem. Men et parti ledet av folk som stadig blir grepet i prøve å juge og jukse til seg velgere, er det å være drevet av rettferdighetsfølelse?

Anon

03.05.2017 kl.01:21

Og hvor er pressen, den fjerde statsmakt, når Ap gang på gang blir grepet i å juge og jukse til seg velgere?

Norsk presse lar Ap slippe unna med sånt gang på gang. Ja, de lar dem ikke bare slippe unna med det. Nei de lar seg villig bruke som mikrofonstativ for det politiske journalister vet eller burde vite er løgn!

Asgeir

03.05.2017 kl.08:52

Kalle Kanin og Julenissen. Jaggu rette navn på svertehelga's disipler. Kan ikke tenke selv dere eller?

På tide å lese seg opp litt?

Sverre Lien

04.05.2017 kl.12:08

Personlig har jeg aldri vært så fornøyd med noen fegjering som jeg er med denne. Svartmalingen fra sosialistene er så usaklig at du må ha røde solbriller for ikke å forstå. Alle som sutrer om skatteskjerpelse lyver eller ikke leser sin egen selvangivelse. Både kona og jeg har fått mindre skatt på pensjonen dei siste årene. Ap og det kommunistiske sv skremmer meg. Håper folk får opp øya før valget.

Geir A.Svåsand

05.05.2017 kl.12:03

Ketil Solvik-Olsen gjør en utmerket jobb, og å slenge ut beskyldninger som største løgnhals/etc er lavmål i debatten, spesielt fra en som er så modig å kalle seg Kalle Kanin. At dere kaniner ønsker ny regjering får jeg håpe blir med ønsket, og at det blir innen rasen som forøvrig passer best i bur!

Skriv en ny kommentar

hits