APs debatt mot stråmenn

Aps landsmøte har vært en oppvisning i kritikk mot en virkelighet som ikke finnes. I oppslag etter oppslag ser vi AP kritisere regjeringen, men det er påfallende hvordan de argumenterer mot en annen politikk enn den regjeringen faktisk fører. Enda mer oppsiktsvekkende er hvordan Aps alternativer ikke henger sammen, uten at media stiller særlig kritiske spørsmål.

 

Kommuneøkonomien er bedre, ikke verre

TV2 har gått Aps lærerløfte i sømmene, og påviser at utviklingen i lærernivå har gått i motsatt retning i nesten halvparten av Aps kommuner. Det TV2 derimot ikke har fulgt opp, er Aps "forklaring" på utviklingen. Gjentatte ganger skylder AP på "dårlig kommuneøkonomi". De skaper et inntrykk av at kommuneøkonomien er blitt verre enn før, og derfor er det egentlig regjeringens feil. Men fakta stemmer ikke med Aps forklaring. Tvert imot.

Kommuneøkonomien i 2015 var den beste siden 2006. Kommuneøkonomien i 2016 var enda bedre. Dermed er APs unnskyldning fullstendig misvisende.

 

Helsekøene går ned, ikke opp

Tilsvarende ser vi debatten om helse, politi, vei etc. AP gir inntrykk av at det er gitt så mye "skattelette til de rike" at det går ut over statens evne til å opprettholde tjenester i helsevesenet og politi. Det er feil.

Veksten i bevilgninger til helsesektoren har vært høy. Helsekøene går ned, mens de gikk opp under AP. Det er flere helsesøstre i skolen. Det bygges flere sykehjem i kommunene. Det er innført egne tiltak rettet inn mot kompliserte forhold som kreftbehandling, rus og psykiatri.

 

Soningskøene går ned, ikke opp

Tilsvarende innen justis. Under rødgrønn regjering var det kontinuerlig debatt om hvordan politistudenter ikke fikk jobb, om soningskøer som var lange og uten løsning. Om fengsel som burde bygges, men måtte utredes en gang til. Med Aps logikk skulle disse forhold nå ha blitt forverret. Fakta er at det bygges nye fengselsplasser nå samtidig som vi har soningsavtale med Nederland som reduserer soningskøene. Ja, faktisk nesten har eliminert de. AP gir inntrykk av at avtalen med Nederland går ut over fengselsinvesteringer. Det gjør det ikke, fordi vi har prioritert mer penger til oppgavene.

 

Vedlikeholdsetterslepet går ned, ikke opp

På samferdselssektoren har vi økt vei og jernbanevedlikehold så mye av vi nå fjerner vedlikeholdsetterslepet, som bygget seg opp under rødgrønn regjering. Det er flere avganger på jernbanen, punktligheten har økt totalt sett, og det kjøpes inn mer materiell. Vi bygger veier som AP har snakket om i tiår, men aldri funnet penger til å bygge.

 

Aps kritikk er virkelighetsfjern

Slik kunne vi gått gjennom område etter område. Poenget mitt er ikke at alt nå er bra. Det er det ikke. Som samfunn har vi mange utfordringer å løse. Mange av våre medmennesker har det ikke godt. De sliter med ensomhet, med sykdom, med psykiatri, eller andre ting. Dette må vi jobbe videre for å løse. Poenget mitt er at Arbeiderpartiets påstander ikke stemmer med virkeligheten. Vår felles innsats over statsbudsjettet har styrket arbeidet, ikke svekket det.

 

Aps skatteøkning - til utenlandssparing, ikke velferdsøkning

Men vil ikke økte skatter med Arbeiderpartiet gi staten mer handlingsrom, tenker du? Det er to moment du da skal huske. Alle inntekter til staten er en utgift for noen. I Aps løfte om økte skatter, så er det ikke de rike som blør, det er folk flest. Hele kuttet i formueskatten utgjør bare 1/3 av skatteøkningen AP varsler. Bilistene, boligeiere, pensjonistene næringslivet skal betale hoveddelen. Det er rett og slett ikke nok milliardærer til å fylle statskassen på det nivået AP snakker om.

 

Dernest - hva skal APs økte inntektene brukes til? I Dagbladet for noen måneder siden ga AP og Støre regjeringen ramsalt kritikk fordi AP mener vi bruker 100 milliarder kroner for mye fra oljefondet. 100 milliarder. Kritikken kommer selv om oljefondet er rekordstort. Tenk over poenget de tar opp. Dersom de mener alvor med kritikken, så skal de øke skattene med 15 milliarder kroner, for å spare pengene i oljefondet i utlandet. Og deretter må de kutte offentlige utgifter med 85 milliarder kroner til. De betyr at hele samferdselssatsingen må elimineres. Kommuneøkonomien må tilbake til smalhans. Helsekøene og soningskøene vil øke. Sykehjemsutbyggingen må skrinlegges. Barnehagesatsingen må reduseres.

 

Alternativt så har ikke AP tenkt å redusere oljepengebruken med 100 milliarder kroner. I så fall driver AP på med kritikk for kritikkens skyld. Det er ikke særlig konstruktivt.

23 kommentarer

Kai Inge Buseth

23.04.2017 kl.15:31

Rystende å lese hvordan løgner og virkelighetsforvrengninger skal skaffe AraberPartiet makten til nok en gang å ødelegge landet med å styrke Islam og la landet råtne på rot.

Og velgerne dilter etter som en flokk sauer på vei mot avgrunnen.

Erik

23.04.2017 kl.15:41

Ap har nok ikke tenkt å redusere oljepengebruken med 100 mrd, det er slikt man hevder i opposisjon, det ser jo så bra ut når pressen slår opp kritikken av de blåblå med krigstyper. Substansen i Ap's politikk, sammen med Sp og SV, har vi erfart gjennom åtte år. Svært lite utvikling skjer på de fleste viktige områder for nordmenn...

Kai Inge Buseth

23.04.2017 kl.15:46

Erik

Du har helt rett. Dette er en rystende oppvisning i uredelighet og kommunistisk maktbegjær.

Symbiosen med Islam vil heller ikke bidra positivt til utvikling og verdiskapning.

Ottar Rakvåg

23.04.2017 kl.15:51

Veldig bra at du er så aktiv til å informere, Solvik Olsen.

Det hjelper mange til å forstå hva som skjer.

carl clausen

23.04.2017 kl.15:55

Angrep sies av være den beste forsvar Ap har kommet så langt ned nå rundt 30% at han må fyrer av fra hofta og håper han treffer de blå blå... Det er bare det at alt er Fake News !!!!!

Oddvar kristiansen

23.04.2017 kl.15:59

La oss slippe å la sosialistene

Ødelegge det fine de borgelige har startet å bygge opp i fire år nå.endelig har vi en regjering som tar ansvar for landet vårt .gi dem 4 nye år så vi får ryddet opp i all galskapen fra forrige regjering.stem riktig ved valget.

Geir

23.04.2017 kl.16:00

Ikke mindre rystende å lese hvordan noen går fem på og tenker alt som er galt ER Ap sin skyld. Når det i tillegg kommer påstander om at Ap styrker islam og lar landet råtne på rot, da synes jeg den som skriver kunne være litt mer redelig. Jeg er gjerne "sau" i Ap sitt følge. Avgrunnen er ikke målet. Målet er å unngå forskjellslandet som vi nå styres mot av sittende regjering.

Roy

23.04.2017 kl.16:01

Ap er definisjonen på det norske forfall.

Ingjerd Kahn

23.04.2017 kl.16:01

Hvor er mediene med kritiske spørsmål? Vi har dessverre ingen uhildet presse. Derfor er det så viktig at regjeringen skriver det som faktisk skjer. Ta for dere punkt for punkt. Ja til fortsatt borgerlig regjering som handler!

Bjørn Voss

23.04.2017 kl.16:08

AP er jo blitt komisk dumme. LATTERLIGE.

Hjalmar

23.04.2017 kl.16:09

Ketil Solvik-Olsen er vel ikke rette mann til å uttale seg som selv ikke takler fakta , feks på sin egen facbookside , der la han ut skryt ang veier FRP hadde "bygd" fakta var at disse var vedtatt og startet opp under forrige regjering , da jeg kommenterte det og la til link som viste dette ble det slettet, da jeg på nytt la inn samme kommentar og link ble det slettet og jeg utestengt fra å kommentere :-) :-) :-)

Sannhet

23.04.2017 kl.16:10

Solvik-Olsen er den/en av de dyktigste politikere vi har.

S-O for Statsminister!!

Vest

23.04.2017 kl.16:31

AP er det samme som totalt moralsk og kulturelt forfall.

S.Olsen må være den mest handlekraftige og dyktigste minister Norge noen gang har hatt.

Og med S.Listhaug som en god nr 2.

Gunnar

23.04.2017 kl.16:54

Når AP kritiserer bruken av oljepenger bør folk legge merke til at store summer går til bygging av infrastruktur, altså investeringer.

Skal vi klare oss uten oljen, er det helt nødvendig at landet har en god infrastruktur.

Stoltenberg brukte stort sett oljemilliardene til vanlig forbruk.

Dessverre er det mange som ikke skjønner forskjellen mellom forbruk og investeringer og tror det er en og samme sak.

Men jeg er svært bekymret for det høye innslaget av oljesmøring for å få statsbudsjettet til å gå opp. Men der har jeg mindre tillit til sosialistene.

Kai Inge Buseth

23.04.2017 kl.17:40

>>Når det i tillegg kommer påstander om at Ap styrker islam og lar landet råtne på rot

Dette er ikke en løs påstand, men min ærlige og oppriktige mening etter 8 års erfaring med kommunal fattigdom under de RødGrønne, samt import av Støres nye og kostbare velgermasse som de nå skal ha deg og meg til å betale for.

>>Målet er å unngå forskjellslandet som vi nå styres mot av sittende regjering.

Det er en stor misforståelse at forskjeller er ensidig negativt. Det å utgjøre en forskjell er selve drivkraften i utvikling og verdiskapning. I motsetning til kommunismen som tærer på eksisterende kapital til den går over ende i forsøket på å klippe hverandre.

På den annen side vil du med AP og SP over tid oppnå en annen likhet enn du kanskje hadde sett for deg, nemlig likheten de har i Iran: Sedegheh vokste opp i Teheran da Beatles og korte skjørt var på moten. Som radikal student full av framtidsdrømmer, stod hun og kjæresten hennes på barrikadene for å styrte den USAvennlige sjahen i 1979. Venstreradikale og religiøse kjempet side om side. I likhet med så mange andre, trodde hun at hennes revolusjonære tanker lot seg forene med ayatolla Khomeinis antiimperialisme. Men i demokratiets navn og med islam som våpen tilranet mullaene seg makten etter revolusjonen, og forfulgte, torturerte og henrettet sine tidligere støttespillere.

Les gjerne også denne:

http://minabai.blogg.no/1490278102_vi_m_trre__snakke_om_islamisme.html

Når det er sagt, er jeg enig med deg i at vi trenger en motvekt til den rendyrkede kapitalisme, men for at det skal ha noen betydning i det hele tatt, må vi først vinne kampen om vårt sekulære samfunn og ikke stemme partier som legger til rette for en teokratisk overtagelse.

Med hilsen "Den som skriver"

Kai Inge Buseth

23.04.2017 kl.18:00

Det er påfallende hvordan AP nå skal bevare oljeformuen i utlandet og igjen belaste befolkningen med nye skatter for at Støre skal ha råd til å holde seg med kostbare velgere importert fra u-land. Verdiene som kapitalismen har skapt i Norge skal altså ikke komme befolkningen til gode, men tydeligvis kun investeres i andre lands prosjekter. Takke meg til en regjering som tenker på sitt eget folk som en ressurs som skal ha noe tilbake for strevet, heller enn AP/SP som kun ser på befolkningen som en melkeku til deres ene og altoverskyggende "Spare seg til fant" prosjekt.

Halvard

23.04.2017 kl.18:12

Man får bare håpe at norsk media fremover mot valget viser at de er objektive, og formidler fakta.

Man har dessverre sett for mange eksempler på at norsk media har hatt urent trav i så måte. Listhaugsaken m.m.

Det er jo at faktum at både journalister og redaktører har sympatien mot venstre. Også, forskere har bena godt plantet på venstresiden. Hva med FAFO?

Så gjenstår det å se om de er tro mot objektivitetsbegrepet og viser en profesjonell utøvelse av sitt virke. Det er utrolig viktig for at vi i Norge kan ha et ekte og velfungerende demokrati.

En sann presse.

Jeg personlig håper at Støre og co. ikke kommer i posisjon.

Det er rett og slett ikke bra for landet vårt.

Tvedt.blogg.no

23.04.2017 kl.18:32

www.tvedt.blogg.no/1492944981_godhetens_pris_og_stolte_skattebetalere.html

Er vi blinde sauer på vei mot stupet?

Kai Inge Buseth

23.04.2017 kl.18:39

Halvard

>> Hva med FAFO?

FAFO kan oppfattes som FAlsk FOrskning og opererer med oppdragsgivers fordel som rapportens mål og mening:

http://gjest.blogg.no/1492691629_skandalerapport_fra_forskere__vi_er_veldig_sikre_p_at_tiggere_ikke_har_bakmenn.html

Antisosialist

23.04.2017 kl.20:46

Det er AP-media i NRK og TV2 som sørger for å viderebringe Støres løgner.

De konfronterer heller ALDRI SV eller Rødt med sin kommunistiske politikk. Der er det bare koseprat om miljø og innvandring.

Bjørn

24.04.2017 kl.09:14

Her har vi den falske Støre og det falske AP. Bare bløff og falske påstander i dette mafia-partiet. Ønsker dere langt under 20%-nivået.

Kai Inge Buseth

24.04.2017 kl.10:26

Bjørn

>>Ønsker dere langt under 20%-nivået.

De var på vei i den retningen.

Importen av rådyre nonproduktive velgere fra u-land er et mottrekk mot dette og sjalter ut den etniske befolkningens vilje.

Venstrepressen skryter av hvor høy andel av de importerte som stemmer på Støre. At det er alle vi skattebetalere som finansierer den "glupe" idéen for å komme til makten, skriver de ingenting om, men håpet er at velgerne noterer seg dette og stemmer deretter. Å tilgi dem fordi de ikke vet hva de gjør vil hjelpe våre etterkommere svært lite. Ataturk i Tyrkia skjønte at politikk og religion ikke måtte blandes og fikk dette nedfelt i grunnloven. Siden den egentlige kampen nå står om å bevare Norge som sekulær stat, bør også vi få dette inn i grunnloven og formulert slik at en fremtidig "norsk" Erdogan ikke kan utnytte et ulmende Islam under overflaten til å endre Norge til et Teokrati. (Gudestyre) At Islams uniformseffekter allerede tvinges inn i nøytrale norske arbeidsuniformer viser behovet for en grunnlov som beskytter det sekulære geografiske området kalt Norge mot den totalitære, politiske ideologien Islam.

Laila Monica Nikolaisen

25.04.2017 kl.00:27

Du er midlertidig blokkert fra å publisere innlegg. Denne midlertidige blokkeringen varer i 3 dager, og du kan ikke publisere innlegg på Facebook før blokkeringen er utløpt. Husk at folk som gjentatte ganger publiserer ting som ikke er tillatt på Facebook, kan få kontoene sine deaktivert permanent.

Skriv en ny kommentar

hits