Miljøvennlig politikk er mulig, uten å flå innbyggerne

Hvem er grønnest i landet? Den med høyest krav om avgifter? Den med flest restriksjoner? Mange av årets miljødebatter bommer kraftig på målet. God miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret eller kreve høyest mulig avgifter. Ei heller om å ha mest uforbeholden "trosbekjennelse". God miljøpolitikk handler om å ha gode løsninger som lar seg gjennomføre og som gir langsiktig nytte, ikke bare kortvarig følelse av "handlekraft". Vi må sikre at folks hverdag fungerer og blir mer miljøvennlig.

Fra venstresiden er det spesielt bilistene som får unngjelde. Og nettopp det politikkområdet viser tydelig ulik tilnærming mellom borgerlig og rødgrønn politikk. Dagens flertall har sikret milliardøkning til veivedlikehold og -utbygging, redusert det samlede skatte- og avgiftstrykket for bilistene, og samtidig reduseres utslippene fra nye biler slik at luften vår blir renere. Vi evner kombinere ulike interesser.

De rødgrønne partiene foreslår derimot milliardøkninger i bilavgiftene, og skaper usikkerhet rundt en rekke veiprosjekt. De opptrer som om gårsdagens biler skal kjøre på morgendagens veier i all evighet. Det er kortsiktig tenkt. Folk flest får ikke en bedre reisehverdag dersom bilen deres skattlegges enda hardere. Tvert imot. Det gjør det bare vanskeligere for de å spare opp penger slik at de kan skaffe seg moderne og mer miljøvennlige kjøretøy. Og mange vil fortsatt bruke bilen i hverdagen fordi det handler om å få dagens oppgaver til å henge sammen. 

Politikere skal ha respekt for lommebøkene til innbyggerne. Folk flest sitter ikke med mange hundre tusen kroner på konto, klar til å kjøpe en ny bil hver gang en politiker får en idé. Mange sliter fortsatt med at de fulgte rådet fra forrige regjering om å kjøpe dieselbil, meg selv inkludert. Hverdagen blir ikke bedre når rødgrønne lokalpolitikere innfører lokale bomringer med skyhøye takster. For hvem skal til slutt kjøpe de brukte dieselbilene som politikere sier skal byttes til noe mer miljøvennlig? Gjør man som de såkalte miljøpartiene ønsker, så vil dagens dieselbileiere helt miste sin egenkapital. Da blir det vanskeligere å bytte til elbil.

Nettopp derfor har regjeringen en balanse i avgiftsendringene vi fremmer. I kompromisset mellom de borgerligere partiene blir det litt dyrere å bruke bilen, nettopp for at de som har alternative transportløsninger skal vurdere de nøyere. Men vi gjør det billigere å eie bilen, slik at vi ikke straffer de som er avhengig av den. Jeg skal ærlig innrømme at som FrP-politiker er avgiftsøkning på drivstoff noe jeg ikke liker, fordi jeg mener avgiftene allerede er høye. Men i sum får bilistene lettelse, og da oppnår vi et overordnet mål for FrP - bilen blir litt mindre melkeku for staten.

Siden regjeringsskiftet har bilrelaterte avgifter gått ned samlet sett - over to milliarder kroner totalt. Effektavgiften er fjernet, engangsavgiften endret, omregistreringsavgiften er kraftig kuttet, årsavgiften blir redusert - for å nevne noe. Samtidig brukes det nesten ti milliarder kroner mer til veiformål. Det er greit å ha i mente når man er irritert over en liten justering i drivstoffavgiftene. Det er mer enn oppveid for i det store bildet.

Vi ser nå at Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med KrF og Venstre, leverer langt bedre virkemidler innen miljøfeltet enn noen tidligere regjering. Det betyr ikke at alt er løst, men retningen er riktig. Det er viktig å huske når rødgrønne politikere og enkelte i miljøbevegelsen kritiserer små detaljer i enkeltsaker. Men de samme politikerne gjorde selv dieselbilen til et "miljøtiltak" i byene og stod bak millliardsløsing på hastverksprosjekt av en "månelanding" på Mongstad. 

La meg samtidig påpeke at det ikke bare er bilistene som er i våre tanker. Etter regjeringsskiftet har jernbanebudsjettet økt med over 50 prosent. Det betyr rundt sju milliarder kroner mer til vedlikehold og investeringer, hvert år! Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt, det er flere avganger. Passasjerveksten er enorm, fordi en del mennesker opplever at de får et bedre alternativ som gjør hverdagen bedre.

Vi satser kraftig på kollektivtrafikk, spesielt i byene. På fire år har vi bevilget 5.100 millioner kroner i såkalte belønningsmidler for kollektivtrafikk. Til sammenligning bevilget rødgrønn regjering ca 1.800 millioner kroner til samme formål. Det bygges mer sykkelvei, samtidig som vi jobber for å kutte byggekostnadene. Det er rekordlave utslipp fra nye biler, redusert avgift på biodiesel, elektrifisering av skipsfart, flere ladepunkter og mye mer.

Vi må sammen finne løsninger som vil redusere miljøskadelige utslipp og samtidig bedre folks transporthverdag. Det opplever innbyggerne som godt samarbeid, og det er en forutsetning for suksess. Den miljøpolitiske debatten tjener ingen når den skaper usikkerhet og frustrasjon i folks hverdag.

40 kommentarer

Pål

30.12.2016 kl.15:48

Tror Solvik-Olsen er den dyktigste, sakligste og hardest arbeidende minister på årevis, et godt valg. FrP er ikke mitt parti, men alle bør gjenkjenne talent, på tvers av politisk ståsted.

Stig

30.12.2016 kl.15:54

Endelig fikk vi en samferdselsminister som er interessert i samferdsel - og en minister som bygger landet og tenker på distriktene - ikke bare på eliten i Oslo.

Det trengs etter 8 år med rødgrønt forfall og handlingslammelse.

De tidligere var lydige marionetter for den politisk korrekte presse - og hoppet hver gang pressa sa hopp. Vi husker Kleppa hvis eneste politikk var et knippe skilt med reduksjon av farten til 70 km/timen - og de øvrige som knapt visste foran og bak på et tog.

Dag

30.12.2016 kl.15:55

En balansert tekst som viser at noen kan ha et pragmatisk forhold til miljødebatten, i motsetning til andre politikere som behandler miljø som en religion.

Kritisk

30.12.2016 kl.15:59

Takk til en fantastisk dyktig samferdselsminister!

Han gjorde mer på 8 måneder enn AP/SV/SP på 8 lange år.

Påfallende hvor fraværende NRK og Dagsrevyen er når det åpnes nye veier og jernbanestrekninger. Det er tydelig at NRKs redaksjon misliker en samferdselsminister og regjering med suksess. Vi må ty til Facebook for å få fakta på bordet - og motvekt til klagingen fra AP og MDG.

Gro

30.12.2016 kl.16:08

Jeg må minne om at samferdselsministrene til de rød-grønne hadde ikke en gang tillatelse til bilkjøring.

De klarte ikke en gang lappen.

Lars Christensen

30.12.2016 kl.16:36

100% enig med artikkelen. Kunne ikke ha skrevet det bedre

Rein

30.12.2016 kl.16:38

Er det å vente at Venstre har som mantra at bilistene skal flås. Deres samferdselsminister Torhild Skogsholm Uttalte jo: "Det finnes ikke dårlige veier i Norge".

Det fra en kvinne fra Nordland. Snakk om å leve på en livsløgn.

olsen

30.12.2016 kl.16:50

Dette var et bra og ansvarlig innlegg i miljødebatten. De fleste i Norge bor på landet og kjører litt lengre strekninger og da er det fornuftig å kjøre bensin / dieselbil en del år til. Nye brukervennlige gass og elbiler kommer nå de nermeste 2-5 årene.

Også Trygve Hegnars innlegg om biodisel var fornuftig. Biodiesel er bare sombolpolitikk med mini mini mini effekt på miljø. Øk heller vrakpanten for å få ut de eldste bilene. Nye Euro6 biler slipper ut svært lite.

Hvorfor er NRK og TV2 vaksinert mot fornuftige meninger. Det er bare de ekstreme meningene til Skei Grande, SV og MDG som for sympati i disse kanalene.

Vi er mange som er lei av usaklighetene i TV debattene.

Arne Fjelde

30.12.2016 kl.17:12

Her vart det mykje skulding på venstresida. Greitt det, og eg er litt samd, men kvifor "gløymde" du heilt det verste av dei alle, samarbeidspartiet venstre?

Frank

30.12.2016 kl.17:35

Inntektene staten får fra oljeskatter har falt betraktelig hvert år. Det å skattlegge innbyggerne kraftig er ikke i miljøets navn, det er kun en snikinnføring av avgifter pga Statens inntekter er mindre enn utgiftene.

Her i Norge er vi alle avhengig av bil på godt og vondt.

Hvorfor kan ikke politikerne heller sette inn slagkraft mot svart arbeid. Staten taper over 130 milliarder kroner hvert år i tapte inntekter. Tenk å få inn 100 milliarder kroner, tenk på hva vi kunne ha brukt de pengene til hvert eneste år? Vi kunne ha bygget ut vei og bane + kollektivtilbudet. Når dette er utbygget kunne politikerne heller bruke Gulrot istedenfor pisk på bilistene!

Tobben

30.12.2016 kl.17:38

Solvik-Olsens og andres svakhet er at de tror mennesket kan herske over naturen. Også han gikk i dieselfella lokket av økonomiske insentiver. Hadde han tenkt miljø fremfor egen økonomi, ville han ikke valgt diesel. Arealforbruk med vei, tog, næring og bolig påvirker ofte miljøet permanent negativt i et skrint land som Norge. Arealmisbruk nevner ikke ministeren. Det som kanskje er denne regjeringens største feil. Fremover må bærekraftig naturkapital ha størst prioritet. Det finnes ikke nok ressurser i naturen til å sikre mennesket evig vekst med dagens miljøprofil. Nullvekst og balanse må bli fremtidens politikk.

Hva da med vekstpartiene H, Frp og V?

Frank

30.12.2016 kl.17:48

Grunnen til at politikerne ikke setter inn slagkraft mot svart arbeid er kun politikk. Politikerne skal holde oss i øret. Styre oss fra vugge til grav. Holde oss nede økonomisk. Kun på den måten skal vi være avhengig av politikerne, hva de gir oss av brødsmuler. Huff, de rike har sååå mye mer penger enn andre, ja politikken sier da at vi må skattlegge dem hardere. Det er mange som går på den retorikken.

NEI, politikerne på begynne å gjøre jobben sin. Ikke si at vi ikke har penger til å bekjempe svart arbeid.

Ansett 500-1000 personer som skal være "svartarbeid-jegere" Ja det koster oss penger, men vi må satse penger for å tjene penger!!

HØRER DERE??

Stenstad

30.12.2016 kl.17:53

Arne Fjelde.

Han kan ikke nevne Venstre, for da går Grandedama helt i vranglås og da hun til å sabotere alle saker helt frem il neste års valg, bare på pur F....ns..p!

Herr Nilssen

30.12.2016 kl.18:15

Behovet for miljøvennlig politikk er jo oppstått fordi vi mennesker har fråtset og beriket oss på miljøets regning. Nå er tida kommet for å betale tilbake noe av dette, - eller ta konsekvensen av et ødelagt miljø. Heldigvis er det et flertall både i Norge og i verden for å prøve å gjøre noe med det.

Og, forresten, innbyggernes lommebøker er ikke hellige! De er fylt opp av politikken som har vært ført de siste tiårene. Så de får bare finne seg i å bidra når politikken krever det!

30.12.2016 kl.18:37

Diselbiler bør ha 100% førstegangsavgift... ingen økning i drivstoffavgift. Slik beskytter man de som har det, men forhindrer at flere får det.

Han skryter av at han fjerner avgifter, for folk flest... men som må taes igjen, iblandt folk flest...

Dette blir mer populistisk enn populous...

Jeg kjører en jævla kolletrivtransport.... det SUGER... ingen er fornøyd med prisene, hverken énveis, toveis, månedspris eller årspris... de sier det SUGER at prisene er så høye.

Gro

30.12.2016 kl.18:38

Herr Nilssen. Vi foreslår at du Nilssen leverer inn klesplagg, tastatur, computer, mobiltelefon og skjerm.

På den måten oppfyller du dine egne miljøkrav siden alt består stort sett av oljeprodukter.

Og bonus for oss andre er at du ikke lenger kan sitte fra morgen til kveld å spre fjas 24/7/365

30.12.2016 kl.18:56

Gro:

Det er ikke så veldig mye oljeprodukter i "tastaturer", "computere", "mobiltelefoner" og "skjermer"... det er noe.. men ikke mye...

Det er derimot veldig mye "rare earth minerals"... som lever opp til navnet sitt... det eksisterer ganske få...

Disse mineralene frembringes i all hovedsak i Kina, men også i Afrika... der mennesker lever som rotter i huler for at iPhone 8 blir BEST!

For DEG... og MEG!

Det er avskyelig.

Ingjerd Kahn

30.12.2016 kl.19:03

Ketil Solvik-Olsen er den beste samferdselsministeren Norge noensinne har hatt.

Kommunist

30.12.2016 kl.19:08

Det er jo ikke forskjell på Arbeiderpartiet, Høyre og FRP. De driver alle sammen med fordelingspolitikk. Dersom noe går ned så prisen på noe annet opp. Alle sammen driver med fordelingspolitikk. Siden Høyre og FRP driver med kommunistisk fordelingspolitikk. Kan man like godt stemme på arbeiderpartiet.

Fra 2000 - 2007 kostet enkeltbilleter for T-bane 10 kroner for barn og 20 kroner for voksne. Til gjengjeld kostet månedskortet 950 for voksne og 750 kroner for barn.

I 2016 koster enkeltbilletter for barn 16 kroner og 32 kroner for voksne. Til gjengjeld koster månedskortet 690 kr for voksne og 345 kr for barn. Altså det ender opp til slutt alltid med fordelingspolitikk. FRP og Høyre er 100% kommunisme. Driver med fordelingspolitikk på lik linje med rødt, MDG og Arbeiderpartiet.

https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/

30.12.2016 kl.19:08

Ingjerd: Kan du forklare? Jeg synes fyren er meh-heh... men han er ikke spesiell? Hva er fantastisk med Kjetil? Hva gjør han BEST?

Kommunist

30.12.2016 kl.19:10

Dere fans og supportere kan forsvare FRP og Høyre så mye dere vil, men sannheten er at de driver med kommunistisk fordelingspolitikk og dette er fakta. Lite forskjell på AP/FRP/HØYRE. Da de driver alle sammen med kommunistisk fordelingspolitikk.

30.12.2016 kl.19:11

Kommunist: Er du forbanna på prisene? Er det noe mer? Du virker særdeles snutt fordi prisen ikke ble i din favør...

Karl Marx

30.12.2016 kl.19:14

FRP/Høyre kutter ned på formueskatten og gjeninnfører eiendomskatt. Altså fordelingen her er at formueskatten kuttes ned. Så skal boligeiere betale for tapet av formueskatten gjennom eiendomskatt. FRP/HØYRE driver med kommunistisk fordelingspolitikk og er tilhengere av Karl Marx politikken.

Lite forskjell på FRP/Høyre og sosialismen. FRP/HØYRE er 100% kommunister med fordelingspolitikk.

Kommunist

30.12.2016 kl.19:19

@30.12.2016 kl.19:11

Jeg bare påpeker at FRP driver med kommunistisk fordelingspolitikk. Det er ikke noe forskjell på FRP og Arbeiderpartiet. Kommunistisk fordelingspolitikk blir uansett sluttresultatet. FRP fjerner heller ikke NRK lisensen, men ønsker nå at TV2 skal få lisens også. At TV2 blir sponset av skattebetaler. Her har du en artikkel fra kommunistene i FRP om hvordan skattebetalere skal finansiere TV2 lisens og NRK lisens. Min konklusjon er at FRP er kommunist på lik linje med Arbeiderpartiet. FRP har samme omfordelingspolitikk som sosialisme og kommunisme.

http://www.nettavisen.no/na24/frp-topp---nrk-br-dele-lisens-med-tv-2/3423269402.html

Kommunist

30.12.2016 kl.19:25

Vil bare nevne at i 2016 boycotter jeg FRP og stemmer på det liberale folkepartiet som er ekte liberalister. FRP er nå offisielt 100% kommunist. Hele min slekt stemmer FRP og vi boycotter nå FRP. Det betyr at FRP mister hele 29 stemmer fra slekten min tilsammen.

http://stemdlf.no

FILUR

30.12.2016 kl.19:28

Jeg mener K S Olsen kunne bli en fremragende statsminister!

Stig

30.12.2016 kl.19:36

Det er store økonomiske interesser for miljøfanatikerne som gjør at de fremstår som en religiøs og kompromissløs sekt. Noen tjener seg søkkrike på miljøsaken mens andre er sysselsatt i diverse miljøorganisasjoner og anser enhver kritikk som trussel mot deres arbeidsplass.

Dertil er det hele 100 % styrt fra Oslo - der eliten mener folk i distriktene kan ta T-bane, ta toget eller sykle på jobb, til skole, lege eller til barnehage slik de gjør på Grünerløkka. Sykle og gå i regn og ruskevær - eller minus 20 kuldegrader. Skit i Norge - leve Oslo.

Gi MDG og Venstre 10 år og det bor ikke mennesker utenfor Oslo, Bergen eller Trondheim. De er fiender av distriktene.

Kommunist

30.12.2016 kl.19:38

Jeg stemte FRP fordi de lovet å fjerne formueskatt og NRK lisens. Resultatet ble at jeg måtte betale mer skatt. Jeg vil også nevne at det er ulovlig å kritisere FRP på www.document.no! Din kommentar blir fjernet hvis du kritisere FRP på FRP nettsiden document. Boycott FRP og stem på ekte liberalister. FRP er bare sånne wannabe liberalister og 100% kommunist.

http://stemdlf.no

Kommunist

30.12.2016 kl.19:45

@Stig

Jeg har bodd 12 år i Kongsvinger i Hedmark Kommune. Her trenger jeg bil for å handle i byen. Det finnes ingen buss og T-bane i småbyen kongsvinger. Det er bare Oslo som har 100% transport til sine innbyggere. I Kongsvinger må du ha bil ellers er det 30 minutter til nærmeste butikk. Jeg har bodd i småby og storby. Jeg vet hvordan bygdefolk faktisk har det. Da jeg vokste opp i Kongsvinger. Måtte mamma kjøre meg til Galterud for fotball trening. Dette tok 20 minutter med bil. Fram og tilbake blir 40 minutters kjøretur for fotballtrening.

30.12.2016 kl.20:09

Supporters in this area say "oh... oh..."...

Supporters in this other area say "oh.... oh..."...

People in the universe say "yay, oh... come on... we like, this... someone..."...

Endre

30.12.2016 kl.20:25

Norge er mer enn Oslo og andre storbyer i Norge. Dette er det desverre ikke alle politikere som har tatt inn over seg. Det er et faktum at kollektivtilbudet utenfor storbyene er ekstremt dårlig i forhold til befolkningens behov for transport i disse områdene. Den politikk som nå føres med et ekstremt avgiftsnivå på alt som er relatert til bil og kjøring av bil er befolkningsfiendtlig og etter mitt syn samfunnsfientlig da man påfører både privat folk og næringsliv store urettferdige utgifter fordi man ikke har andre muligheter enn å benytte privat bil. Politikere: Dere burde skamme dere fordi dere straffer befolkningen som ikke bor i bynære områder.

Arne P.

30.12.2016 kl.21:32

Ketil: Kan du være så snill å ta tak i situasjonen i Østfold hvor folkene i den andre byen (les: Fredrikstad) forsøker å trumfe igjennom en helt håpløs strategi om at toget på død og liv må gå igjennom Fredrikstad sentrum? (Y-linje hadde vært et bedre alternativ). Faren er at man nå vil bruke milliarder på et fantastisk dårlig tog-prosjekt som hverken er effektivt eller vil gavne innbyggerne (mao. togene vil ta lengre tid pga omvei, trafikken inn til byene vil øke - umulig å få parkert dersom ma skal ta toget - fordi det ikke går kollektiv-trafikk ofte nok kl. 0600 på morgenen.)

VÆR SÅ SNILL OG GJØR NOE! Dessverre så ser vi nå effekten av 100 år med AP-styre i Sarpsborg....

Steinar Danielsson

30.12.2016 kl.23:54

Vi er jo EØS-medlemmer, men hvorfor må Norge følge alt EU sier, når EU-land nekter? Hvorfor har Norge bedt om (og fått) dispensasjon fra EU-regler om bompenger? Ellers i EU må det finnes veier til de samme stedene, som ikke har bomavgifter, slik at folk selv kan velge hvor de vil kjøre. Hvilke folkevalgte politikere var det som fikk dette i stand og går det ikke an at Norge har samme valgmuligheter ?

Spiff

31.12.2016 kl.13:01

Hvorfor skal vi tro på en samferdselsminister som aktivt har motarbeidet et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene som finnes (punkt atk).

Ryddegutt

31.12.2016 kl.13:19

En gratulasjon til tidenes beste samferdselsminister som ha levert på tross av kontinuerlig sabotasjen fra dritten i midten. Han har drevet samferdselspolitikk der forgjengerne har drevet ant-bil politikk.

Men der gjenstår mye. Etter 70 år med vanstyre fra Ap er Norge det siste landet i Vesten uten motorveistandard på stamveinettet.

Stein E

31.12.2016 kl.13:41

Tidenes beste samferdselsminister og rette mann på rette plass!

Endelig fikk vi en mann som minister og som er interessert i vei, jernbane, flyplasser og havner. De rødgrønne samferdselskvinnene hatet biler og visste knapt foran og bak på et tog.

En mann som tenker på distriktene og ikke på miljøeliten i Oslo som skal redde verden og gir blaffen i alle som er dumme nok til å bo utenfor Oslo.

toto

31.12.2016 kl.16:12

Er helt enig i artikkelen .

Spooky

31.12.2016 kl.16:57

Miljøpolitikk handler da ikke om miljø, kun om penger. Som politikker trodde jeg han visste det.

Olav

31.12.2016 kl.19:14

For nokre år sidan kunne eg køyre Oslo - Vestlandet - retur utan ei krone i bompengar. Om eg brukte 11 eller 8 timar spelte inga rolle. Ja, dersom eg brukte 8, så kunne eg kaste vekk 3 timar framfor TV'n. No kan eg køyre fort heile vegen og besøke familie. Men det er blitt så kostbart at eg ikkje besøker familien. Så eg er ikkje så imponert over verken regjering eller Solvik-Olsen.

Eg bur i eit distrikt der vi har buss nokre få gangar dagleg 5 dagar i veka. Aldri buss etter kl 1700. Trur du at vi berre kan la bilen stå? Inntekter i distiktet gjev ikkje høve til å skifte bil i samsvar med politikarane sin uforstand og vingling.

Er ikkje imponert - mest oppgitt over at politikarane klappar seg på magen over sin eigen innsats!

Saknar kunnskap og konsekvenstenking på eit mykje breiare plan.

Godt Nytt År!

Jakob

01.01.2017 kl.09:18

Jeg kan ikke med min beste vilje se at bompenger er en god løsning for veifinansiering! Kan vi kutte alle avgifter på bil og legge alle utgifter på bruk ved å øke bensin og diesel pris slik at drivstoffprisen dekker alle avgifter - engangsavgifter, årsavgifter, bompenger - det bør være et enkelt regnestykke å finne ut hvor mye diesel og bensin må øke for å få til en slik løsning. Da får vi en oppgradert bilpark, "kostnadsfri" avgiftsinnkreving og tryggere trafikk.

Gjør bilkjøring enklere og billigere og ikke minst tryggere!

Skriv en ny kommentar

hits