Landet skal bygges! Det skal ikke selges.

Denne regjeringen skal ikke selge Norge. Vi skal passe godt på våre naturressurser. Vi skal bygge landet vårt.

Jeg skriver dette, fordi Arbeiderpartiet & co gang på gang forsøker å svartmale med lettvinte påstander om at landet nå selges. Nei, tvert imot. AP kommer med skremmebilder som ikke gjenspeiler utviklingen. Det er tvert imot Arbeiderpartiet og Stoltenberg som har solgt landet (se eksempler nederst).

Vi bygger mer vei og jernbane enn noen gang før, og vi vedlikeholder. Vi må ta godt vare på infrastrukturen vi allerede har. Da Arbeiderpartiet styrte rustet infrastrukturen. Nå ruster vi den opp. Det er slutt på rødgrønt forfall.

Vi bygger veier med norsk arbeidskraft og norske selskap. Da AP styrte reiste rødgrønn regjering ut i Europa for å rekruttere utenlandske entreprenører til Norge. Nå går veikontraktene til norske selskap, og andelen nordmenn som jobber på veiprosjektene øker kraftig.

Vi bygger opp Norge som grønn energi, fordi vi skal leve av våre naturressurser i fremtiden.
Vi bygger ut langt mer fornybar energiproduksjon nå enn under forrige regjering. Takten er doblet sammenlignet med foregående 25 år, fordi vi har forbedret rammebetingelsene.

Mer strøm i markedet gir økt forsyningssikkerhet, lavere og mer stabile priser. Strømprisen i 2015 var laveste siden årtusenskiftet. Det kommer strømkunder til gode - både husholdninger og næringsliv.

Vi skal satse på vannkraften vår. Vi skal ikke selge den. Vi skal bidra til at vannkraften brukes til å utvikle industriproduksjon i Norge.
Vi bygger kraftlinjer for å sikre landet mot kraftkriser, som rammet Norge flere ganger under forrige regjering. Og vi sikrer at bonusinntektene fra utenlandskabler tilfaller strømkundene i Norge.

Vi har endret rammebetingelsene som gjør det mer attraktivt å investere i grønne datasentre, i grønn skipsteknologi, i mineralutvinning, i skognæringen- slik at vi kan bygge landet og skape et allsidig og bredt næringsliv.

Vi bruker litt mer av oljeformuen for å styrke infrastruktur, forskning og kunnskap - fordi det øker fremtidig verdiskaping i landet.

Vi skal bygge Norge med norske eiere, ikke utenlandske. Derfor har vi gradvis redusert skattestraffen som norske eiere må betale i konkurranse med utenlandske. Arbeiderpartiet vil bidra til å tømme bedriftene for kapital. I sitt alternative statsbudsjett foreslo AP å øke skatten på norsk næringsliv med 3,9 milliarder kroner, og samtidig foreslo AP at staten skulle spare 4,0 milliarder kroner mer i utlandet. Jeg tror ikke økt statlig eierskap i Coca Cola og General Motors styrker norske næringsliv.

Arbeiderpartiet snakker som om Norge skal gi bort eierskapet og gi opp beskatningsretten. Det er påstander som bare fordummer det offentlige ordskiftet. Vi skal sikre at fellesskapet får sin del av næringslivets verdiskapingen gjennom skattesystemet og gjennom arbeidsplasser. Men vi må unngå å skattelegge norskeide bedrifter mens bedrifter eid av utenlendinger slipper unna.

Vi skal bygge landet sammen. Ikke bare staten, men alle oss som bor her:
Gjennom en rettferdig effektiv og dyktig stat som fremmer gode og stabile rammebetingelser,
Gjennom kompetente, ansvarlige og nyskapende bedriftseiere, grundere, store og små bedrifter som skaper arbeidsplasser og innovasjon,
Gjennom flinke og selvstendig arbeidsfolk som kan sitt fag.

Når Arbeiderpartiet nå kjører sin kampanje, så kan vi godt snakke litt om hvem som har solgt landet. Etter Arbeiderpartiets definisjon er det AP selv og Stoltenberg-regjeringene som har gjort nettopp det:
- Stoltenberg delprivatiserte Statoil og Telenor.
- Giske solgte Ewos ut av landet, og som deretter ble solgt for det dobbelte.
- Senterpartiet skrøt av å ha solgt 500.000 dekar skog fra Statskog.
- Aksjeposten i Kredittkassen forsvant ut av landet.
- Eierskapet i DNB ble redusert.
- Norsk Medisinaldepot ble solgt ut av landet,
- Eierskaet i Arcus ble redusert, det samme med Olivin
- Det var AP som satte i gang salget av Cermaq og av Entra

Valget i 2017 kommer til å handle om troverdighet, og Arbeiderpartiet har ingen troverdighet på offentlig eierskap når de vingler slik de nå gjør.

23 kommentarer

Snerre

12.01.2017 kl.00:34

Apropos vingling...den fengselssaken i Agderfylkene....

Roger Johansen

12.01.2017 kl.07:30

Navarsete og resten av den rødgrønne regjeringen skrøt gang etter gang av hvor mye penger de brukte, betimelig nok aldri av resultatene de klarte å oppnå.

Og nettopp her lå hele problemet til de rødgrønne. De brukte rekordmye penger, og fikk rekordlite gjort.

Det er jo ingen som helst tvil om at H og Frp har klart å snu vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren, og det bare i løpet av to år ved makten.

Det er en prestasjon som de rødgrønne ikke evnet å få til i løpet av åtte år med flertall. Vel verd å merke seg hvilke partier som handler, og hvilke som bare har det i kjeften.

meme

12.01.2017 kl.07:37

men AP kjøpte jo Røkke aksjene da, det skal de ha...

David Goliat

12.01.2017 kl.07:56

Bortforklaringer og løgner!

FrP ønsker å privatisere alt som er, noe som betyr uansvarlige og ELENDIGE utenlandske aktører.

Ingen som gidder å stemme FrP så lenge de setter kapital foran mennesker.

oliver

12.01.2017 kl.08:22

Ja så flinke dere er solvik, som innførte en ny avgift som la ned en milliard satsing, 1000 arbeidsplasser og en elsket flyplass i Østfold.

Gassmann jr.

12.01.2017 kl.08:27

Nånå Solvik-Olsen. Megaskrytets tindebestiger. Har du avsluttet noe veiprosjekt som er påbegynt fra grunnen av?

Slett ikke. Veiprosjekter tar mangemange år fra unnfangelse til ferdigstillelse. Men du har fått æren av å klippe snorer. Det er vel også artig. Prosjektene du har foreslått er vel knapt på tegnebrettet. Veivedlikeholdet er like elendig som dør. Man forsøker å reparere sprekker i asfalt for å slippe å asfaltere. Så går det noen måneder og sprekkene er tilbake.Selge Norge? Jeg husker ikke feil når jeg husker at FrP og Høyre ville fjerne hjemfallsretten.FrP går jo i tospann med høyre i privatiseringsbeevegelsen. Hvordan går det med salget av statlige skoger tro? Slik . FrP og Høyre har jo sine støttespillere blant de rike, og da må jo Høyre og FrP støtte de rike også. Noe annet ville vel være et svik.

Aldri har det vært brukt så mye oljepenger på å bøte på skadevirkninger i Norge. Mange arbeidsledige, og skattelette som skulle sørge for flere arbeidsplasser har ikke gitt nevneverdige resultater.

Men det er fint du minner publikum på at du finnes da Solvik-Olsen. Det hender jo ellers vi ser deg på tv som " saksbehandler". I ferd med å klippe snorer på prosjekter du ikke har unnfanget:)

Hugo

12.01.2017 kl.08:40

Stå på, Solvik Olsen! Godt å kjøre rundt i landet og faktisk se at det jobbes med veiene. Det så man omtrent aldri under de rødgrønne.

Stig

12.01.2017 kl.09:04

AP er dyktig på billig retorikk fordi de har mange PR-konsulenter i partiet og ingen industriarbeidere.

"Nei til salg av Norge", "Bestemor på anbud" osv osv. hører vi men hva gjorde de i 8 lange år? Veier og jernbane forfalt fordi "det var for dyrt".Den eneste investeringer var et knippe skilt med 70 km/t og skyhøye bompenger. AP sluttet å bygge Norge.

Gamle mennesker manglet sykehjemsplass og ventelistene på sykehus økte og økte - pasienter ble lagt på korridoren.

Og nå kritiserer AP vår dyktige samferdselsminister fordi han bygger landet?

Audun

12.01.2017 kl.09:04

Stå på videre KSO! Du gjør en fantastisk god jobb! Se bort fra de sure kommentarene her - det er avarter av Helge Pedersen.

Rune

12.01.2017 kl.09:06

Gassmann.. Se på vei- og banebeviligner etter 2013.. Det sier det meste om Solvik-Olsen har dekning for "skrytet sitt". Noe han definitivt har.

Arbeidsledigheteten ville vært langt større med en rødgrønn regjering og den har nå gått ned det siste året, mens dere på venstresiden fortsetter å spinne på "økende arbeidsledighet". Hva er troverdigheten i det? Med en rødgrønn regjering forfaller Norge, med en blå bygges det opp. Slik har det vært siden 70 tallet.

Kritisk

12.01.2017 kl.09:16

Vi har fått ett solid løft i investeringer i vei og jernbane - men AP og media fremstiller det alltid negativt fordi media er dominert av venstresidens journalister. Norge har den verste veistandard i Europa - takket være AP og SP. Nå bygger regjeringen veier og legger asfalt.

Når det åpnes nye veier eller motorveier hyler de alltid "mer bompenger" - som de selv har stemt for for å ramme regjeringen med propaganda og slagord. Og media kaster seg på for å støtte sine rødgrønne venner og holder fakta tilbake.

Og hvem solgte mer ut av landet enn AP - som vist i Solvik-Olsens kronikk? Statoil, Telenor, DNB, Kredittkassen, Ewos, Cermaq, Arcus, Olivin osv osv.

LO må slutte med sin løgnpropaganda - de kan takke AP.

Solgt

12.01.2017 kl.09:30

Det er fint at Ketil ikke vil selge mer, men hva med Siv, Erna og alle de andre EU-logrerne på Stortinget? Og er ikke mesteparten solgt allerede før blåblå regjering?!?

Erik

12.01.2017 kl.09:43

LO bør endre sin billige retorikk før valget "Nei til APs salg av Norge".

Ingen solgte mer av Norge enn AP og de rødgrønne - likevel er de dumme nok til å tro at vi ikke kan dokumentere deres massive salg av Norge. Det tar noen søk og tastetrykk og vips så er APs salg dokumentert.

Og APs venner i media holder som vanlig kjeft.

Kollektvitilbud

12.01.2017 kl.10:11

Hvordan kan FRP gå med på økte drivstoffpriser når dere vet at det ikke er hele landet som har tilgang på tog eller annet godt utbygd kollektivtilbud. Hvorfor skal vi ute i distriktene stemme på partier som faktisk behandler oss ute i distriktene som om vi bare er en kilde til inntekter.

Jeg stemmer ikke FRP eller noen andre enn SP (selv om de har mye dritt) så jobber de faktisk for distriktene, og skjønner at bypolitikk fungerer ikke i distriktet.

Roger Johansen

12.01.2017 kl.10:53

Til "Kollektivtilbud".

Anbefaler deg å sette deg inn i hva drivstoffavgiftene faktisk er før du uttaler deg så skråsikkert.

Da H og Frp overtok i 2013 var dieselavgiften 3,80 kroner per liter.

I 2017 har de justert opp dieselavgiften til 3,80 kroner per liter.

Reallønnsveksten i perioden har vært på over 11%. Det betyr at du betaler langt mindre i avgift til staten når du fyller i 2017 enn du gjorde under de rødgrønne.

Sp er Norges mest uansvarlige parti. De har overhodet ikke inndekning for sine budsjetter, og lyver og lurer velgerne sine når de later som at Norge har noe troverdig alternativ til EØS-avtalen. Det er beklageligvis ikke tilfelle.

Sp er like uansvarlige som MDG i sin politikk. De glemmer nemlig å forholde seg til hvem som skal betale for deres løfter. Og løftene til Sp koster AS Norge så vannvittig masse penger at alle økonomer vet at deres politikk er noe landet vårt ikke har råd til.

Kritisk

12.01.2017 kl.11:21

Hvorfor er det negativt for AP og de rødgrønne at vi bygger nye og bedre veier? Det er ikke alle som bor i Oslo og kan ta T-bane, trikk eller tog?

De bor i utkanten med buss som nesten ikke har ruter - og må kjøre på svingete og farlige gamle veier.

De rødgrønne hadde 8 år på seg men bidro kun til forfall innen veier og jernbane. Nå er regjeringen i ferd med å rydde opp.

WTF?

12.01.2017 kl.14:30

Liberalisering innebærer å privatisere. Mindre makt til staten og mer makt til folket. Denne ordningen kommer fra middelalderen og opplysningstiden. At staten skal eie er jo det motsatte av liberalisme. Statlig eierskap er sosialisme. Ketil Solvik-Olsen burde bli politiker i Arbeiderpartiet istenfor. Alt som står i denne bloggen er det motsatte av liberalisme. HØYRE/FRP er kommunister og kan like godt bli medlem av arbeiderpartiet.

Stem på ekte liberalisme. Ikke FRP/Høyre. De er falske liberalister. Liberalistene har ekte liberalisme.

http://liberalistene.org

12.01.2017 kl.15:44

Så mye vås. Strømkabler til utlandet bygges IKKE for "sikkerhet". For vi er selvforsynte, og har alle muligheter til trygge oss selv.

Erna Solberg var forbilledlig ærlig da hun sa at kablene ville øke verdien i strømproduksjon. Det betyr selvsagt at vi eksporterer til markeder med høyere priser. Og siden vi bygger oss inn i et felles marked; vi importerer høyere priser. For å legge kabler til flerfoldige milliarder er et business case, og vi betaler i form av høyere priser.

Og det er hjemfallsretten som er arvesølvet, vil Frp slå vern om den?

Å høre disse klodrianene som ikke vet noe om økonomi, og ikke vet noe om eierskapskostnader snakke om "straffeskatt" er bare pinlig. For det første er formueskattens påvirkning minimal, det viser all forskning, undersøkelser, og statistikk. Og Siv Jensen måtte da også innrømme at effekten av skattelettene ikke ville være målbare. For det andre er det langt dyrere for utlendinger å eie i Norge, kostnadene til overvåking og rapportering innebærer minst et ekstra administrasjonsnivå, og i mange tilfeller eget holdingselskap. Én prosent i formueskatt er piss i havet, og ingen forretningsmessige beslutninger står eller faller på slike premisser. Både Scheel-utvalget og Menon-rapporten viser da også at det kun var en gavepakke til sponsorer, null effekt på investeringer.

FRP = Forrædere

12.01.2017 kl.16:07

FRP har jeg lite tro på. Jeg gav dere min stemme og NRK lisensen er der fortsatt. Etter min mening er dere folkeforrædere og skal aldri stemme på dere igjen. Jeg gav dere en sjanse til å herske i 4 år. Dere fjernet aldri NRK lisensen.

Ved neste valg skal jeg boycotte hele dritten av demokratiet. For noe piss. Lover gull, sølv og bronsje. Det skjer ingenting. Til slutt kommer alle til å boikotte demokratiet. Så vil Norge bli som Nord Korea og innføre tvangsvalg. Danmark er godt på vei til å bli like diktatorisk som Nord Korea. Innfører tvangsvalg og hele pakken.

Starkling

12.01.2017 kl.16:15

Jeg har stemt FRP i 16 år. Aldri mer FRP. Dere lovet følgende.

- Fjerne bompenger

- Fjerne NRK Lisens

- Fjerne formueskatt

- ANTI eiendomskatt

Så kommer dere til makten og utfører kommunistisk arbeiderparti politikk. ALDRI FRP/HØYRE og mainstream politikere. Jeg venter på en Donald Trump før jeg begynner å stemme igjen. Mainstream politikere som Ketil Solvik-Olsen er kun ute penger. Har ingen bakkekontakt med folket også lurer dere på hvorfor det er så mange Breiviker i Norge. Boikott FRP/Høyre og støtt Nordisk mostandsbevegelse.

Nordisk motstandsbevegelse skal danne parti og vi trenger deres underskrifter. Støtt oss og bekjemp disse korrupte politikerne i Norge. Mainstream politikere bryr seg kun om penger. Grunnen til at jeg har gått over til frihetskamp. Er fordi ingen av dere mainstream politikere fjerner NRK. Dere tvinger oss borgere til å finansiere propaganda mot Norges egen befolkning.

Vennligst ha en god dag og støtt Nordisk motstandsbevelse.

https://www.frihetskamp.net

Anti Mainstream Politikere

12.01.2017 kl.16:23

Boikott FRP og Høyre. Støtt Norges mostandsbevegelse mot folkeforrædere. Vi skal danne politisk parti og trenger deres hjelp. Vi lover å fjerne NRK, formueskatt, eiendomsskatt og schengen avtalen. Støtte oss ved bli medlem idag. Vi skal beseire mainstream media politicians traitors. Når frihetskamp kommer til makten så skal NRK bort. Ingen skal bli tvunget til å finansiere propaganda mot seg selv.

Støtt oss idag. Vi skal beseire mainstream politicians.

https://www.youtube.com/watch?v=iuG8fYk4VtA

Geir Ivar

12.01.2017 kl.18:26

Vi har ikke tillit til hverken Ap eller Høyre eller Frp. Det har ikke vært noen utvikling under de blåblå som underbygger det Solvik-Olsen her kommer med. Snarere tvert imot!

Vi ser på hva dere gjør herr Olsen! Vi har lært at hva dere sier betyr veldig lite.

Libertarian

12.01.2017 kl.18:46

Støtt Liberalistene og sammen skal vi fjerne NRK. NRK sprer fake news og ingen skal bli tvunget til å finansierer propaganda mot seg selv eller egen befolkning. Liberalistene er et ungt parti med mennesker i 18 - 30 årsalderen. Vi har bakkekontakt med folket og det har ikke mainstream elite politikerne.

- Fake News NRK propaganda skal avvikles

- Formueskatt, eiendomsskatt, og arveavgift skal bli bannlyst.

Stem på Liberalistene og tilsammen kan vi bekjempe eliten. Stem på Liberalistene og tilsammen kan vi bekjempe de korrupte mains stream politikerne. Sammen kan vi avskaffe den gamle eliten. Sammen kan vi avskaffe NRK. Bekjemp eliten ved å stemme på Liberalistene.

http://liberalistene.org

Skriv en ny kommentar

hits