hits

La oss ta bløffene dine - en for en, Helga

På et lokallagsårsmøte i Finnmark forleden anbefalte Aps Helga Pedersen alle sine partifeller å sverte regjeringen. I sin blogg nylig lever hun selv opp til oppfordringen. På løpende bånd kommer usakligheter og halvsannheter mot regjeringen generelt og FrP spesielt. Mangel av sammenheng mellom påstand og resultat er stor. Nesten ingen av eksemplene hennes måler resultatene fra H/FrP opp mot AP/SP/SV. Naturlignok - hun vet det ville ødelagt argumentene hennes. La oss derfor ta en gjennomgang på noen av hovedargumentene.

 

Helga mener vi har brukt for mye oljepenger. Hennes partileder mener vi bruker hele 100 milliarder kroner for mye. Men i sin blogg forsøker ikke Helga å få balanse i sitt regnskap. Hun lover å øke skattene, men hun lover samtidig nye utgifter som er langt høyere. Hvordan i alle dager skal AP kutte 100 milliarder kroner i oljepengebruk når de samtidig øker utgiftene mer enn inntektene? Hennes kritikk er konstruert for å skape misnøye, ikke for å synliggjøre egne løsninger.

 

Helga påstår vi mener det er like viktig å fjerne forbud mot Segway som å ivareta landet pensjonister. Nei, det er tull. Hvorfor så smålige påstander? Men arbeidet med å løse samfunnets store utfordringer betyr ikke at vi skal beholde tullete forbud eller innføre nye. Jeg har aldri forstått hvorfor AP brukte byråkratiet til å finne på tullete forbud - store og små. Da bør vi heller la staten konsentrere seg nettopp om de viktige tingene. Bedre hverdag for pensjonistene er en av de hjertesakene for FrP. Der AP reduserte verdiene av pensjonene, kjemper vi for å sikre verdiene. Derfor har vi fjernet noe av den urettferdige samordningen av pensjonister, som reduserer pensjonen til gifte og samboende pensjonister. AP vil derimot fortsette denne urettferdigheten. To år på rad har vi sikret ekstraordinære bevilgninger til minstepensjonistene, mens AP fastholder sin pensjonsreform som reduserte pensjonene. Helga - vi klarer både å jobbe for bedre forhold for pensjonistene og fjerne tullete forbud. Tenk, det er mulig.

 

Helga vil gi inntrykk av at kaos i eldreomsorgen. Det er riktig at mange kommuner valgte å ikke være med i regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Men det var fordi de oppdaget at da kunne de ikke kutte og spare penger på å redusere tilbudet til kommunens eldre. Det viser at forsøket allerede har gitt FrP rett i det som har vært viktigst for oss, nemlig at øremerking vil beskytte eldreomsorgen for lokale kutt og innsparinger. De kommunen som er med melder også om veldig positive erfaringer. Uavhengig av dette ser vi nå et kraftig løft i utbygging av nye sykehjem, rett og slett fordi regjeringen har bedret kommunenes økonomiske rammer for slike prosjekt.

 

Helga vil gi inntrykk av at regjeringen svikter når vi "bare" overgår Aps sykehusbudsjett med 9 milliarder kroner, ikke 12 milliarder kroner. Det er snodig kritikk. Det er jo uansett et kraftig løft sammenlignet med rødgrønn regjering. Men enda viktigere er resultatene. Det står 80 000 færre pasienter i kø nå, enn når vi overtok. Ventetidene er blitt rekordlave. Det eneste AP har å stille opp med er å prøve å så tvil om tallene, men ventetiden måles på nøyaktig samme måte som når AP styrte. Sykehusenes økonomi er sunnere enn noen gang, alle regionene går med overskudd som gir handlingsrom til å investere i sykehusbygg og IKT. 

 

Helga vil gi inntrykk av at AP rustet opp norsk infrastruktur. Selvsagt kan de vise til igangsatte prosjekter både på vei og jernbane. Men fakta er at under rødgrønn regjering økte vedlikeholdsetterslepet. Under dagens regjering øker vedlikeholdet. Et konkret eksempel: i 2010 advarte jernbanemiljøene om at jernbanen stod i fare for å kollapse pga manglende vedlikehold. Aps respons - tre år med reduksjon i samlet vedlikehold og fornyelse av jernbanen.

 

Helga vil gi inntrykk av at veiprosjekter stopper opp. Det er riktig at noen veiprosjekter ikke er igangsatt som planlagt. Men Helge Pedersen kunne sett på den positive siden - listen over slike prosjekter er langt kortere nå enn under rødgrønn regjering.

Av og til dukker det opp problemer med grunnforhold, reguleringsplaner eller kraftig kostnadsvekst. Slike ting skal vi løse, men av og til tar det tid. Samtidig har vi fremskyndet arbeidet med en rekke prosjekter og utvidet omfanget. I sum betyr det at aktivitetsnivået er rekordhøyt.

 

Helga vil gi inntrykk av at pengene går til konsulenter, direktører og byråkrati, ikke til vei og jernbaneprosjekter. Men fakta er at jernbaneverkets utgifter til konsulenter var rundt dobbelt så høyt under rødgrønn regjering (2011-13) sammenlignet med H/FrP regjering (2014-16). Jernbanen effektiviserer nå, og blant annet NSB har planlagt å redusere antall mellomledere betydelig. Det gir mer penger til togtjenester og infrastruktur. Helgas påstand harmonerer ikke med virkeligheten. På veisektoren har vi opprettet Nye Veier. De har skissert mulige besparelser på opp mot 30 milliarder kroner. Dette er tiltak AP har vært imot. Ikke rart AP i stedet må kjempe for høyere skatter. Men smart er det ikke.

 

Helga vil gi inntrykk av smalhans i kommuneøkonomien. Det gjør hun ikke ved å sammenligne 2016 mot rødgrønne budsjett, men mot 2017(!). Et år hvor vi ikke er halvveis, og hvor hun unnlater å nevne at 2016 var det beste på kanskje mange tiår. Med god skatteinngang vil 2017 bli nok et rekordår. Med normal skatteinngang blir det fortsatt bedre enn under rødgrønn regjering.

 

Helga vil gi inntrykk av lav vekstrate for kommunene. Vel, tallenes tale er klar. Realveksten i kommunens inntekter var 0,6 pst pr innbygger i de rødgrønnes regjeringstid, og 1,3 pst pr innbygger i vår tid fra 2013-2016. Da har vi både tatt hensyn til oppgaveendringer og endringer i befolkningen, slik at vi får sammenliknbare tall. Kommunene har i to år på rad hatt rekordgode driftsresultater, de beste på  10 år. Offentlige tall viser positiv utviklingen i kvaliteten både på sykehjem, i skoler og barnehager. Men til tross for det, har mange rødgrønne kommunepolitikere vist tydelig at de overgår Kaptein Sabeltann i søken etter nye skatter.Eiendomsskatt og lokale bompenger er dessverre mye brukt fremfor god prioritering og effektivisering.

 

Helga - dere hevder dere vil styre landet. Men et parti som knapt klarer formulere sine løsninger, enda mindre beskrive situasjonen, er ikke det Norge trenger.

61 kommentarer
kawangangglenerdegos

kawangangglenerdegos

Sverte-Helga møter media kun for å tåkesnakke uten og egentlig si noe som helst. Så hun på Dagsnytt18 og det var en usammenhengende jabbing ut av en en annen verden. Hver eneste setning hun hadde pugget på forhånd sammen med kommunikasjonsapparatet sitt ble servert som perler på en snor. I stedet for å svare å det hun ble spurt om. Hvorfor noe som helst media gidder bruke tiden sin på Sverte-Helga forstår jeg ikke. Det er helt meningsløst å føre en samtale med det mennesket. Uansett hva man spør om, får man et prefabrikkert svar. Uavhengig av om det er relevant for spørsmålet eller ikke. Å snakke med Sverte-Helga er som å si til en 13 år gammel jente med heste-dilla at hest er en meningsløs hobby.

Ketil. Du må åpne for diskusjons-felt, og ikke bare kommentarer i bloggen din. Du vil aldri klare å få en reell diskusjon ved bare å slippe til kommentarer. Det blir ingen som kan veksle meninger, og da dør interessen! Hilsen et medlem i partiet ditt.

Gjør som venstresiden og la bloggen din bli Gjesteblogg. Da vil du skape liv her på Nettavisen!

Egentlig er Sverte-Helga en gavepakke til regjeringspartiene fordi hun ikke evner å fremme AP. Når man oppfordrer partiet til å rakke ned på andre i stedet for å prøve å fremme seg selv, så er dette etter oppskriften på hvordan mobbere opererer. Jeg har til gode å se Helga fremstå som en sympatisk og reflekterende person. Jeg har i hvertfall reagert på at hun nermest kjefter fram prefabrikerte svar. Ulempen med kvotering er at folk blir fremmet på andre grunner enn tankegang og faktiske evner, dette medfører ofte at uskikkede personer havner på feil plass. Det er etter min mening bedre med ingen kvoterte enn dårlige kvoterte.

For å kommentere her må man være blåblå, her møtes man for å støtte hverandres meninger, gjenta dem for ikke å glemme og her er ikke rom for kreativ tekning.

Fremsetter sannheter som kriminelle og som der aldri er behandlet ved noen domstol.

Stavrum er selv blåblå og da blir debatten der etter :)

Personlig har jeg ikke tillit til noen politikere lenger. For alle ser det ut som at det viktigst er å sverte de andre. Har lite tro på politikere generelt, for det er for enkelt for politikerne å si etter valget at vi får ikke gjennomføre våre lovnader fra valget på grunn av vi fikk for lite stemmer! Om vi kunne enes om å gi ETT parti så mye stemmer at de fikk regjere alene i 4 år, så fikk vi se hva de virkelig kunne og ville. Men hvem? Listhaug som statsminister? Ho ser ut som å ville verne om NORSKE GENER, så mulig kandidat. Ellers er det alt for mange vattpikker i politikken. Og til deg Kjetil, forsøk å snakke opp frp og ikke ned alle andre, vi velgere er ikke så domme at vi ikke forstår når dere snakker som pr kåte personer. Har bestemt meg for å stemme på det partiet som snakker frem egne saker uten å hele tiden rakke ned på andre partier.

Jens Bond: Stavrum stemmer Venstre. Dette er dessuten Solvik-Olsens innlegg, ikke Stavrums. For øvrig litt vanskelig å se hvor du vil hen med innlegget ditt ? vil du diskutere, så er det jo bare å legge igjen en kommentar, slik du nettopp gjorde. Vil du bare syte, så er det ikke så rart om ingen gidder å svare.

Kanskje du kunne dra noen eksempler Jens Bond, på påstanden din ?

Bra at SO kler av Sverte-Helgas bløff!

Det eneste AP og de rødgrønne duger til er å øke skattene og gjøre det vanskelig for folk. Bystyret i Oslo er et godt eksempel, med parkeringsforbud, økte avgifter og en eiendomsskatt som øker med 100 % i 2017 - unntatt for APs egne.

De rødgrønne har 88 løftebrudd å svare for på 8 lange handlingslammende år der lite skjedde mens oljeprisen var over 100 USD per fat.

Og den rødgrønne samferdselspolitikken var et knippe med skilt 70 km/t sneglefart, mens togene sto mer enn de gikk.

Og nå vil AP fjerne kristendommen og åpne dørene til Norge på vidt gap!

Bløffe-og-løgnhals Olsen....

Har aldri hatt det så dårlig som når AP satt med makta Sosialistisk diktatur er det de vil ha Er du ikke som alle andre i dette landet DA sliter du. Du blir fanget i dette

Proletariatets diktatur skal ifølge marxistisk lære komme med en sosialistisk revolusjon i et kapitalistisk samfunn, og innebærer at borgerskapet blir fratatt makt i samfunnet og at samfunnsutviklingen styres av arbeiderklassen. Proletariatets diktatur er et stadium på veien til det kommunistiske samfunn

Rolf Esaiassen

Rolf Esaiassen

Æ e nu bare 70 år og noen valg har har æ avgitt min stemme i . Dette som kjennetegner dette valget er hvor mye løgn og beskyldninger som slenges ut blant partier om andre . Maktsyk kaller æ det . Det e ikke mange som æ har hørt , som bryr seg om hva folket mener . Det er liksom den som kan slippe unna med mest usannheter og direkte løgn som vinner fram . At ikke folk ser det er et tankekors .

William Steffensen

William Steffensen

Det er bra dette Ketil! Det er ingen tvil om at Helga gjerne ønsker å "kle av" regjeringen men er ikke selv i stand til det på noen som helst måte! Da har hun kun muligheten til å appellere til sine medsammensvorne om å gjøre det, noe hun også ivret sterkt for da regjeringen tiltrådte!

Det var faktisk slik at jeg først trodde dette var et "resirkulert" innlegg fra 2013! Noe forbløffet ble jeg da jeg leste at hun igjen forsøker på noe hun heller ikke da maktet! Men vi skal kanskje være glad for at Ap har gitt henne den rollen hun her har fått? De har nok skarpere kniver i skuffen men de klarer heldigvis ikke å komme forbi ryggen til Helga!

Godt skrevet om APs løgner. Det en innertier.

Kalle Kanin: Spis opp gulrota di og la vær å skrive kommentarer!

Som samferdselsminister er du virkelig opptatt av veier og veiutbygging samt bompenger, som velger setter jeg utrolig stor pris på dette, det jeg derimot savner fra både deg som minister og hele FRP er et engasjemang innenfor trafikkopplæringens utfordringer etter at deres samarbeidspartner i regjering innførte den strenge fraværsordningen i videregående skole. Opplæringen tar mye lenger tid, frustrerte elever som lyver ovenfor skoleverket, elever som dropper ut av skolen o.l. Hvorfor ikke innføre et "frikort" på f.eks 30 timer det semesteret en elev skal ta førerkort, trafikkskolen signerer, fraværet blir fordelt over 4-6 måneder, burde være mulig hvis DERE vil, tror FRP ville scoret hos mange på dette, er en snakkis i skolemiljøet at norske politikere ikke tar ungdommenes utfordringer på alvor i denne saken, skolen blir som et fengsel. Lettere å få fri fra jobb enn fra skole.

Tore Andersen

Tore Andersen

Til Jens Bond

Din kommentar inneholder jo kun kritikk og selvmotsigelser. Har du ingen argumenter?

Å kritisere andres dårlige politikk i stedet for å fremme sin egen utmerkede politikk er en måte til å dekke over utilstrekkeligheten sin egen politikk har . Kan ikke gjøre noe bra selv , kan en jo peke på hvor dårlig andre gjør det . Ketil Solvik Olsen er vel den samferdselspolitikeren som har fått utført mest på den tiden han har vært der . Ikke som visse andre , som bare lager utredninger , og nedsetter komiteer .... Det praktiske blir det da lite av , for pengene er oppbrukt på komitemedlemmer og utredninger .

ArbeiderPArtiet er blitt et parti uten noen politikk under Støre. Men partiet er full av løgner og halvsannheter...

Jeg har stor sans for Ketil Solvik Olsen og tilsvarende mindre for Helga Pedersen, som i opposisjon har fyrt opp kraftig under politikerforakten. Når vi nå går inn i en valgkamp, så blir vi velgere bombardert med motstridende påstander fra begge fløyer, som de alt for lett slipper unna med. Her har media en stor jobb å gjøre hvis de skal opprette tilliten til publikum som en uavhengig nyhets- og sannhetsformidler. Her får den nyetablerte instutisjonen som skal avsløre fake news muligheten til å bevise at de har livets rett.

Absolutt ingen skulle fått lov til å bli politiker og være med på så styre landet uten minst 20 år i arbeidslivet. Det er ikke bare Donald Trump som lyver !. Norske politikere og offentlig ansatte er lystløgnere, grunnen til at det ikke får noen konsekvenser er at journalister ikke er stort bedre. Det er Noen politiske partier som dessverre ikke er nevnt i Norge. Det er det politiske partiet VG, Dagbladet, Aftenposten og ikke minst Nettavisen som alle har sin politiske agenda. Kritisk journalistikk er død og kommer ikke til å gjenoppstå. Løgn i dagens samfunn er meget effektivt og gir null konsekvenser for andre en mannen i gata.

Vel og bra det her Kjetil Solsvik.

Grei oppramsing. Men det jeg savner fra H/FRP regjering er den manglende evne til å redusere byråkratiet vårt. Her står det til stryk. Skal dere igjen få min stemme må det leveres også på dette omådet. Utviklingen mot et enda større byråkrati fortsetter med uforminsket styrke. Det er IKKE bærekraftig, og det rike Norge bruker opp stadig større deler av fellesskapets midler på lønninger til stadig flere byråkater som masserer hverandre. Min stemme går til dem som evner å gjøre noe med det.

Roger: Kast walkie-talkien din og våkne opp. Er du en av de som tror på alle bortforklaringene og løgnene til Frp/H ?

Så lenge AP ikke makter å presentere sin egen politikk så blir det umulig å forholde seg seriøst til partiet. Det eneste de presenterer som sikkert, er at skatter og favgifter skal økes.

Om AP kommer til makten etter valget så vet vi ikke retningen. Blir det mot sentrum eller mot yttre venstre? Begge deler er vel like ille. Dvs. mot venstre. SP og SV er jo bakstrevere som ikke ønsker noen endring til tross for at endringer rundt oss skjer både teknisk og økonomisk.

H/FRP har vist oss at de kan styre landet med blikk fremover i tid. La oss beholde de i nye 4 år og kanskje lenger.

Geir-Tore Aunmo

Geir-Tore Aunmo

Jeg er så drit lei all skittkasting mellom politikere. Uavhengig av parti. Mr Solvik Olsen er intet unntak. Jeg er stort sett drit lei alt som har med politikk å gjøre. Det dreier seg stort sett å fortelle til andre hvor dårlig andre er og hvor flink man selv er. Jeg blir rett og slett kvalm og føler avsky. En politiker er blottlagt for å være selvkritisk. Ordet "beklager" eller "unnskyld" er ikke i deres vokabular. Dette er en trend som brer seg og blir værre og værre. Det svelges kameler over en lav sko. Politikere innehar snart den eneste stillingen hvor det ikke får konsekvenser for hva man gjør eller rettere sagt ikke gjør. De sitter godt på sin kjepphøye hest og viser sin maktarroganse. Jeg lurer på hvor lenge vi skal finne oss i å bli behandlet slik gang på gang. Kritisk journalisme er en mangelvare. Mediene er altfor lite kritisk, det være seg alt fra lokalpressen til riksdekkende media. De bidrar i så måte til at dette bare får eskalere. Politikere skal være rollemodeller for våre barn - de som skal føre landet videre. Hvilke signaler gir dette. Er det slik vi vil at barna våre skal bli?

Jeg er kort sagt rett og slett drittlei...

Når Kommunene får penger som er merket *Eldreomsorg* så har jeg registrert at kommunene saboterer pålegget.

Her bør det presiseres overfor kommunene at det er de eldre som skal ha pengene og de skal ikke brukes på andre formål som kommunene finner ut er nødvendig.

Her må Staten begynne med litt skarpere kontroll !!

Geir-Tore Aunmo: Dette burde vært publisert til alle aviser og alle politiske partier. Veldig godt sagt.

Politikere og journalister har sviktet totalt.

Kall Kanin: Kom med noen argumenter? Du kaster bare ut påstander om løgn? Du fremstår bare patetisk.....

AP er bare løgn og bedrag.

Frp og H har kjort sosialistisk politikk naa i 4 aar bortsett fra noen ubetydelige endringer i formuesbeskatningen. Helga og de andre AP-politikerne burde vaere fornoyd.

Torunn Økland

Torunn Økland

Det er langt på overtid å se på realpolitikken og glemme alle kommunikajsonsbløffer fra politikere. Mange politikere har innlærte setninger som liksom skal overbevise folk flest, men folk flest har forlengst sett gjennom kommunikasjonsbløffen. Mange folk er fortsatt tro mot sitt parti/ståsted, men de har ikke forstått at politikere har endret seg mye og det er tiden for å se på realpolitikken.

Det har lenge vært et standard slagord fra venstresiden - mer skatt til de rike, men i realiteten er det folk flest som betaler regningen gjennom økte avgifter på eiendom, bil, strøm osv. osv. Akkurat nå er det fest i kommunene med eiendomsskatt på alt fra hundehus til villaer og gamle nedrevne skur.... Se på realpolitikken og slutt å hør på floksler fra politikere.

Synes at Solesvik Olsen har gjort og gjør en super jobb med ekte realpolitikk som viser godt i veiutbedring og utbygging.

En politiker kritiserer en annen politiker for å være en bløffmaker er som at en pære kritiserer et eple for å være en frukt.

Willie v. Busche

Willie v. Busche

FRODE:

Ser at du etterlyser kritisk journalistikk. Det er jo ikke mulig å få til når vi ikke lenger har ærlige journalister som kan gjøre jobben sin. Det finnes kanskje noen få, men de har jaggu gjømt seg godt. Dagens journalister er en skam for yrket.

Veldig bra at du kommer raskt på banen og avsanner Svarte-Helgas løgn-liste.

Så, mens du er på tråden, utenfor ditt Departement.

Ulv vs sau.

1) Nå synes jeg det er på tide å innføre beiteavgift på sau og andre husdyr som beiter i utmark og statens område.

2) Innføre husdyrfrie soner hvor rovdyr kan være i fred for husdyr. Start opp f, eks med nasjonalparkene.

Anne K.Hansen

Anne K.Hansen

Bare å håpe at AP ikke kommer til makta.Da blir det bl.a.høyere skatter,arveavgiften gjeninnføres og innvandringen øker.Høyre og Frp gjør mye bra og får ufortjent mye kritikk.Uten stagnere partiene Venstre og Krf hadde de nok kunnet gjort det mye bedre.

Når det gjelder skittkasting,hyling og syting slår Ap,Sv,Krf og Venstre alle rekorder.De er sneversynte,destruktive,skriker og hyler for det meste.Samme partier er uforsvarlig innvandringsliberale og driter i egen befolkning.Hovedfokuset deres er innvandring.Ingenting engasjerer dem mere enn å få de til Norge.Resultatet i Norge og Europa hva føleri og oversnillisme fører til dokumenteres daglig rundt om,-og enda vil de samme politikerne ha mere. Sånne politikere er direkte ødeleggende for velfunggerende samfunn.Aldri har det vært viktigere å stemme riktig,-med tanke på fremtiden!

Solvik-Olsen er tidenes beste samferdselsminister og han liker jobben sin. Han fikk gjort mer på 8 måneder enn de rødgrønne på 8 år.

De rødgrønne skal alltid ha ei gammel dame fra SP som "samferdselsminister" og som knapt kan kjøre bil. Og eneste løsning er naturligvis å senke fartsgrensene til sneglefart og stemme for økte bompenger.

Det er flott at Solvik-Olsen tar til motmæle mot APs løgner og påstander - siden dagens journalister er i lomma på AP og knapt våger kritisere partiet.

Stortingsvalget er begynt når hobby-politikerne på Stortinget har pugget innøvde fraser. Samme hva spørsmålet er vil innøvd frase bli svart. Da takker jeg for det, og slår av TV/Radio eller bytter kanal.

Politikere på Stortinget skal være et gjennomsnitt av folket. Det store flertall har ikke vært ute i skikkelig arbeid, kun fått høyere utdannelse, og perspektivet er deretter.

Jeg foreslår at politikere kun får være med i regjeringer i maks 2 perioder. Etter det må nye ansikter slippe til.

Omang: Hvis du ikke klarer å se/finne løgnene og bortforklaringene til Frp/H er du enten veldig blåøyd, blind eller som du sier....patetisk.

Jeg vet ikke hvem som er verst..Lyve-olsen eller Sverte- Helga

Problemet er vel at media ikke ønsker å få frem alle fakta i mange saker - rett og slett fordi det ikke samsvarer med partiet de selv stemmer på. AT AP får ture frem med alle løgnene og halvsannhetene sine er en gåte. Det er også bekymringsverdig, fordi det viser at de ikke har noen skrupler for å få makt til seg og sine. Et annet eksempel er at AP messer om at "skattekutt går ut over velferd", men selv foreslår de skattekutt til sine egne LO-medlemmer, men uten at det skal "gå ut over velferd"...

AP er også god til å stjele andres saker når de forstår at det faktisk er "politisk korrekt" - men før de kommer til en slik erkjennelse så surfer de på den politiske korrektheten. Ta tiggersaken med rumenere i Bergen. AP "værer" at det er politisk ukorrekt å være enig med hovedbudskapet, derfor er de fortsatt mot et tiggeforbud, selv om alle eksperter sier at dette vil hjelpe stort. Det burde være ganske enkelt; gjør det forbudt å tigge i Norge hvis du ikke er norsk statsborger. Som en eller annen politiker sa; er du norsk borger; så finnes det faktisk ingen grunn til at man må tigge, vi har verdens beste ordninger som vil ta vare på oss, så det at noen (som er norske borgere) trenger å tigge i Norge er bare tull.

Fritjof Andersen

Fritjof Andersen

Kalle Kanin: Du bare spyr ut en påstand. Hva med å fortelle hva som er løgner? Når skal du slutte å slå kjerringen din ?

Vi har dessverre kommet dit at løgn og halvsannheter er normalen. Toppledere i det offentlige har sugerøret i Statskassen og politikerne later som at dette ikke er ok. Men overser det meste. Ingen er ansvarlig for noe lenger, unntatt når du glemmer å kjøre uten sikkerhetssele i bilen. Da har vi ett meget dyktig politi. Norge er ikke verdens beste land å leve i. Vi er like flink som Sverige å benekte at noe er pill råttent. F.eks hva er egentlig arbeidsledigheten i Norge. Ikke rart det strømmer arbeidsinnvandrere til Norge når det på papiret nesten ikke er arbeidsledighet her.

Først:

Det ville være mer ansvarlig om vi står fram med fullt navn når vi kommenterer.

Så:

Takk til Kjetil Solvik Olsen for et klart svar til Helga Pedersen. Så får vi bare håpe at dette vil kunne bidra til at Helga (og andre politikere) i fremtiden vil opptre/svare ut på en mer etterretlig og samfunnsbyggende måte. Dette bør vi som velgere sette som norm for våre politikere.

Selvsagt må vi kunne tåle/respektere at vi har forskjellig politisk ståsted. Men klar tale (i motsetning til tåkelegging/faktafeil) bør være normen.

Det ville vært fint om også vi som kommenterer kunne følge opp på en konstruktiv måte (også i forhold til hverandre) i respekt for at vi også har ulike politiske ståsted.

Da først opptrer vi som ansvarelige borgere som vil bidra til utvikling av vårt felles samfunn.

Måten Kjetil Solvik Olsen fremstår på som en politisk person, har jeg sansen for. La oss som kommenterer bidra til å få fram flere slike.

Ole Rakvåg: Hvem skal være ansvarlige borgere når politikerne som vi velger inn får akutt alzheimer strakt de er valgt inn. Når det nærmer seg ny valgperiode så kommer nytt og lekkert valgflesk igjen. Om du har sansen for KSO så har ikke jeg det. Skulle jeg stemme i dag så måte det være på Kåre Willoch. Men det er dessverre ikke mulig. Men jeg er ikke enig i alt som han står for. Han var vel en av de få som vet hva anstendighet er og klarte å svare på ett spørsmål

Begynn å svare på spørsmålene du får selv Ketil Solvik-Olsen. Hver gang jeg har konfrontert deg med mangel på svar spør du bestandig hva det var jeg lurte på. Når jeg så stiller spørsmålet på nytt blir stillheten pinlig fra din side. Feiginger kaller vi sånne som deg....

Svar til Frode:

Politikere med "akutt alzheimer" må få behandling som andre borgere med samme sykdom.

Men først må det stilles rett diagnose for å få avklaring om tilstanden.Det beste er nok a teste deres oppførsel/argumenasjon med fakta fra virkeligheten.Det er valg hvert 4.år.

Forøvrig deler jeg din oppfatning om Kåre Willoch.

Han er en politisk person jeg liker svært bra.Jeg er enig i det meste han står for.

Ivar Hagaseth

Ivar Hagaseth

Har aldri sett maken til skryetliste som denne Ketil Søvik Olsen kommer med. Denne regjeringen sees på av de fleste som den mest inkompetente regjeringen vi har hatt etter krigen. I stedet så bruker han den vanlige strategien som FRP alltid bruker en påpeker del mindre feil hos den tidligere rød-grønne regjeringen. Han burde ha konsentrert seg om alle de store feilene denne regjeringen har gjort og det er ikke få. Han bruker en foreldet strategi «angrep er det beste forsvar». Men da bør en selv ha holdt sin sti ren. Skal komme med en del eksempler på hvor lite kompetente denne regjeringen har vært, men jeg har noe jeg MÅ fullføre selv nå så jeg kommer tilbake og vil utdype disse senere

Det dreier seg bla. Om Sylvia Listhaugs asylpolitikk som har SPLITTET Norge

Sylvia Listhaug og Ketil Søvik Olsen som stilte opp på et PR-show for TV Visjon Norge den 25.11.2015 ,stor skam..

Den utrolig store pengebruken , bl.a av oljefondet. Det er brukt over 400 milliarder kr i 2016.

Ketil Søvik Olsens forslag om bruk av 1000 milliarder til ny infrastruktur. Noe vi ikke har råd til.

Ketil Søvik Olsens forslag til å privatisere jernbanen. Mislykket i hele Europa.

Ernas skryt av avtalen med Kina . Noe som fratar oss all rett til å kritisere Kina.

Regjeringens styring eller mangel på styring av denne ulvedebatten. Noe som er i ferd med å undergrave de demokratiske prosessene i Norge..

Miljødrivstoff som er basert på palmeolje-den mest urene oljen som finnes.

Byråkratiet som er større enn noen gang.

Større bruk en noen gang av konsulent-tjenester.

Regjeringens åpning for Oljeboring utenfor Svalbard.

Ketil Olsen økende bompengebruk. Enda et valgløfte som gikk fløyten.

Denne regjeringens skattepolitikk som har gitt store skatte lettelser til de aller rikeste.

FRP som skulle arbeide for oss pensjonister og eldre, Svært lite har skjedd der.

FRPs løgn om den reelle arbeidsledighet her i Norge. Rapporterer ikke i følge AKU-tall som de fleste i EU?.

Det finnes mange flere feil denne regjeringen har gjort,og de skal jeg komme tilbake etter hvert. Kanskje dere skulle rydde opp i dette før dere klager på andre ellers står dere ikke til troverdig på noen måte, Herr Ketil Søvik Olsen. Når en nå skal velge ved neste valg står det ikke mellom pest og Kolera, men mellom pest og influensa, der denne regjeringen representerer pesten.

Synes det er en hån mot oss vanlige arbeidere der han står i arbeidsuniform og setter fingeren opp for sin egen politikk som er lite velfundert., bare rent skryt...

Ivar Hagaseth du er en løgnaktig kreftsvulst.

Knut Åge Johannessen

Knut Åge Johannessen

Når Ivar Hagaseth forteller at "det er en hån mot oss vanlige arbeidere" må jeg flire. Med sin Universitetsutdannelse vet han ikke hva det er å si med fysisk slit og møkk på hendene, ei heller det å ha lav inntekt.

Til Ivar Hagaseth:

Venter spent på fortsettelsen av dine kommentarer/analyser av regjeringens politikk.

Men allerede nå har du overgått Helga !!!

Når du har tømt deg helt, vil jeg vurdere om det er verdt bryet å svare.

Uten FRP ville vi ha hatt svenske tilstander. Takk for at dere setter Norge foran resten av verden, selv om det ikke blir fete FN jobber på dere.

Fritjof: Hvis du ikke ser det selv, så er du for blåøyd. Hva med å være mer kritisk?

Hvorfor sier du at jeg slår kona mi? Hvilken bakgrunn har du for slike groteske argumenter og påstander?

Mange burde se på Ivar sin kommentar. Mye rett og bra der. Bra jobbet, Ivar.

Ivar: Lite faktafeil hos ivar. Men Frp har også forstått noe som andre partier er for feig og treg til å oppfatte. Ellers kan man ikke si at Frp er folk flest," kun de som har mest."

http://www.dagbladet.no/kultur/kunsten-a-skape-fiender-sa-ingen-oppdager-fienden/67517219

Norsk presse burde ha vært like opptatt av Helga Pedersens løgner, som av Trumps løgner. Men Ap har jo gjennom mange år vendt seg til en presse der de kan slippe unna med løgn og manipulering.

Og dermed kan Ap-topper forsvare sine løgner med kynismer om at alle partier og alle politikere er "like ille". Uansett hva de gjør, så er siste skanse for dette partiet, og at politikere som Helga Pedersen ikke er å klandre spesielt for noe som helst. Og slik slipper politikere som henne unna med hva som helst.

Men alle partier og alle politikere er ikke like uredelige som Helga Pedersen, som synes å leve i den tro at politikk er et realityshow der det er om å gjøre å være den mest slu og utspekulerte intrigemaker.

Og i et demokrati så burde pressen som snarere enn å ta parti gjorde jobben sin, helt uavhengig av om de liker eller misliker et parti eller en politiker, slik at debatten kom til å handel om realiteter og de faktiske forskjellene på partiene, og ikke om de skamløse løgnene og falskhet som "smarte" politikere som Helga Pedersen prøver å vinne fram med.

Det er jo ikke første gangen hun er tatt i løgn på løgn!

Kalle Kanin: "Når sluttet du å slå kona di" var ikke en påstand. For folk som har debattert litt, vet de hva son ligger bak den frasen. Han peker simpelthen på herskerteknikken du bruker. Litt som den klassiske: "Vet foreldrene dine at du er homo?"

Bernet: Hvilke hersketeknikker da skal jeg ha brukt?

Jeg har anbefalt samedama og lese boka Gro-Gate før hun

åpner kjeften igjen,men nå tror jeg hun må ha hjelp til det.

God kommentar Bjørn - men norsk presse er 100 % i lomma på AP og fungerer som deres mikrofonstativ.

Ingen journalist eller redaktør som vil beholde jobben sin eller bli invitert på øl og fest av sine kolleger våger skrive noe positivt om Høyre og slett ikke om hatobjektet Frp.

Voksne journalister bruker tiden sin til å sitte å overvåke Facebook og andre sosiale media for å sjekke om noen trykker en "like" på noe som er politisk ukorrekt. Deretter blir vedkommende angitt og tystet på og støtt ut i kulden...

Og media som skråler om "åpenhet" har nå et hemmelig møte for lukkede dører for sine kvinnelige medarbeidere. Det som diskuteres der tåler ikke dagslys - og vi kan ane hva resultatet blir. Hadde deres mannlige kolleger gjort samme ville de laget feministisk ramaskrik og skrål - med nytt lovforbud for menn.

Vi har en uredelig presse og som nekter å innse at de har et troverdighetsproblem.

Ivar Hagaseth

Ivar Hagaseth

Tilleggskommentarer ;

Alt det jeg her sier er helt korrekt, t.o.m Kristin Clement ( leder for tankesmia Civita som ingen kan beskylde for å være venstrevridd) sa mye av det samme i et interview nettopp, særlig det om pengebruken til denne regjeringen og det om at Sylvia Listhaug har splittet det norske folk , og det er veldig alvorlig. Synes en del av dere hjernevaskede FRÅ-ere bør komme ned på jorda der vi andre befinner seg. Ingen evnt. feil AP og den rødgrønne regjeringen kan ha gjort måler seg med alle de feil nåværende regjering har gjort. To av FRPs fremste tillitsmenn stilte opp på et pr-show sammen med lederen for Tv-Visjon Norge den 25.11 eller 26.11 i 2015. TV-visjon Norge har gjennom 10 år klart å lure til seg 1,5 milliarder kroner av minstepensjonister og de aller fattigste i Norge. Dette tyder på mangel av moral og vurderingsevne hos FRP. Dette ble tatt opp i Brennpunkt i høst.... FRP er det parti som bevisst bruker alternative nyheter i sin strategi, og jeg mistenker dem for å stå bak ytterste høyre kommentarer på nettsider som "Mellom bakkar og berg" og lignende kjente sanger pluss kommentarer på sider som bruker vårt Flagg. Gå på disse inn så tror jeg dere vil kjenne dere igjen. Forstår ikke FRP at ytterste høyre i Europa kan gi grobunn for organisasjoner som IS. Naomi Klein som har stilt spørsmål ved Vestens politikk gjennom sin bok " Sjokkdoktrinen" og som var gjest hos Skavlan har sagt at alt dreier seg ikke bare om religion-det er mange grunner til den elendighet vi nå opplever ute i Verden. Og Vesten er absolutt ikke helt uskyldige .FRP bør være oppmerksom på at de med sin ytterste høyrepolitikk forsvarer de all økonomisk politikk som drives på ytterste høyre i Europa.De samarbeider også med alle bortsett fra Natzipartiet i Østerrike Synes FRP at det er riktig at 45 personer av de rikeste i verden har større ressurser å trekke på enn halvparten av jordens befolkning ?? Dette er siste tall jeg har klart å finne om fordelingen ute i verden... En annen ting er at FRP har trykket Trump til sitt bryst-det sier også litt. FRP støtter derfor den feilaktige politikken kapitalen og Høyrekreftene driver med. Verden blir ikke bedre før vi gjør noe med fordelingen her i verden. Synes det er litt merkelig siden merkelig, for FRP er det parti som ifølge størrelsen har flest NAV-ere og mislykkede bedriftsledere-og det skyldes neppe AP eller noe annet parti. Det å si at media er i lomma på AP er en løgn som ikke bør stå uimotsagt. Den verste propagandaen drives av høyrekreftene -det er bloggen til Ketil Søvik Olsen et eksempel på. hva er bra med hans drømmepolitikk.... De som er på nettet orienterer seg like meget utenfor Norge og henter informasjon fra flere uavhengige kilder, noe som FRP ikke gjør...de kjører på med hatet mot AP. Jeg stemmer ikke AP, men det gode som har skjedd i Norge er stort sett AP ansvarlig for. Det beste som har skjedd i nyere tid er den komité AP satte ned for fordeling av vår oljeformue, og det var faktisk en iransk flyktning som kom med innspillene er og var en sentral person i denne komitéen. Dette er vel litt sårt for partiet som hater alt av innvandrere. Hadde høyre hatt ansvaret så er jeg ganske sikker på at fordelingen hadde blitt en annen. FRP ved Sylvia Listhaug bruker bevisst innvandrere om alt av flyktninger og skiller ikke på asylanter og økonomiske flyktninger. Asylanter har krav på vern ifølge avtaler vi har underskrevet. Tallene mikses også ofte i debatten Men det er ca. en halvpart av hver gruppe, men totaltallet brukes ofte helt bevisst for å spre hat mot innvandrere. Hun retter også kritikk mot UDI for at de ikke får økonomiske flyktninger ut fort nok, men det er hun som har totalansvaret. Det virker ikke som hun er klar over det ... FRP og lignende partier i Europa gir grobunn til mange odde organisasjoner, i Norge har det kommet en ny organisasjon "Den nordiske motstandsbevegelsen" som ikke er noe annet enn en nazistisk bevegelse. Oppfordrer dere FRP-ere til å gå inn på den, da tror jeg dere vil få "hakeslepp" . Sylvia Listhaug sier at hun forsvarer den kristne kultur i Norge, men den kristne kultur bygger på en viss solidaritet, medmenneskelighet, nestekjærlighet, likeverd og humanisme. Mange med meg finner ikke svært mye av det i hennes politikk, og hos mange har hun mistet all respekt. En får ikke respekt ved å ha den strengeste innvandringspolitikken i Europa. Dette får være nok for denne gang, men jeg kommer til andre av Søvik Olsens punkter etter hvert. Selv om jeg er pensjonist så har jeg ikke tid til å svare på alle Ketil Søvik Olsens kommentarer som er ganske fremmed for det store flertall i Norge...Det eneste FRP har oppnådd i regjering er å splitte det norske folk og skitne til den politiske debatten-det er det mange som sier....

What an intresting blog. I like these kind of inlays. Have a nice weekend.

Skriv en ny kommentar