Hvorfor stemmer AP mot bompengekutt?

Kjære AP. I avisene klager dere over høyt bompengenivå. Litt rart, siden alle bomstasjonene i landet er vedtatt med Arbeiderpartiets stemmer i Stortinget. Ja, faktisk hadde dere planlagt at bompengenivået skulle være langt høyere enn det nå er, men heldigvis fikk dere avløsning i 2013. Men jeg er enig, det er for mye bompenger i Norge. Og vet dere hva - sammen kan vi gjøre noe med det.

 

Vi kan bevilge mer statlige penger slik at bompengeandelen reduseres. Mitt spørsmål blir da - hvorfor stemmer AP mot regjeringens forslag om å øke statlige bevilgninger til bomprosjekt? Senest i statsbudsjettet for 2017 stemte AP mot å kutte bompenger. Det er bare få uker siden. Men i avisene later AP nå som om de ønsker bompengekutt. Det er dessverre rent falskneri, men ikke utypisk APs måte å argumentere.

 

FrP kjemper mot bompenger. Vi mot resten. I opposisjon tapte vi alle slike saker. I regjering vinner vi en del. Regjeringen har fremmet en rekke forslag for å kutte bompengenivået. Åtte veistrekninger er blitt bomfrie fordi FrP sitter i regjering og har kjempet gjennom økte bevilgninger. Flere veistrekninger har fått lavere takst. Og byene får veldig mye mer penger til kollektivsatsing, slik at man kan slippe økte bomtakster. I snitt hadde nye veiprosjekt en bompengeandel på over 40% før regjeringsskiftet. Anslaget nå er lavere enn 30%. Det er utvikling i riktig retning. Og arbeidet fortsetter, for vi er langt fra i mål. I Statsbudsjettet 2017 skal det brukes en halv milliard kroner til å redusere bompengetakster. Det rødgrønne alternativet er kraftig imot. Med rødgrønn regjering ville bompengene vært høyere.

 

Men ja, vi taper også bompengesaker, hvor stortingsflertallet stemmer imot regjeringens kuttforslag. Det må velgerne huske. H/FrP regjering bygger mer vei enn noen gang før, bilavgiftene er samlet sett redusert siste tre år, og vi foreslår lavere bompengenivå. AP foreslår derimot økte bilavgifter og økte bompenger. Det er forskjell på partiene, og i Stortinget er det flertallet som bestemmer. Det er heldigvis valg til høsten, og der vil vi be folket om et styrket mandat for å sikre enda større gjennomslag de neste fire årene.

9 kommentarer

Jon

15.01.2017 kl.09:01

Ja, vi får det vi stemmer på, FRP har gjort en så bra jobb som det er mulig uten flertall. Bare folk kan huske hva de må stemme til valget.

Tom

16.01.2017 kl.05:10

Må ha jo bompenger til å finansiere et par tusen nye afrikanske flyktninger i 2017. Det var en feiltakelse å bombe dritten ut av Muammar al-Gaddafi I Lybia. Ved å fjerne Muammar al-Gaddafi er det nå fritt fram å flykte fra Afrika til Europa. Jaja se på video så forstår dere alt sammen.

https://www.youtube.com/watch?v=4Inz69jxMD0

Tom

16.01.2017 kl.05:13

Bompenger = Finansiere asylkrise 2017

https://www.youtube.com/watch?v=4Inz69jxMD0

Skvatt

16.01.2017 kl.10:28

Orsak, men det er sjølvsagd av di dessa bompengjeaukane er altfor små. Arbeiarpartiet ynskjer å vêre eit ansvarlegt parti, og då lyt dei taka ansvar og freista innføra monalege bompengjeauker som svir so longt ner i lommebokji at ikkje nokon tôrar å køyra sånn ofseleg privatbil i det heile (einaste unnatak lyt vêre politikararar av di dei hev forhufselegt viktege samfunnsuppgåver). Jau!

Til FRP

16.01.2017 kl.13:49

@Ketil Solvik-Olsen

Venstresiden er altfor mektig i Norge og Europa. Du kommer aldri til å vinne mot dem i stortinget. Hver gang jeg leser kronikker fra venstresiden så mister jeg mer og mer hjerneceller.

Arv er ondskap = Arveavgift

Formue er ondskap = Formueskatt

Eiendom er ondskap = Eiendomsavgift

Les denne kronikken så du kan miste flere hjerneceller.

https://www.nrk.no/ytring/arv-er-et-onde-1.13306582

Dag Norvald

17.01.2017 kl.10:38

Dette er noe som Frp aldri vil forstå, er at skal vi ha et velfungerende velferdssamfunn, med solidaritet og demokrati, så må vi faktisk betale for det. Det nytter ikke og foreslå lettvinne og enkle løsninger, der en skal kutte i alle typer inntekter for staten, både skatt og avgifter, og likevel har et velferdsstat for alle. Norge er et høykostland, der vi har gjennomsnittlig høye inntekter, og da må avgifter og skatt stå i forhold til dette. Sammenligner vi oss med andre land i Europa, så betaler vi mye mindre andel av vår inntekt i skatt og avgifter, og mer går til privat forbruk...

Svein Jarle Aas

17.01.2017 kl.11:06

Støre er en skrue. Han skriker opp om at FRP krever inn så mye bompenger. Men hver gang det skal opp saker om bompenger er AP et av partiene som hele tiden vil ha høyere satser. Men det er en ting jeg hele tiden har lurt på. Er de som kjører EL-biler så mye sykere enn vi som er funksjonshemninger og har HC parkeringstillatelser. Vi er fritatt i bompenger i bomringer. Men sånn som det har vært til nå så har EL-bilene sluppet unna nesten alle bomstasjoner og kan kjøre i de fleste kollektivfelt. Det er en grunn til at vi har HC-kort og det er at vi ikke kan bruke kollektiv transport, men det kan de fleste som kjører EL-biler

Willy Sjo

17.01.2017 kl.11:27

Halsnøytunellen,100 kr kvar veg når eg skal på jobb,kva er forskjellen på meg og ein som må gjennom bomringen i Oslo eller Bergen????Skal staten flå dei stakkarene som får vegutløysing ute på landsbygda??

Skvatt

17.01.2017 kl.14:09

Jau, Dag Norvald, det er so sant, so sant, sann. Me betalar mest ikkje noko i skattar og avgiftar i Noreg, det er so illt at Onkel Stat tener mest ikkje pengjar på oss i det heile. Den einaste mogelege løysinga er difor å setje alle skattar og avgiftar monalegt upp, hugs at me skal jo vêre verdas beste land og då lyt ikkje skattane og avgiftane vêre noko unnatak. Særlegt lyt detta gjelda all syndeg uppførnad, slik som rusdrykk, fjernsynssjåing og privatbilisme. På slike ikkje samfunnstenlege handlingar kan avgiftane beint fram ikkje verte høge nok i noko høve, sann. Gildt innspel. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits