Når pyromanene klager

Når AP/SP i media klager på drivstoffpriser, er det som å høre en pyroman klage på brannvesenet. I Stortinget har det rødgrønne alternativet kjempet for økte drivstoffavgifter, økte engangsavgifter og økte bompenger. For bare få måneder siden fremmet AP/SP/SV/MDG forslag i

tekst fra komiteinnstilling i Stortinget

Stortinget om at avgifter på både drivstoff og bensin/dieselbiler måtte øke så mye at folk ikke lenger ville kjøpe slike biler om noen år (se bilde). Men det siste døgnet kjefter plutselig de veldig på FrP fordi de nå angivelig synes drivstoffprisene er høye. Det er latterlig, men viser en populistisk opposisjon (og presse) som snur kappen etter vinden. La meg derfor forsøke gi noen perspektiv.

Jeg tror alle vet at FrP kjemper for å holde bilavgiftene nede. Samlet sett er bilavgiftene flere milliarder kroner lavere i 2017 enn da vi overtok i 2013 (se eksempler nederst). Samtidig er offentlige veibevilgninger økt med nesten ti milliarder kroner! Bilistene er blitt mindre melkeku. Mediedekningen de siste dagene gir derimot det motsatte inntrykket. Tenk derfor tilbake til høsten 2016. Mens flertallet i Stortinget (SV, SP, AP, V og KRF) krevde økte bilavgifter, så sa regjeringen nei. Vi la frem en bilpakke, og den stod vi på. Resultatet var en netto reduksjon i bilavgifter i forhold til 2016, og en kraftig reduksjon i forhold til ønskene fra de rødgrønne.

Ja, regjeringens pakke hadde litt økning i drivstoffavgifter. Som FrP politiker liker jeg selvsagt ikke det. Men vi fikk samtidig gjennomslag for lettelser på bompenger, årsavgift, avskrivningsregler og pendlerfradrag. For bilistene betyr det en netto lettelse på nesten en milliard kroner. Det er derfor litt surrealistisk når media gir inntrykk av at avgiftstrykket øker. La oss sette tall på det. Gjennomsnittsbilisten bruker ca 1000 liter drivstoff i året. Det er nok til at de aller fleste av oss kan kjøre mellom 10000 til 20000 kilometer. Og regnestykket er enkelt: ti øre økt avgift tilsvarer 100 kroner ekstra i året om man bruker 1000 liter.

Nå er alt dette glemt av journalistene. Mandag kveld hadde NRK til og med live-dekning fra en bensinstasjon vedr drivstoffprisene. Som seer satt jeg igjen med inntrykk av at avgiftene økte med mange kroner pr liter. NRK glemte tilfeldigvis nevne at prishopp på drivstoff fra søndag til mandag er et fenomen som har preget drivstoffmarkedet i mange år. Og det var vanlige svingninger som la til grunn for mesteparten av prisendringen denne mandagen også. Avgiftsjusteringene skjedde jo dagen før - 1. januar. Da var det lite krise ved pumpene. Selve drivstoffavgiften utgjør bare noen tiøringer (15 øre på bensin / 35 øre på diesel). Absolutt ikke noe jeg liker, men dog. Jeg fikk henvendelse fra en person som var bekymret over sin privatøkonomi, for nå hørte han media snakke om "avgiftssjokket." Han fortalte han kjørte bensinbil og brukte 500 liter i året. Da tok vi regnestykket sammen. 15 øre økt bensinavgift tilsvarer for han 75 kroner året. Lettelsen i årsavgift er derimot over 300 kroner året. Ikke de store summene, men han kom faktisk bedre ut. Og det før besparelser som følge av bomtakster skal reduseres.

For FrP er denne kampen viktig. Vi kan ikke stille oss slik at bilistene er en melkeku, og hvor veikvaliteten blir stadig dårligere. Gode veier er spesielt viktig for distriktsNorge. Derfor har vi kraftig økt veibevilgningene, og forfallet på veiene reduseres nå for første gang på tiår. Vi er ikke kvitt bompengene, men andelen i nye veiprosjekt går ned. Da vi overtok var over 40% av investeringene finansiert av bompenger. Nå er tallet under 30%. Utviklingen er riktig men vi er ikke i mål. Derfor er det verdt å huske at Arbeiderpartiet stemte imot å redusere bompengenivået. AP stemte imot å kutte årsavgiften. AP krevde derimot ytterligere økte drivstoffavgifter. Bilistene måtte betalt over 3 milliarder kroner mer til statskassen om AP fikk styre budsjettet for 2017. Også Senterpartiet foreslo netto økning i bilavgiftene sammenlignet med Regjeringens forslag. Da er det patetisk når media lar AP/SP klage over høye drivstoffpriser. De er som pyromaner med sot på fingrene.

La meg til slutt minne deg om noen av de avgiftskuttene vi har gjort, men som media sjelden omtaler. Visste du at gjennomsnittlig engangsavgift for bensin/dieselbil i 2013 var 112.000 kroner, mot 95.000 kroner i første halvdel 2016? Dette skyldes delvis at effektavgiften nå er faset ut. Og at engangsavgiften ved nybilkjøp er lagt om for å fremme lave utslipp, noe stadig flere biler har.

Visste du at omregistreringsavgiften for bruktbilkjøp er redusert med 40 pst. i snitt siden regjeringsskiftet. Høyeste sats er redusert fra over 19 000 kroner til under 6000 kroner. Det er opptil 13.000 kr spart.
Eller sagt på en annen måte - dersom du bytter til nyere bil hvert 5. År, så betyr det at du sparer rundt 2000 kr året bare på dette kuttet.

Som nevnt reduseres årsavgiften i år med ca 10%, og vi kutter bomtakster i en lang rekke riksveiprosjekt med ca 10%.

- Engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere er redusert med 30 pst sammenlignet med rødgrønn regjering.
- Årsavgiften for campingvogner er fjernet fra 2015.
- Fordelsbeskatningen av yrkesbiler er forenklet.
- Og vi kan jo nevne at vi har fjernet båtmotoravgiften i 2014.

Så når AP/SP får gråte sine krokodilletårer over drivstoffpriser, så skal vi bilister være glade for at AP/SP ikke har tilgang til lommebøkene våre. Det hadde blitt svært kostbart.

44 kommentarer

Egil

04.01.2017 kl.00:23

Til å være vokst opp på bensinstasjon burde du ha bedre forståelse for at det folk flest ønsker er å kunne fylle bensin og diesel på bilene sine som de allerede har. Ikke alle har råd til eller er tjent med en ny tesla.

Magne

04.01.2017 kl.00:44

Ypperlig igjen fra Solvik Olsen. Hadde vi hatt en balansert presse, ville populistene i AP og SP fått så hatten passer med tøvet sitt. Hvordan ville avgiftene vært om de hadde fått styre - noe som åpenbart mange ønsker, fordi media villeder dem hele tiden

Henning

04.01.2017 kl.00:57

Hvem er egentlig populist? Rart å se reaksjonen til ministeren ut fra hva han og partiet gikk til valg på! Har ikke sett snurten av lavere avgifter. Regner med at man må finne på noe annet å trekke folk på ved neste valg.

MAGNE

04.01.2017 kl.02:27

Populister er dem som følger "mainstream" hele tiden, og snur kappen etter vinden - som Solvik Olsen tydelig dokumenterer i denne bloggen. Hvordan skal H + FrP som ikke har flertall klare å unngå å øke avgifter med det massive presset det har vært for et "grønt skifte". Hadde H + FrP hatt flertall sammen ville ikke dette skjedd, men da hadde media minnet dem på at Norge er dårligst i klassen mht å beskatte fossilt brensel, som vi selv produserer - og som hele landet er avhengig av. Hvem skal betale regningen når alle kjører Elbil?

Nils Kristian Saltveit

04.01.2017 kl.04:06

Det eneste dette betyr for oss i transportbransjen som har f.eks leasede biler....er at regjeringen ønsker en utfasing av Norske lastebileiere til fordel for statens eget transportselskap, som også kjører innenlands i Norge med Slovakisk reg lastebiler og Rumenske sjåfører samt utenlandske transportører som hovedsakelig har så store tanker på lastebilene og under trallene sine, at de kan kjøre en uke i Norge uten å tanke en eneste liter diesel i Norge. Det som nå kommer til å skje er at de store samlasterne nå bytter ut enda flere Norske transportører, for vi får ikke en kroner mer !!!

Sturla Molden

04.01.2017 kl.05:55

"Jeg tror alle vet at FrP kjemper for å holde bilavgiftene nede." Nei, nordmenn er ikke så lettlurte. Vi hører ikke på hva dere politikere sier. Vi ser hva dere gjør. Vi vet at dere politikere bare snakker skit. Frp skur opp bilavgiftene. Derfor står dere for dette. Dere må gjerne være løgnhalspartiet og løftebruddspartiet, men ikke tro at folk lar seg lure.

Jimmy Tingvold

04.01.2017 kl.06:42

Ha ha ja jeg er helt enig med deg Ketil, ikke nok med det men det må være tidenes forsøk på løgner fra venstresiden med AP i spissen. Frekkheten kjenner ingen grenser!

Bergtor

04.01.2017 kl.06:50

Råoljeprisen falt med omtrent 50% i utgangspunktet. Drivstofprisene falt med ca 1,5 kr / liter. Da er det vel ikke Regjæringen som har øket sine avgifter slik at sluttproduktet fortsatt koster omtrent det samme som før oljeprisfallet. Saudi Arabia har kun statlige intekter via råoljeeksport. Nå er den samme staten (Saudi Arabia) straks bankerott.

Nå har regjæringen, etter press fra Venstre og Krf, øket drivstoffavgiften får å fremme økt bruk av kolektivtrafikk og El-biler. (Etter prinsippet jeg spanderer - du betaler) Vi som ikke har noen form for kolektivtrafikk i mils omkrets må betale det drivstoffet koster, uavhennig av hvor mange tog, trikker og El-biler som kjører i Oslo.

Kar Bid

04.01.2017 kl.06:54

Solvik-Olsen forsvarer at hans regjering ble presset til å øke drivstoffavgiftene. Ser man på pumpeprisen idag er den vel på rundt 15 kroner for bensin og rundt 14.50 for diesel, og oljefatprisen ligger på ca 53 usd. Pprisen er altså den samme på drivstoff NÅ som da fatprisen var på over det dobbelte. Noen tjener faktisk penger på det her. Ikke minst staten der Solvik-Olsen er statsråd. Forbrukerne nyter svært lite godt av lav fatpris. Ikke en gang under denne regjeringen. Ikke bare betaler forbrukerne for mye i forhold til fatprisen, men staten hanker altså inn avgifter på dette i tillegg til avgiftsøkningen i henhold til statsbudsjettet. Å trekke AP med er bare tull. FrP er partiet for senkning av offentlige skatter og avgifter, men er mer avgifts- og skattekåte enn noen andre partier for øyeblikket. Det er nå greit at staten fpr mer penger, slik at staten har økonomi til flere gavepakker til de som trenger dem minst. I stedet for å sette penger i å få folk direkte i jobb pløyes pengene inn i lommebøkene til de rikeste i den tro at de rike er rike fordi de driver veldedighet. Feilslått Solvik-Olsen. FrP - svadaen har vi hørt fra tidenes morgen, og ikke minst i valgkampen.

Morten

04.01.2017 kl.07:02

Når man må bruke penger på ny bil for å få være med på denne "festen" av en avgiftsreduksjon, så har FRP gått glipp av det viktigste. Folk ønsker å spare penger på det bilholdet de allerede har, og ikke spare ti tusen på en ny bil til 600.000. Det er hverdagspengene som er viktige-

FRP har sviktet velgerne sine ved å selv votere inn bilpakken der de har tatt med denne avgiftsøkningen.

Roger Johansen

04.01.2017 kl.07:16

Da H og Frp overtok i 2013 var avgiftskomponenten på diesel 3,80 kroner per liter.

I statsbudsjettet for 2017 er avgiftskomponenten for diesel økt til 3,80 kroner per liter.

Ettersom den generelle prisstigningen i perioden har vært på ca 11,1% så betyr det faktisk at regjeringen har sørget for at dieselavgiften er hele 42 øre lavere per liter i 2017 enn da de overtok. For bensin er tallet 16 øre lavere per liter enn i 2013.

Hvordan mener hylekoret at regjeringen da er ansvarlig for pumpeprisene? Hele denne medieskapte saken er en heksejakt fra ende til annen, helt uten rot i fakta.

Stunil

04.01.2017 kl.07:28

For et kynisk politisk spill fra AP, SP, MDG, Venstre og Krf - og deres venninner i norsk presse. De bruker bensinpris i propaganda mot Frp - og gir blaffen i distriktene.

Alle vet at AP/SP og MDG hater biler og vil skru bensinpris til værs - det leser vi i programmet. Venstre og Krf lager drama og truer med regjeringskrise dersom bensin blir billigere. De griner til seg viljen sin og regjeringen øker avgiften.

Deretter løper de til venninnegjengen i norsk presse og ber dem skråle "Frp øker bensinprisen - ikke stem på dem".

Tror journalister i NRK at folk er stein dumme?

PH

04.01.2017 kl.07:53

Enhver som bruker begreper som "gjennomsnitt" har ikke fått et korrekt virkelighetsbilde av situasjonen. 1000 mil er latterlig lite for en person som bor på landsbygda - her snakker vi om 5000 mil eller mer pr. år for en bilist. En bilist som ikke har noen alternativer dersom denne skal fortsette å bo på landsbygda. Ikke er det noen større svingninger i drivstoffprisene å se på bygda heller. Det FRP har gjort er å gjøre det billigere å EIE en bil - og dyrere å BRUKE en bil noe som favoriserer folk i sentrale strøk.Median bilisten på bygda har selvfølgelig også en Median inntekt lavere enn resten av landet - følgelig vil dette svi i dobbel forstand. Dette er FAKTA - ikke noe viss vass basert på gjennomsnittsbetraktninger - folk flest på bygda som er avhengige av bil vil få økte utgifter som svir relativt sett mye mer enn de som bor sentralt. Utviklingen er helt klar - stadig flere tiltak som gjennomføres på alle felt i politikken vil virke sentraliserende. Avstanden mellom folks virkelighet på landsbygda og i byene øker - og en får en klar trend mot tilstander en har i Sverige på området. Slik politikken nå utformes på flere felt vil en tømme utkant Norge for folk.

Thor Hammer

04.01.2017 kl.07:57

Man blir gitt oppgitt av å lese noen av de sinte kommentarene her. Skjønner dere så lite av hvordan politikk og media fungerer?

Men en ting har jeg aldri skjønt, kjære Statsråd: Hvorfor fikk ikke motorsykler senket årsavgift? Det har "alltid" vært halvparten av bil. Siden mc stort sett brukes halve året, ikke sliter på veiene og ikke krever særlig plass, burde de heller ha sluppet enda billigere unna!

Ketil Solvik-Olsen

26.04.2017 kl.16:44

Thor Hammer: vi reduserte avgiftene på mc med ca35% i 2015

Knut Olsen

04.01.2017 kl.07:59

Jeg kjører ikke gjennom bomstasjoner her jeg bor, så hvorfor skulle jeg være opptatt av bommer?

Jeg kjører ikke bil til jobben, så jeg får ikke pendlerfradrag.

Alt jeg merker etter 1. januar er altså at bensinprisen har økt kraftig.

Hva får deg, Ketil Solvik-Olsen, til å tro jeg kommer til å stemme FrP ved neste korsvei?

Jeg har stemt FrP siden 1989, basert på lavere skatter og avgifter og bilpolitikk generelt.

Hvorfor har vi fortsatt kun 110 km/t grense på de flotteste nye 4-feltsveiene? De tåler uten endring fint 130.

Og bensinavgiftene må NED, ikke OPP.

Norge er et land som pumper opp masse olje, råvaren til drivstoff, og burde således ligge langt under europeiske land i drivstoffpriser!

Ketil Solvik-Olsen

26.04.2017 kl.16:43

Knut Olsen: "fortsatt 110 grense". Husk den var Max 100 da vi overtok.
Bilavgiftene er gått ned samlet sett. Bensinavgiften økte litt, men ble motvirket av lavere årsavgift, bedre pendlerfradrag, lavere årsavgift og lavere omregistreringsavgift.

04.01.2017 kl.08:27

Bare lyver og bedrar han der

Ketil Solvik-Olsen

26.04.2017 kl.16:42

Anonym: vil du være konkret?

Stig

04.01.2017 kl.08:33

NRK bør ikke la seg bruke som en propagandakanal mot regjeringen. De bør presentere fakta og ikke manipulere fakta for å fremme APs politikk.

Espen

04.01.2017 kl.08:38

Norge er f..n i meg det mest handlingslamma landet i verden, ALLE politikere uansett parti bruker den tiden de har fått til rådighet av oss velgere til å sitte og ta avgjørelser ingen av dem, eller oss som må jobbe for penga våre er enige i, økte drivstoffpriser ingen vil ha, luksuspensjoner til de selv, alt dette vil jo ingen ha tydeligvis, men likevel skjer det

Odd Karlsen

04.01.2017 kl.09:00

Pressen er verstingen fordi de videreformidler opposisjonens løgner og populistiske utspill. Pressen «glemmer» kritiske og konfronterende oppfølgingsspørsmål når intervju objektet er fra AP/SV/MDG!

tomnico

04.01.2017 kl.09:10

Alle Tesla-eiere jubler for KSOs avgiftsreduksjoner som gjør at de nå kan skifte ut sin Tesla mye oftere. Er noe usikker på om gleden er like stor hos pensjonisten med reduksjon i pensjonen. Økningene/gjeninnføring av bompenger/nye bompenger i byen setter bare en solid bagrensning på mobiliteten. 10% reduksjon (- kr 4,30) utenfor bynære strøk veier ikke opp økningen i bompengene du må betale for å komme til bompengeboden med redusert takst.Uttalelsen om at du sparer penger på å skifte bil hvert 5. år, blir oppfattet som et hån mot alle andre enn dem som har økonomi til å følge opp KSOs resonnemnet.

Ketil Solvik-Olsen

26.04.2017 kl.16:41

Så så, pensjonsplanen bør du ta til AP/SP/SV som gjennomførte pensjonsreformen

Harald Ryeng

04.01.2017 kl.09:11

Hvis man nå ser på ØKNINGEN alene, så betyr det ganske mye for varetransporten som stort sett skjer med dieseldrevne lastebiler. Gjennomsnittlig bruker en lastebil fra 4,5 til 6,5 liter diesel per mil. Dvs økningen blir NOK 0,55 x 4,5 alt 6,5 gir NOK 2,475 -3,575 per mil. En bil som går 100000 km i året, vil da ha en kostnadsØKNING på 24750 til 35750 på drivstoff alene.

100000 km i året vil tilsvare 27-28 ganger Oslo-Tromsø hvilket ikke er urealistisk at en stor bil kjører. Et eller annet sted må transportørene hente inn igjen disse pengene: Dvs varene vil bli dyrere... Altså blir det en større belastning på din og min lommebok enn bare tanking av egen bil...

vidar

04.01.2017 kl.09:22

pyroman klage på brannvesenet?

tingen er at p.d.d. så er bensin og diesel nødvendig for svært mange. får håpe ingen stikker kjepper i hjulene for fremtidens drivstoff.

det blir mer rett å si "Olga 82 klager på brannvesenet"

når hun ikke får fyrt i peisen skikkelig på vinterstid.

Krister

04.01.2017 kl.09:47

Dere mener jo at dere har bare økt med noen 10 øringer på avgiften Når dere øker den er det vel logisk at bensinstasjonene øker prisene også Er vel ikke bare staten som vil ha penger. Vi bilister taper uansett i denne saken. Bompenger går ikke ned i pris overalt her i landet Her jeg bor mister vi jo fordelen med rabbat i bommen. Så avgiftene øker jo her med 40% ettervært Dere sitter inne på Stortinget og syns vi vanlige mennesker er noen jævla tullinger og koser dere med det.

John Løvaas

04.01.2017 kl.09:48

Les denne du Solsvik Olsen. Stemmer ikke dette?

http://www.dinside.no/motor/sma-orer-pa-ei-enda-storre-ku/66584545

Roaldo

04.01.2017 kl.10:07

Stem AP/SP/SV/MDG ved neste valg så er du GARANTERT at du får økninger i all prising i veisektoren!

Og; Gir du din stemme til V eller KrF er du sikret "spill for galleriet" der de TVINGER gjennom sine marginale saker på bekostning av storsamfunnet.😔

Det skal forøvrig bli interessant å se om V og KrF nå i valgkampen inn mot høsten vil fortsatt erklære seg som borgerlige?

Og i tilfelle JA, om de så i neste omgang lyger for velgerne sine og løper over til sosialistene!

Gaunil

04.01.2017 kl.10:07

Er det virkelig noen som tror at bensin-/dieselprisen vil bli lavere med AP/SP i regjering? AP/SP er avhengig av støtte fra SV eller et av sentrumspartiene. De som er ærlige og tenker selv, forstår i vilken rettning prisen vil ta.

David Goliat

04.01.2017 kl.10:28

Å lese denne "bloggen" ga meg en god latter.

Bortforklaringene og løgnene til FRP blir bare dårligere og dårligere.

Stig

04.01.2017 kl.10:43

David Goliat

Er venstresiden allergisk mot fakta dersom fakta kommer fra Frp - og ikke fra menighetsorganet NRK?

Det er en løgn at Frp er for økt drivstoffpriser - alle vet at de fyker til værs med AP, SP, SV og MDG.

NRK driver fake news.

møring

04.01.2017 kl.10:44

Harald Ryeng:

Jeg skulle nylig sende en "myk" pakke som var 3m lang og 0,2m i diameter 5kg fra tønsberg til ålesund (et opprullet seil) og fikk pris på nesten 4000kr. Tror ikke det er drivstoff, da jeg kunne ha kjørt tur retur 2 ganger for det med en privatbil

Emil

04.01.2017 kl.10:51

Jeg pendler ikke, har ingenting å avskrive, og bomstasjonene setter kommunene opp hele tiden, gjerne på pur F (for å finansiere "miljøgater" og sykkelstier). Så alt jeg merker er den økende drivstoffprisen. Og jeg tror det er veldig veldig mange i samme situasjon.

møring

04.01.2017 kl.11:03

Det er en utfordring for demokratiet at velgermassen og ikke minst pressen ikke kan regne +-% og ikke kan (eller vil) forstå hvordan en mindretalls regjering fungerer. Samtidig som politikerne bygger opp under politikerforakten ved å tåkelegge fakta ved å hoppe mellom prosent og kroner, relative og absolutte verdier, med og uten indeksregulering alt ettersom . Utfordringen til dagens regjering er å formidle fakta slik at folk flest forstår, da det er folk flest som skal velge ved neste valg. Kunne ha tenkt meg en standardisert måte å legge frem dette på slik at velgerene kan se fakta uten å måtte leie in ssb og finansdepartementet.

Frode

04.01.2017 kl.12:02

Fakta er at vi fra vært år får dårligere og dårligere økonomi, "Den vanlige mann i gata" og hver gang en politiker vil øke skatter og avgifter så blir det bagatellisert. FRP henger seg på trenden med å gjøre Norge FATTIGERE FOR FOLK FLESTt og gjøre de rike rikere.

Skulle aksjemarkedet og Oljen gå på en stor smell så er Norge bli ett nytt Hellas, og renten vil eksplodere ingen vil låne oss penger. Vi vil da bli fanger i våre egne tusen bomringer. !!!

David Goliat

04.01.2017 kl.12:47

Du kommer med bortforklaringer.

Se heller på realitetene.

Balle

04.01.2017 kl.13:19

Som å høre en pyroman klage på at det brenner ?

Knut Olsen

04.01.2017 kl.14:28

Nei møring, det største problemet er at noen er så maktkåte at de er villig til å svelge de største kamelene for å få sitte i regjering.

FrP skulle satt hardt mot hardt og nektet å føre Venstre og KrF sin politikk.

Mao gått ut av regjering dersom de ikke fikk det som de ville.

Rain

04.01.2017 kl.16:46

Bompris 15kr per passering x2 per dag x365 dager i året som blir 10000 kroner pr år i reine utgifter.

+ de 15kr det koster å fylle nå x1000 liter som brukt i teksten over... da blir det 15000.

10000+15000=25000 i reine kjøreutgifter til ola normann.

Er det noen utgifter jeg har glemt?

Tobben

04.01.2017 kl.16:50

Håper du leser alle kommentarene Solvik Olsen så får du deg en god latter, igjen. Til og med ren fakta godtar ikke de venstrevridde men kommer med en masse svada fordi de ikke vet bedre eller fordi de innerst inne vet at alt, ja absolutt alt, ville bli dyrere med rødgrønt styre og panikken tar de for de er jo hjernevasket og da biter ingenting på de. Det er rett og slett fantastisk morsomt men desverre også ganske patetisk å lese venstresidens argumenter mot fakta.

Altialt

04.01.2017 kl.18:44

Fekkhetens nådegave. Nå må FrP begynne å si sannheten! Vri og vende på alt er så utrolig frekt overfor velgerne deres.

Kall en spade for en spade. Bare innrøm at dere har satt opp drivstoffavgifta, enkelt og greit. For det er det dere har gjort. Kom heller med gode argumenter for hvorfor det er nødvendig.

Tobben

04.01.2017 kl.21:16

AltiAlt, hvis du spør noen så hjelper de deg sikkert å lese bloggen, alltid en fordel før man uttaler seg. Som du da vil oppdage så sier han at de har satt opp avgiften på drivstoff (som du etterlyser), dette har vi jo visst lenge, kom det som en bombe på deg? Så legger han frem fakta (du vet: sannheten)der han forteller hva som er forandret i avgifter fra 2013 og frem til i dag. Og da kommer den vanlige bilist meget godt ut. Fortell så hvem du ønsker skal styre politikken og hva du eventuelt forventer hvis de rødgrønne skulle overta. De rødgrønne har jo selv fortalt hva de vil gjøre, ikke sikkert du har fått det med deg, men jeg kan fortelle deg at alle bilister ville komme meget dårlig ut økonomisk.

Altialt

05.01.2017 kl.18:57

Tobben: Jeg har lest alt, to ganger til og med!

Og ja, han innrømmer at de har satt opp avgiften på drivstoff, som de tidligere har lovet å sette ned. Resten av innlegget er det tåkeprat der han blander inn masse andre småreduksjoner på avgifter på andre ting som ikke har noe med drivstoff å gjøre, bare for å få fokuset bort på dette løftebruddet og avgiftsøkningen.

I tillegg prøver han å skyve fokus over på et annet parti som ikke har noe med denne avgiftsøkningen å gjøre.

Nå kommer jeg aldri i mitt liv til å stemme rødgrønt, men de lyver i hvert fall ikke om hva de står for. Akkurat samme avgiftsøkningen ville vi fått med dem, men da har vi vært klar over det på forhånd. FrP øker avgiftene på akkurat samme måte, men de har sagt at de ikke skulle gjøre det!! Det er et hån mot folket og oss velgere!

Vi har stemt fram et parti med løgnere, som nå ikke tør å fronte sine egne handlinger i regjering.

Skriv en ny kommentar

hits